Társasház- vagy sorházépítésnél egyéni szerződés az építtetőkkel

Kérdés: Az Investment Kft. (építési telkekre társas- vagy sorházakat épít) egyéni szerződéseket köt a jelentkező építtetőkkel. Az építtetők egyénileg szerződnek hitelért bankjukkal. A kivitelezést végző Investment Kft. építi a házakat, számlázza a tulajdonosoknak a kettőjük között kötött szerződés alapján. Ez a szerződés azon alapul, amit a bank meghatározott, és az ügyfél, építtető elfogadott, azzal azonos feltételű. A bankok meghatározzák, hogy milyen készültségi foknál mennek ki a műszaki ellenőreik a készültséget igazolni. Ez bankonként eltérő. A beruházó cég azt követően számlázhat, amikor azt a bank ellenőre igazolta, és ez a meghatározott határ, 60%-os készültségi fok vagy 80% stb. Ha az építkezés meghaladja a banki ellenőr kiérkezésének határát, pl. 60%, az ellenőr ezt igazolja (60%), és a beruházó ennyit számlázhat. Így jelentős összegű eltérés mutatkozik a tényleges teljesítés és az igazolt között. A cég ezt év végén időbeli elhatárolással könyvelte és számolta el. Mi a helyzet, ha 2021-ben elmulasztotta a teljesítéseket figyelembe venni? A számviteli politika szerint a mérlegkészítés időpontja január 31. 2022-re időbeli elhatárolással önellenőrzésként figyelembe lehet venni? Jelentős összegű a hiba, 3 soros mérleg készítendő?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak arról tanúskodnak, hogy sajnálatos módon összekeverik a társas- vagy sorházak építésének, illetve ezen belüli lakások, irodák értékesítésének a szabályait. Úgy tűnik, hogy a szerződés elszámolási egysége szabályait alkalmazzák az időbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Saját termelésű készlet megosztása

Kérdés: A társaság társasház építését kezdte meg 2022-ben. A társasház építésének a költségeit saját termelésű készletként vette a mérlegfordulónapi értékelés keretében állományba, mivel a társasházban lévő lakásokat értékesíteni fogják. Az elmúlt hónapban (szeptemberben) a társaság tulajdonosai úgy döntöttek, hogy az épülőfélben lévő társasház lakásainak túlnyomó részét nem adják el, hanem azokat bérbeadás útján fogják hasznosítani. A felmerült költségek megosztása a hasznos alapterület alapján történne. A tulajdonosok döntésének alátámasztása érdekében a társasház felmerült és a saját termelésű készletek között kimutatott költségei beruházások közé történő átsorolásának könyvelésére kérjük segítségüket.
Részlet a válaszából: […] ...lakáscsoportot érinthetik, de elválaszthatatlan módon merülnek fel). Természetesen, az sem biztos, hogy a mostani tervezett lakásmegosztás a társasházépítés befejezésekor is igaz lesz, azaz addig sem és akkor sem fog változni.A leírtakból következik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Szerződés elszámolási egységének alkalmazása társasház építésénél

Kérdés: A kft. társasházakat épít (10-20 lakásos társasházak), az egyes társasházak építése az egyes évek között jellemzően elhúzódik. A szerződés elszámolási egységének alkalmazására vonatkozó 2022. évi számvitelitörvény-változás érinti-e ezen társasházépítéseket pozitívan, azaz tudja-e alkalmazni a társasházépítést végző kft. a szerződés elszámolási egységét (bevétel időbeli elhatárolása a teljesítési fok alapján)?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egyrészt utalunk arra, hogy a számviteli törvény hivatkozott része 2022-ben nem változott, az 2020. 01. 01-től hatályos, másrészt nem egyértelmű a kérdésben a társasház építése. A társasházak építését valamilyen szervezet rendelte meg, vagy a kft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Társasházépítés költségei

Kérdés: Hogyan könyveljem a társasház építési költségeit? A kft. rendelkezik építési telekkel, amelyre társasházat kíván építeni kulcsrakészen, generálkivitelezővel. A kft. megvásárolta a terveket, megbízási szerződés alapján műszaki ellenőr végzi az építkezés terv szerinti teljesítését. Az építkezéshez a villamos energiát a kft. biztosítja. A szükséges közműhálózatokat megvásárolta. Az építési költségek finanszírozása a saját erőn túl banki hitelből és tagi kölcsönökből valósul meg, jelentős mértékű a kamatköltség. A projekt nem valósul meg egy év alatt. A generálkivitelező megállapodás alapján a készültségi foknak megfelelően részszámlákat állít ki. A kft. szemszögéből a társasház áru vagy saját termelésű készlet? Hogyan kell könyvelni a generálkivitelező számláit, a tervdokumentációt, a közműfejlesztést, a villamos energiát, a műszaki ellenőrzést, a hitelkamatokat? A lakásértékesítések az adásvételi szerződések alapján megkezdődtek. A vevők befizetéseit előlegként tartjuk nyilván.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt néhány szakszerűtlenséget a helyére kell tenni!A kft. nem társasház, így társasházat nem épít. A kft. egy lakóépületet építtet, amelyben lévő lakásokat értékesíteni fogja, és majd a lakók – külön eljárás keretében – társasházzá minősíthetik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Társasházépítés részszámlái

Kérdés: Építőipari vállalkozás új társasházat épít. A vevőkkel való megállapodás alapján részszámlákat állít ki az elvégzett munkákról. A lakások átadására csak 2020-ban kerül sor. Az anyagbeszerzés számláit készletre vettük, a vevők felé kiállított részszámlákat bevételként könyveltük. A bevétellel szemben a 2. számlaosztályból átvezethetők az anyagszámlák, csökkenthető-e az eredmény, annak ellenére, hogy az átadás csak 2020-ban lesz?
Részlet a válaszából: […] ...és a részszámlázáshoz kapcsolódó bevételelszámolással nem lehet egyetérteni, azt jogszabályi előírással nem lehet alátámasztani.A társasházépítés folyamatban van. Az építéssel kapcsolatosan felmerült költségeket nem a bevétellel szemben kell elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 9.

Részteljesítés elszámolása

Kérdés: 2014-ben generálkivitelezőként megbízást kaptunk egy 4 lakásos társasház építésére. Az építéshez folyamatosan igénybe veszünk külső vállalkozókat, akik az elvégzett munkákról benyújtják a számlát, melyeket közvetített szolgáltatásként könyvelünk. Vásárolunk alapanyagot is, amelyet készletként mutatunk ki. A megrendelő kérte, hogy a műszaki szakértői jelentés alapján elkészült munkákról részszámlát állítsunk ki, amit a megrendelő hitelből kifizetett. A beruházás év végén 80%-os készültségi fokon állt. Ez lett számlázva. Hogyan kell elszámolni a befolyt bevételt? A beruházás teljes befejezéséig elhatárolható? Amennyiben árbevételként kell elszámolni, a befogadott közvetített szolgáltatások ráfordításként elszámolhatók? A beépített anyagköltséget is elszámolhatjuk megosztva?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt néhány kérdést tisztázni kell!A generálkivitelezőként elvállalt társasházépítés esetében kizárt a közvetített szolgáltatás lehetősége, mivel nem teljesülhet a legfontosabb követelmény: a kérdező vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak. A kérdező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 26.

Társasházépítés költségeinek a megosztása

Kérdés: Építőipari cégünk társasház (lakás-iroda-üzlet) építésére vállalkozott. Az építési engedély magánszemély és cég nevére szól, kiadásakor a hatóság nem állapított meg arányt a két megrendelő között. A számlák kiállításakor hogyan lehet vagy kell megosztani a közös részek (alapozás, tető, közlekedő stb.) díjait? Milyen vetítési alapot használjon a cég? Részteljesítéseket kell-e külön számlázni?
Részlet a válaszából: […] A válasznál alapvetően abból kell kiindulni, hogy akivitelezőnek a szerződésben a lakás, az iroda, az üzlet eladási árát kellrögzítenie, olyan eladási árat, ami a társasház megépítésével kapcsolatosösszes költségre fedezetet nyújt. Természetesen ezt az eladási árat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 11.

Utazási költség – természetbeni juttatás

Kérdés: Társaságunk társasházépítésre telket vásárolt egy, az USA-ban élő személytől. Az adásvétel feltétele volt, hogy társaságunk fedezi az eladó útiköltségét, ami a szerződés magyarországi aláírása miatt merült fel. Az útiköltségről a társaság nevére szóló számla lett kiállítva. Milyen formában számolható el ez a költség a társaságnál, költség vagy a beszerzési ár része, illetve milyen adókötelezettség kapcsolódik hozzá?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-a határozza meg az eszköz bekerülési értékét, amely az eladó utazási költségéhez hasonló költséget nem tartalmaz, annál is inkább, mivel ez a költség nem a vételhez, hanem az eladáshoz kapcsolódik, amelyhez az eladónak fűződik érdeke. Az utazási számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 27.

Telek, lakás együttes értékesítése

Kérdés: Az a társaság, ahol könyvelünk, megrendelésre végez építőipari tevékenységet. Az elmúlt évben a tulajdonában lévő telken társasházépítésbe kezdett, a lakásokat természetes személyeknek értékesítette. Az értékesítésről készült számla külön tartalmazza a telekértéket, és külön tartalmazza a lakásértéket. A telek megszerzéséhez kapcsolódó költségeknek, ráfordításoknak nem volt áfája. Az építkezés során a vásárolt anyagok és szolgáltatások áfájának levonására viszont sor került. A telek és a rajta felépült ház az értékesítésig a készletek között szerepelt. Kell-e arányosítani az előzetesen felszámított áfát, s mit kell bevonni az arányosításba?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban meg kell jegyezni, számviteli elszámolás szempontjából a fizetendő áfa felszámításánál helyesen jártak el, mert valójában két eszközt, telket (telekhányadot) és lakást (épülethányadot) értékesítettek. De nem kifogásolható az Áfa-tv. szerint sem, mert az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 13.

Lakásértékesítés telekkel, közműfejlesztéssel

Kérdés: Építőipari tevékenységet végző kft. telket vásárolt társasházépítés céljából. A telekingatlant a lakással együtt értékesíti. A közműfejlesztés a telekhez és az épülethez is kapcsolódik. A közműfejlesztés áfája – ha áfás – levonható-e? Mi van a lakásonként elkülöníthető beszerzések áfájával? Ha a lakóingatlan értékesítési ára tartalmazza a telekhányad vételárát, ami áfamentes, akkor melyik előírás szerint vonhatja le a kft. a beszerzések áfáját?
Részlet a válaszából: […] A kérdésekre a választ valójában a számviteli előírások következetes betartása adja meg. A kérdésfeltevés abból a hibás gyakorlatból indul ki, amely a lakást + a hozzá kapcsolódó telekhányadot (beleértve a közműfejlesztési hozzájárulásokat is) egy számlázandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 14.