Vadkáralap a mérlegben

Kérdés: A vadásztársaságoknak a vadkárok fedezetére a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 81/B. §-a (1) bekezdésének előírása szerint: "A vadászatra jogosult a vadkárért fizetendő kártérítés fedezete biztosítása érdekében elkülönített számlán pénzügyi alapot (a továbbiakban: vadkáralap) hoz létre." Hol kell szerepeltetni a beszámolóban az elkülönített albankszámlán nyilvántartott összeget?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a hivatkozott törvény szerinti pénzügyi alapot, mint elkülönített pénzeszközt, a pénzeszközök között, mint elkülönített bankbetétet kell szerepeltetni.A pénzügyi alap (vadkáralap) elnevezés megtévesztő lehet, hiszen nem a fizetendő kártérítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 5.

Lődíj vadásztársaságnál

Kérdés: A hivatásos vadásznak az elejtett ragadozókért lődíj jár. Meghatározott, milyen lőszer és hány darab adható. Az összeg pénzben is kifizethető, vagy számla ellenében? Milyen egyéb mód lehetséges? A kifizetett összeg adóköteles-e vagy sem? Az egyesületként működő vadásztársaságnál most kezdtem el könyvelni.
Részlet a válaszából: […] ...jelentéssel együtt a vadászati hatóság részre megküldeni.A rendelet szerinti jogosult – a kérdés szerinti esetben – vadásztársaság. A vadásztársaságnak rendelkeznie kell a lődíj elszámolására vonatkozó szabályzattal. Annak, aki új helyen kezdi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 25.

Vadászati jog haszonbérbe adásának adózása

Kérdés: A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerint a vadászati jog - mint vagyoni értékű jog - a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként a földtulajdonost illeti meg. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.4.1. pontja értelmében, amennyiben a földtulajdonos a földjét bérbeadás útján hasznosítja, és a bérleti szerződés időtartama az 5 évet eléri, a termőföld bérbeadásából származó bevétel adómentes. Ha a termőföld bérbeadása során a föld bérlője és a vadászati jog bérlője nem ugyanazon természetes vagy jogi személy, akkor is adómentes a vadászati jog bérbeadás útján történő hasznosításából származó bevétel, az 5 évet elérő szerződés esetén?
Részlet a válaszából: […] ...azonos személy!)A vadászati jog haszonbérlője lehet [16. § (1) bekezdése]:- vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (vadásztársaság),- a vadásztársaságok érdekképviselete,- a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatba besorolt társaság,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Vadásztársaság végelszámolása

Kérdés: Egyszeres könyvvitelt vezető vadásztársaság elhatározta végelszámolással történő megszüntetését. A végelszámolási eljárás 2014. 12. 04-ével indult el. A Civil Portálon csak a rendes éves számviteli beszámolónak van nyomtatványa, az elektronikus benyújtáshoz. Hogyan kell benyújtani és milyen nyomtatványon a 2014. 12. 03-i fordulónapra készített tevékenységet lezáró egyszerűsített beszámolót, a végelszámolási eljárás 2014. 12. 04-i fordulónapra készített nyitó mérlegét, és a 2014. 12. 31-i végelszámolás alatti egyszerűsített beszámolót?
Részlet a válaszából: […] ...vadásztársaság beszámolóira és végelszámolására elsősorban a civil törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) rendelkezései szerint kerül sor....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Cél szerinti tevékenység ráfordítása

Kérdés: A Számviteli Levelek 248. számában az 5093. kérdésre adott válaszukhoz kapcsolódóan lenne két kiegészítő kérdésünk. A válaszban említett eset egy vadásztársaságra is vonatkozik. Kérdéseink: Abban nem vagyunk biztosak, hogy az áfa hiánya és annak következményeként felmerült késedelmi pótlék és bírság összege 100%-ban könyvelhető-e az alaptevékenység, illetve a cél szerinti tevékenység ráfordításaként? A vadásztársaság alapszabályában nevesítette a bérvadásztatás bevételét a cél szerinti tevékenységei között. (Bérvadásztatás TEÁOR 92.62, Tao-tv. 6. számú melléklete A/1. pont.) Az áfa hiánya a bérvadásztatással függött össze. A tárgyévre vonatkozó társaságiadó-bevallásban pedig a társasági adó alapjának növelését, a megfelelő soron 100%-ban kell figyelembe venni? [A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklete.]
Részlet a válaszából: […] ...abérvadász elnevezés arra utalnak, hogy a bérvadász által végzett vadászatitevékenység nagy valószínűséggel nem tekinthető a vadásztársaság alaptevékenységébetartozó tevékenységnek. Ezért az ellenőrzés számára is hihető módondokumentálandó, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.

Földtulajdonosok vadászati közösségének könyvvezetése

Kérdés: Milyen könyvelést köteles vezetni a földtulajdonosok vadászati közössége a 79/2004. (V. 4.) FVM rendeletben foglalt pénzügyi beszámoló alátámasztására? Az Áfa-, az Szja-, a Tbj.-törvényen kívül vonatkozik-e rá más adótörvény?
Részlet a válaszából: […] A földtulajdonosok vadászati közössége nem tartozik sem aszámviteli törvény, sem a Tao-tv. hatálya alá. Így a közösséget alkotómagánszemélyekre kötelező könyvvezetést jogszabály nem ír elő. A 79/2004. (V.4.) FVM rendeletnek a működési szabályzatra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 21.

Földtulajdonosok vadászati közössége

Kérdés: A földtulajdonosok vadászati közössége alapítását a vadászati-tv. 6. §-ának (2) bekezdése szabályozza. A társaságiadó-törvény felsorolásszerűen határozza meg a társasági adó alanyait, a földtulajdonosok vadászati közösségét nem sorolja ide, így nem alanya a társasági adónak. A vdászati tv. szerint viszont jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. A tevékenységéhez az APEH adószámot adott ki, az áfának az általános szabályok szerint alanya. Az Szt. egyéb szervezetekre vonatkozó szabályai szerint kell a könyvelését a földtulajdonosi közösségnek végezni, figyelemmel a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakra? Ha év végén adózás előtti eredménye van a közösségnek vadgazdálkodásból (célja szerinti eredmény) vagy vadhús-értékesítésből (ami vállalkozási eredmény), kell számolni "adót"? Vagy a keletkezett eredmény felosztható a közösség tagjai között, ha így döntenek, és esetleg szja-s jövedelmet kapnak a tagok?
Részlet a válaszából: […] A földtulajdonosok vadászati közössége valóban nem alanya atársasági adónak, a közösséget alkotó magánszemélyek e tevékenységüktekintetében egyénenként alanyai a személyijövedelemadó-törvénynek. A jövedelemönálló tevékenységből származónak tekintendő, tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 22.

Közös beruházás elszámolása

Kérdés: Cégünk erdőműveléssel foglalkozik. Az erdő faállományának védelmében vadelhárító kerítéseket kell építeni. A szomszédos vadásztársasággal olyan megegyezés született, hogy az építést közös beruházásként valósítjuk meg. Mi biztosítjuk az alapanyagokat, ők pedig az előzetes munkálatokat, illetve a kerítés építését végzik el. A megvalósítás után az elkészült kerítés teljes hosszában közös tulajdonban lesz. Hogyan kell elszámolni a beruházást? Hogyan kell nyilvántartani a közös tulajdont?
Részlet a válaszából: […] ...mint beruházás, majd aktivált tárgyi eszköz a közöstulajdonú társaság könyveiben fog szerepelni, a kérdező társaság és avadásztársaság könyveiben csak az új társaságba történt befektetés (részesedés)értéke kerül kimutatásra.Véleményünk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 28.

Vadásztársaság tevékenységének minősítése

Kérdés: A vadásztársaság nem tudja meghatározni, mit lehet az alaptevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek tekinteni. Alapszabálya szerint a társaság vadgazdálkodással, vadászattal, valamint az ehhez szükséges fegyver- és lőszertartással foglalkozik. Bevétele a trófea és a vadhús értékesítéséből, a bérvadásztatásból származik. Melyik bevétel melyik tevékenységhez tartozik? A társaság használatában lévő földterületet művelik, amelyik után támogatást kap. Ez hova tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...saját nevében és kockázatára üzletszerűen végez. Ezen általános előírás alapján az alapszabályban kellrögzíteni, hogy az adott vadásztársaságnál mi tartozik a vadásztársaságvállalkozási tevékenysége körébe, és mi az, ami nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 25.

Tagdíjbevétel az áfaarányosításnál

Kérdés: A vadásztársaság (önálló jogi személy, áfaalany, társaságiadó-köteles) tagdíjbevételei miatt kell-e a beszerzései után az előzetesen felszámított áfát arányosítania? Nincs-e ellentmondás a Számviteli Levelek 1831. és 2173. kérdésekre adott válaszokban?
Részlet a válaszából: […] A második kérdésre válaszolunk először. Rövid a válasz, az,hogy nincs. A Számviteli Levelek 89. számában, az 1831. kérdésre adottválaszban utalás van az akkor hatályos Áfa-tv. 38. §-ának (3) bekezdésére, de aSzámviteli Levelek 106. számában, a 2173. kérdésre adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 30.
1
2