Magyar cég angol ügyvezetőjének angliai útja

Kérdés: Cégcsoportunk vezérigazgatója, aki egyben az anyavállalat egyik tulajdonosa is, illetve mind az angliai tagvállalat, mind a magyar tagvállalat ügyvezetője, angol-magyar állampolgár. Mindkét országban rendelkezik állandó lakcímmel, de a magyar cégkivonaton az angol címével szerepel, és az év nagyobb hányadában Magyarországon tartózkodik, csak a magyar cégben van bejelentett munkaviszonya. Ez az ügyvezető rendszeresen utazik Angliába, a cégcsoport üzleti ügyeit intézni, amire a magyar cégben elszámoltatja és felveszi a külföldi kiküldetés napidíjait, illetve a szállásköltségen kívül (Angliában való tartózkodása alatt a saját házában lakik) minden, az utazással kapcsolatban felmerülő költségét - többek között egy angol rendszámos saját autó üzemanyagát - dologi kiadásként. Kérem álláspontjukat, hogy helyes-e az Angliában felmerülő költségek magyar cégben történő elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Az ügyvezető feltehetően Magyarországon válik belföldi adóügyi illetőségűvé, mivel az év nagyobb hányadában Magyarországon tartózkodik, a magyar cégben van bejelentett munkaviszonya, és a létérdekeinek központja is Magyarországon van. Továbbá feltehetően Angliában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 21.

Ügyvezető kiküldetése

Kérdés: Egy kft.-nek két természetes személy tagja van: "A" és "B". "A" nyugdíjas, és nem vesz részt a társaság működtetésében (erre az alapító okirat sem kötelezi), nem ügyvezető, nem munkáltató, és nem képviseli a céget. "B" társasági jogi viszonyban áll a kft.-nél, ténylegesen közreműködik (minden munkát ő végez, alkalmazott nincs), ügyvezető, munkáltató és képviseletre jogosult. "B" tag kifizető (kft.) képviseletében kirendelheti-e saját magát jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazásra, tehát jogosult-e kiküldetési rendelvény kiállítására saját magával szemben? "B" aláírhatja-e a kiküldetési rendelvényt kifizetői (kiküldő) és magánszemély (kiküldött) oldalról is egyidejűleg, hogy a kft. megtérítse részére a saját gépkocsival a kft. működtetése érdekében megtett utak költségeit?
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 3. §-ának 10. pontja szerinti fogalmi meghatározásalapján a személyi jövedelemadózás rendszerében a hivatali üzleti utazás alatta magánszemély saját jövedelemének megszerzése érdekében vagy az őtfoglalkoztató, megbízó más személy (vállalkozó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.

Két ügyvezető és a kiküldetés

Kérdés: A kft.-ben két tag van, akik egyben ügyvezetők is. Munkájukat tagi jogviszonyban látják el. Ebben az esetben működik-e az, hogy az egyik ügyvezető a kiküldött, a másik a kiküldő, és így kiküldetési rendelvény alapján számolják el a gépjármű-költségtérítést?
Részlet a válaszából: […] Arövid válasz az, hogy igen, ha valóban kiküldetésről van szó!AzSzja-tv. a munkaviszonyhoz kapcsolódó kiküldetést kiterjesztette a megbízásosjogviszonyra, a tagi jogviszonyra is azzal, hogy ez utóbbi esetben semértelmezhető másként a kiküldetés tartalma, mint a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 24.

Egyedüli ügyvezető kiküldetése

Kérdés: Az Szja-tv. 2009. január 1-jétől hatályos 3. §-ának 83. pontja a kiküldetési rendelvény használatának a lehetőségét kiterjeszti a kifizetőre (a korábbi szűkebb munkáltató helyett). Értelmezhető-e a "kiküldetés" egy társas vállalkozás egyedüli ügyvezetője esetén saját magára vonatkoztatva?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy nem!A kiküldetés tartalmából, a kiküldetési rendelvénnyelszembeni követelményekből egyértelműen következik az, hogy a kiküldetésneklegalább két szereplője van: a kiküldő és a kiküldött. Az Szja-tv. hivatkozott előírása annyiban jelent...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 11.