Külföldi utazáshoz kapcsolódó áfa

Kérdés: Németországi tulajdonoshoz több esetben megbeszélésre kiutazunk, az üzemanyag- és reprezentációs jellegű költségekkel jár. Az utazás üzemanyagköltségét és áfáját üzemanyagköltségként számoljuk el a számla alapján. Az áfabevallásban Közösségen belüli kötelezettségként kimutatjuk, szállítóközösségen belüli kötelezettségeként nem, mert az áfa nem vonható le. Ebből adódóan a főkönyvi könyvelés és a bevallás áfája jelentősen eltér. Mi a helyes eljárás a számvitelben, illetve az áfabevallás készítésekor?
Részlet a válaszából: […] ...más részére ellenérték nélkül végzettszolgáltatásnak minősíti, akkor viszont nem alkalmazható az Áfa-tv. 29/A. §-aszerinti adómentes, Közösségen belüli termékértékesítés levonási joggalszabálya, azaz a fizetendő áfát a térítés nélküli átadás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 12.

Igénybe vett szolgáltatás áfájának visszaigénylése

Kérdés: Vevőszolgálatunkon németországi áfaalanytól vásárolt számítógépes programmal dolgozunk. A német cég részére év végén licencdíjat fizetünk. A program karbantartását magyar cég végzi, tevékenységéért havi rendszerességgel – áfás számla alapján – fizetünk. Sikerült a németekkel megállapodni, hogy az így felmerült költségeinket átvállalják, amelyet a német fél felé számlázunk. A számlán feltüntetjük, hogy az "áfatörvény területi hatályán kívüli", továbbá azt, hogy a szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany kötelezett az adófizetésre. A magyar szolgáltató számlájában szereplő áfa visszaigényelhető?
Részlet a válaszából: […] ...(4) bekezdésének a)pontjában meghatározott feltételeknek kell teljesülnie: a 28-29. §-banmeghatározott adómérték (adóköteles, adómentesség levonási joggal), valamint a29/A-29/B §-ok szerinti adómentesség (Közösségen belüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 16.

Tagállambeli partnernek nullakulccsal való számlázás

Kérdés: Egy EU-tagállambeli adóalanynak a felé értékesített áru esetén mely esetekben számlázhatok nullaszázalékos adómértékkel?
Részlet a válaszából: […] ...Közösség másik tagállamába irányuló termékértékesítésadómentességének két együttes feltétele van:– a vevő ezen beszerzés után a saját tagállamábanadófizetésre kötelezett legyen, – a termék igazoltan elhagyja azon ország területét, ahonnanértékesítették,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 14.