Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

5 találat a megadott vásárolt követelés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Vásárolt követelés ellenében kapott ingatlan
Kérdés: Cégünk lejárt követeléseket vásárolt. A követelések szerinti eredeti adós azonban többszöri felszólítás után sem fizetett. Így végrehajtásra került sor. A végrehajtás során a cég követelései fejében egy használt ingatlant kapott, amelynek az értékét a végrehajtó meghatározta. A végrehajtó által meghatározott érték eltért a vásárolt követelések könyv szerinti értékétől, de piaci értéke is kevesebb. Hogyan kell a különbözeteket rendezni? Hogyan kell elszámolni a végrehajtás során felmerült költségeket?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásba venni (T 161, 21-22 - K 454), a vásárolt követelés értékét, illetve a vásárolt követelés értékéből a kötelezettséggel azonos összeget (ha a vásárolt követelés értéke meghaladja a kötelezettség összegét) pedig át kell vezetni a kötelezettség számlára (T 454 - K 3651).Amennyiben az átvezetés után a 454. számlán marad egyenleg, azt a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között; ha a 3651. számlán marad egyenleg, azt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni (T 454 - K 9781, illetve T 8782 - K 3651).Amennyiben a követelés fejében átvett ingatlan piaci értéke nem éri el a nyilvántartás szerinti értékét (az adott esetben a végrehajtó által közölt értéket), akkor terven felüli értékcsökkenést kell a mérlegfordulónapi értékelés során elszámolni. Ha az átvett ingatlant - indokoltan - a készletek között vették állományba, akkor a piaci érték és a nyilvántartás szerinti érték különbözetét, a mérlegfordulónapi értékelés során értékvesztésként kell kimutatni.A végrehajtással kapcsolatos költségek elszámolásánál a következőket kérjük figyelembe venni:- a végrehajtás költségei a követelés behajtása érdekében merültek fel, a követelést terhelik, illetve a követelés kivezetésével egyidejűleg számolandók el költségként, nem növelik az ingatlan bekerülési értékét;-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7720
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Vásárolt követelés beszámítása a társasági adó alapjánál
Kérdés: Az "A" kft. követelést vásárolt a névérték 10%-áért. Ez a követelés "B" kft. tartozásáról szól. Az "A" kft. tartozik "B" kft.-nek. Megállapodnak abban, hogy a követeléssel kompenzálják a tartozást. A kompenzálásnál a követelés teljes összegét veszik figyelembe. Az "A" kft.-nél a 10%-os vételár és a teljes összeggel figyelembe vett tartozáskiváltás hogyan kerül be a társaságiadó-bevallásba?
Részlet a válaszból: […]összegével (ez a vásárolt követelés 100 százalékos értéke) csökken a "B" kft.-vel szembeni kötelezettség (tartozás) összege: például T 454 - K 365. Mivel a vásárolt követelés a 365. számlán a vételáron szerepel, a könyvelés után a 365. számlának Követel egyenlege lesz, amelyet az Szt. 84. §-a (7) bekezdésének n) pontja alapján a pénzügyi műveletek egyéb bevételei közé kell átvezetni (T 365 - K 9782).A pénzügyi műveletek egyéb bevételei az adózás elő­tti eredmény részét képezik, és mint ilyen, része a társasági adó alapjának. Sem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5960
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Vásárolt követelés többletbevétele
Kérdés: Cégünk (pénzügyi tevékenységet folytat) lejártan vásárol követeléseket az eredeti követelés értékének 1-2 százalékáért. Ha az eredetileg kötelezett fizet (többet, mint a vételár), a vételár feletti részt egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeként kell könyvelni, vagy kamatként, kamatjellegű bevételként?
Részlet a válaszból: […]ráfordítást, amely nem tartozik a kamat és kamatjellegű bevételek, illetve ráfordítások közé. A Korm. rendelet 10. §-ának (2)-(3) bekezdése tételesen felsorolja, hogy mi tartozik a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek közé. Ezek között a vásárolt követelés vételára felett realizált bevétel nem szerepel. Így azt az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeként kell könyvelni. A Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése szerint a behajthatatlan vásárolt követelést az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4710
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Követelés vásárlása és értékesítése
Kérdés: Ha egy társaság követelést vásárolt 500 ezer forintért, majd eladja azt 550 ezer forintért, hogyan kell a tranzakciót könyvelni?
Részlet a válaszból: […]vásárolt követelés eladási ára és a könyv szerinti értéke közötti - nyereség jellegű - különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között, a veszteség jellegű különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni. A kérdésben szereplő esetben az eladási ár könyvelése: T 381, 384 - K 9782, a könyv
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. augusztus 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 812
5. találat: Vásárolt követelés elszámolása
Kérdés: Követelés vásárlása esetén melyik főkönyvi számlára kell könyvelni a követelés nyilvántartási értékét? A befolyó összeg és a nyilvántartási érték különbözetét hogyan kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]megállapodásban rögzíteni kell az adós tartozásának teljes összegét is.) A leírtak figyelembevételével a válasz előtt egyértelművé kell tenni, hogy az engedményes (a követelést vásárló) a megvásárolt követelésnek a szerződés, megállapodás szerinti ellenértékét (vételárát) az engedményezés időpontjában az egyéb követelések között veszi állományba, azon értékét pedig, amelyet az engedményes jogosult az adóstól behajtani, a 0. számlaosztályban nyilvántartási számlán. Az engedményezés számviteli elszámolása az engedményezőnél (a követelés eladójánál): az engedményezett követelés szerződés, megállapodás szerinti (az engedményes által elismert) értékének könyvelése az Szt. 77. §-a (3) bekezdésének d) pontja szerint: T 368 - K 962; az előbbi tételhez kapcsolódóan az engedményezett követelés könyv szerinti értékének kivezetése az Szt. 81. §-a (3) bekezdésének f) pontja szerint: T 862 - K 31-36. Az engedményezés számviteli elszámolása az engedményesnél (a követelés vásárlójánál): az engedményezett követelés szerződés, megállapodás szerinti értékének könyvelése - mint vásárolt követelés - az Szt. 29. §-ának (1) bekezdése szerint: T 365 - K 4799; a vásárolt követelés kiegyenlítésére az adós által fizetett összeg könyvelése (maximum a kimutatott követelés összegéig): T 384 - K 365; az eredeti követelés kiegyenlítésére - a vásárolt követelés kimutatott ellenértékét meghaladóan - az adós által fizetett összeg könyvelése az Szt. 84. §-a (7) bekezdésének m) pontja szerint: T 384 - K 9781; amennyiben a vásárolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 134
Kapcsolódó tárgyszavak: ,