Társasházépítés költségei

Kérdés: Hogyan könyveljem a társasház építési költségeit? A kft. rendelkezik építési telekkel, amelyre társasházat kíván építeni kulcsrakészen, generálkivitelezővel. A kft. megvásárolta a terveket, megbízási szerződés alapján műszaki ellenőr végzi az építkezés terv szerinti teljesítését. Az építkezéshez a villamos energiát a kft. biztosítja. A szükséges közműhálózatokat megvásárolta. Az építési költségek finanszírozása a saját erőn túl banki hitelből és tagi kölcsönökből valósul meg, jelentős mértékű a kamatköltség. A projekt nem valósul meg egy év alatt. A generálkivitelező megállapodás alapján a készültségi foknak megfelelően részszámlákat állít ki. A kft. szemszögéből a társasház áru vagy saját termelésű készlet? Hogyan kell könyvelni a generálkivitelező számláit, a tervdokumentációt, a közműfejlesztést, a villamos energiát, a műszaki ellenőrzést, a hitelkamatokat? A lakásértékesítések az adásvételi szerződések alapján megkezdődtek. A vevők befizetéseit előlegként tartjuk nyilván.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt néhány szakszerűtlenséget a helyére kell tenni!A kft. nem társasház, így társasházat nem épít. A kft. egy lakóépületet építtet, amelyben lévő lakásokat értékesíteni fogja, és majd a lakók - külön eljárás keretében - társasházzá minősíthetik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Társasházépítés részszámlái

Kérdés: Építőipari vállalkozás új társasházat épít. A vevőkkel való megállapodás alapján részszámlákat állít ki az elvégzett munkákról. A lakások átadására csak 2020-ban kerül sor. Az anyagbeszerzés számláit készletre vettük, a vevők felé kiállított részszámlákat bevételként könyveltük. A bevétellel szemben a 2. számlaosztályból átvezethetők az anyagszámlák, csökkenthető-e az eredmény, annak ellenére, hogy az átadás csak 2020-ban lesz?
Részlet a válaszából: […] ...és a részszámlázáshoz kapcsolódó bevételelszámolással nem lehet egyetérteni, azt jogszabályi előírással nem lehet alátámasztani.A társasházépítés folyamatban van. Az építéssel kapcsolatosan felmerült költségeket nem a bevétellel szemben kell elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 9.

Részteljesítés elszámolása

Kérdés: 2014-ben generálkivitelezőként megbízást kaptunk egy 4 lakásos társasház építésére. Az építéshez folyamatosan igénybe veszünk külső vállalkozókat, akik az elvégzett munkákról benyújtják a számlát, melyeket közvetített szolgáltatásként könyvelünk. Vásárolunk alapanyagot is, amelyet készletként mutatunk ki. A megrendelő kérte, hogy a műszaki szakértői jelentés alapján elkészült munkákról részszámlát állítsunk ki, amit a megrendelő hitelből kifizetett. A beruházás év végén 80%-os készültségi fokon állt. Ez lett számlázva. Hogyan kell elszámolni a befolyt bevételt? A beruházás teljes befejezéséig elhatárolható? Amennyiben árbevételként kell elszámolni, a befogadott közvetített szolgáltatások ráfordításként elszámolhatók? A beépített anyagköltséget is elszámolhatjuk megosztva?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt néhány kérdést tisztázni kell!A generálkivitelezőként elvállalt társasházépítés esetében kizárt a közvetített szolgáltatás lehetősége, mivel nem teljesülhet a legfontosabb követelmény: a kérdező vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak. A kérdező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 26.

Társasházépítés költségeinek a megosztása

Kérdés: Építőipari cégünk társasház (lakás-iroda-üzlet) építésére vállalkozott. Az építési engedély magánszemély és cég nevére szól, kiadásakor a hatóság nem állapított meg arányt a két megrendelő között. A számlák kiállításakor hogyan lehet vagy kell megosztani a közös részek (alapozás, tető, közlekedő stb.) díjait? Milyen vetítési alapot használjon a cég? Részteljesítéseket kell-e külön számlázni?
Részlet a válaszából: […] A válasznál alapvetően abból kell kiindulni, hogy akivitelezőnek a szerződésben a lakás, az iroda, az üzlet eladási árát kellrögzítenie, olyan eladási árat, ami a társasház megépítésével kapcsolatosösszes költségre fedezetet nyújt. Természetesen ezt az eladási árat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 11.

Utazási költség - természetbeni juttatás

Kérdés: Társaságunk társasházépítésre telket vásárolt egy, az USA-ban élő személytől. Az adásvétel feltétele volt, hogy társaságunk fedezi az eladó útiköltségét, ami a szerződés magyarországi aláírása miatt merült fel. Az útiköltségről a társaság nevére szóló számla lett kiállítva. Milyen formában számolható el ez a költség a társaságnál, költség vagy a beszerzési ár része, illetve milyen adókötelezettség kapcsolódik hozzá?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-a határozza meg az eszköz bekerülési értékét, amely az eladó utazási költségéhez hasonló költséget nem tartalmaz, annál is inkább, mivel ez a költség nem a vételhez, hanem az eladáshoz kapcsolódik, amelyhez az eladónak fűződik érdeke. Az utazási számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 27.

Telek, lakás együttes értékesítése

Kérdés: Az a társaság, ahol könyvelünk, megrendelésre végez építőipari tevékenységet. Az elmúlt évben a tulajdonában lévő telken társasházépítésbe kezdett, a lakásokat természetes személyeknek értékesítette. Az értékesítésről készült számla külön tartalmazza a telekértéket, és külön tartalmazza a lakásértéket. A telek megszerzéséhez kapcsolódó költségeknek, ráfordításoknak nem volt áfája. Az építkezés során a vásárolt anyagok és szolgáltatások áfájának levonására viszont sor került. A telek és a rajta felépült ház az értékesítésig a készletek között szerepelt. Kell-e arányosítani az előzetesen felszámított áfát, s mit kell bevonni az arányosításba?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban meg kell jegyezni, számviteli elszámolás szempontjából a fizetendő áfa felszámításánál helyesen jártak el, mert valójában két eszközt, telket (telekhányadot) és lakást (épülethányadot) értékesítettek. De nem kifogásolható az Áfa-tv. szerint sem, mert az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 13.

Lakásértékesítés telekkel, közműfejlesztéssel

Kérdés: Építőipari tevékenységet végző kft. telket vásárolt társasházépítés céljából. A telekingatlant a lakással együtt értékesíti. A közműfejlesztés a telekhez és az épülethez is kapcsolódik. A közműfejlesztés áfája - ha áfás - levonható-e? Mi van a lakásonként elkülöníthető beszerzések áfájával? Ha a lakóingatlan értékesítési ára tartalmazza a telekhányad vételárát, ami áfamentes, akkor melyik előírás szerint vonhatja le a kft. a beszerzések áfáját?
Részlet a válaszából: […] A kérdésekre a választ valójában a számviteli előírások következetes betartása adja meg. A kérdésfeltevés abból a hibás gyakorlatból indul ki, amely a lakást + a hozzá kapcsolódó telekhányadot (beleértve a közműfejlesztési hozzájárulásokat is) egy számlázandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 14.