Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

49 találat a megadott Közösségen belül tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közösségen belüli termékértékesítés helyesbítése

Kérdés: Közösségen belüli termékértékesítésre november 30-án kerül sor, a számla kiállítása december 4-én történik. A számlán december 4-i számladátum és november 30-i teljesítés szerepel. Melyik napi árfolyammal kell Ft-ra átszámítani? Melyik havi áfabevallásba kerül be? A fenti ügylethez negatív összegű módosító számla kerül kiállításra 2021. január 10-én, mivel az eredeti számlán az ár rosszul lett feltüntetve. A módosító számla esetén mi a teljesítés napja, és milyen árfolyammal kell Ft-ra átszámolni? Melyik havi áfabevallásba kell bekerülnie?
Részlet a válaszból: […]kibocsátásának napján, de legkésőbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik [Áfa-tv. 60. § (4) bekezdés]. Amennyiben tehát az adóalany november 30-án értékesített Közösségen belülre terméket, és a számlát december 4-én bocsátotta ki, akkor a december hónapról benyújtandó áfabevallásban (és összesítő nyilatkozatban) kell az ügyletet feltüntetnie.A külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintban történő meghatározásához főszabály szerint a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell figyelembe venni [Áfa-tv. 80. § (1) bekezdés c) pontja]. Az ügylet sajátosságaira tekintettel ettől eltérő szabály alkalmazandó azon ügyletekre, amelyek tekintetében az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja az Áfa-tv. 58. §-a, 59. §-a, 60. §-a, illetve 63. §-a alapján állapítandó meg. Tekintve, hogy adott esetben a teljesítést tanúsító számla kibocsátása a teljesítést követő hónap tizenötödik napjához képest hamarabb történik meg, vagyis a számlakibocsátáshoz kötődve keletkezik az adókötelezettség, a számla kiállításának napján, tehát december 4-én érvényes árfolyamot kell alkalmazni.A korrekciós bizonylatnak külön teljesítési időpontja nincs, azon - kivéve, ha a teljesítési időpont hibás volta miatt kell a számlát módosítani - az eredeti teljesítési időpontot kell feltüntetni, amellett, hogy a kibocsátás dátuma természetesen mindig az aktuális tárgynapi dátum. Ezen szabályozásból következik, hogy a devizában kiállított eredeti számla esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratban (módosító számlában) is az eredeti, devizában kiállított számlában alkalmazott árfolyamot kell használni, a devizás összegek forintra történő átszámítása esetén.Amennyiben az adó alapja az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8425

2. találat: Közösségen belül beszerzett személyautó áfája

Kérdés: Egy magyarországi illetőségű kft. személyautót vásárolt egy német adóalanytól, saját használatra. A németországi eladó közösségen belüli értékesítésről állított ki egy áfamentes számlát. A számla értékének a 27%-át a kft. fizetendő adóként beállította az áfabevallásába. Levonható adóként nem vette figyelembe a személyi jövedelemadóra érvényes levonási tilalom miatt. A le nem vont áfát hogyan kell könyvelni? Az Szt. szerint a bekerülési érték részét képezi az előzetesen felszámított, de le nem vonható adó. Az EU-s beszerzés után általunk felszámított és bevallott 27%-os forgalmi adó előzetesen felszámítottnak minősül-e? Amennyiben igen, akkor ez az áfa a bekerülési érték része, egyéb esetekben viszont egyéb ráfordítás?
Részlet a válaszból: […]alapján az adóalany az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított.Az Áfa-tv. 63. §-a alapján termék (az adott esetben személyautó) Közösségen belüli beszerzése esetén a fizetendő adót az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítését követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani.A leírtakból az következik, hogy az adólevonási jogot már a fizetendő áfa megállapításakor gyakorolni lehetett volna. Tekintettel azonban az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8148

3. találat: Közösségi termékértékesítés igazolása

Kérdés: Véleményük szerint, az adómentes közösségi termékértékesítés igazolására elegendő-e - a postán feladott termék esetén - a küldemény ragszáma alapján a Magyar Posta weboldalán lekérdezhető nyomonkövetés kézbesítési eredménye?
Részlet a válaszból: […]köteles bizonyítani. A hitelt érdemlő bizonyítás módja jogszabályban konkrétan nem meghatározott, az a helyzettől függően változhat, ezért kérdésére nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni. Az leszögezhető, hogy egy igazolás bizonyító ereje annál nagyobb, minél inkább a szerződő partnerektől független, harmadik személytől származik. Kimondható, hogy a felektől független személytől származó igazolásnak tekinthető a postai szolgáltató által kiállított bizonylat. Elvárt, hogy az okmány tartalmazza a tulajdonos nevét, címét, adószámát, a terméket fajta, mennyiség, érték és darabszám szerinti bontásban, illetve a rendeltetési hely megjelölését. A továbbiakban az a kérdés, hogy a weboldalon lekérdezhető nyomon követési kézbesítési eredmény ilyen adattartalmú bizonylatnak tekinthető-e, amely alkalmas a jogszabályokban rögzített módon utólag is hitelt érdemlően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6846
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Közösségen belüli kiszállítás teljesítése

Kérdés: Március 29-én készletraktárunkból árut szállítottunk ki Németországba, szállítólevéllel, fuvarokmányokkal. Készletprogramunk március 29-én levette a készletből. Szerződés szerint a vevő április 3-án az átvételt igazolja. Mi a helyes teljesítési időpont a számlán? Az Áfa-tv. 89. §-a szerint az adómentes értékesítés akkor számlázható, ha az árut más tagállamban a vevő átvette. Könyvelési tételek: március 29-én T 36 - K 261, április 3-án T 311 - K 931 és T 261 - K 36, T 814 - K 261. A 60-as bevallásban áprilisban szerepeltetjük. Helyes ez így?
Részlet a válaszból: […]azonban csak a raktárkészlet csökken, de maga a készlet nem. Még a kérdező tulajdonát képezi az áru, úton van a vevő felé, így azt továbbra is készletként kell kimutatni (elkülönítetten a 261. számlán belül), ezért helytelen a T 36 - K 261 és T 261 - K 36 könyvelési tétel.A szerződés szerint a vevő igazolja az átvételt. Valójában ez a teljesítési időpont nemcsak az Áfa-tv., de
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5904
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Közösségen belüli ingyenes szolgáltatás

Kérdés: Magyar áfaalany a közösségi adóalany német anyacégtől bérel hosszú távon személygépkocsit. A felek közötti megállapodás alapján a német cég a személygépkocsi bérleti díját, illetve biztosítási díját havonta számlázza, ami után - mint közösségi szolgáltatás után - az áfát a magyar cég fizeti meg. A megállapodás módosításával a német cég nem számláz bérleti díjat, csak a biztosítási díjat. Hogyan kell elszámolni a ki nem számlázott bérleti díjat? Megteheti a német fél, hogy ingyen adja bérbe a gépjárművet? Van ennek valamilyen adóvonzata?
Részlet a válaszból: […]nélkül nyújtott szolgáltatás esetében az áfa alapja - az Áfa-tv. 69. §-a alapján - az a pénzben kifejezett összeg, amely a szolgáltatás nyújtójánál (a német félnél) a teljesítés érdekében kiadásként felmerül. A bérelt személygépkocsi tulajdonosánál (a német cégnél) a magyar fél által hosszú távon bérbe vett személygépkocsival kapcsolatosan bizonyára felmerül értékcsökkenési leírás, esetleg egyéb költség (kiadás) is, amelyet a német cégnek a magyar céggel összegszerűen közölnie kell. Ezen közölt összeg alapján terheli a magyar felet az áfafizetési kötelezettség a ki nem számlázott közösségi szolgáltatás bérleti díja után. A számviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5394

6. találat: Közösségen belül megfizetett adó visszatéríttetése

Kérdés: Nemzetközi közúti árufuvarozást végző cég vagyunk. A külföldi tankolásaink áfáját 2010-ben az új szabályok szerint a magyar APEH-hez nyújtjuk be. Kérdéseim: A visszaigényelt és visszakapott áfát hova kell könyvelni? Egyéb bevételként? Ezen külföldi áfa-visszatérítések általában több hónap után jönnek meg. Köteles a vállalkozó a már be­­adott áfa-visszatérítési igényét időbelileg elhatárolni? 2010-ben az összes negyedévre beadtam áfa-visszatérítési igényemet, de még egy fillért sem kaptam. Ezeket valószínűleg csak 2011-ben kapom meg. Melyik adóévet fogja érinteni a visszatérített összeg? Ha el kell határolni, akkor azt mi alapján teszem meg?
Részlet a válaszból: […]áfát (amennyiben az levonható) a számla könyvelésekor a külföldi szolgáltatóval szemben az egyéb követelések között kell - ilyen jogcímen - kimutatni (T 3681 - K 454), és mindaddig ott szerepeltetni, amíg a kapcsolódó visszatéríttetési kérelem benyújtásra nem kerül [ezen külföldi pénznemben meghatározott áfaösszeget az Szt. 60. §-ának (1) bekezdésében meghatározott árfolyamon kell forintra átszámítani]; - az előző bekezdésben leírtakból következik, hogy a külföldi tankolás számlájában kimutatott áfát nem szabad üzemanyagköltségként elszámolni, ha az az adott közösségi tagállam joga szerint levonható; - a visszatéríttetési kérelem benyújtásakor a visszatéríttetni kért - külföldi pénznemben meghatározott - áfának megfelelő összeget az illetékes külföldi adóhatósággal szembeni követelések közé kell átvezetni [ha a visszaigényelt áfa devizaösszege eltér a könyvekben kimutatott devizaértéktől, akkor a különbözetet az átvezetéskor a könyv szerinti árfolyamon egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni; eltérés lehet a bekerüléskori és az átvezetés időpontjában érvényes devizaárfolyam eltéréséből adódóan is, amelyet árfolyam-különbözetként a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai között kell kimutatni]; - az előző bekezdésben leírtak könyvelése (a külföldi adóhatósággal szembeni követelés számla az egyéb követelések között: 3682): = átvezetés a visszatéríttetni kért devizaösszegben a visszatéríttetési kérelem benyújtásakor érvényes választott devizaárfolyamon: T 3682 - K 3681, = a visszaigényelt, illetve kimutatott devizaösszeg különbözetének könyvelése könyv szerinti árfolyamon: T 8699 - K 3681, illetve T 3681 - K 9699, = a 3681. számlán mutatkozó, árfolyam eltéréséből adódó különbözet elszámolása: T 3681 - K 9762, illetve T 8762 - K 3681; - a visszatéríttetési kérelem alapján visszautalt devizaösszeget a pénzügyi rendezéskori devizaárfolyamon kell a devizabetétszámlán a külföldi adóhatósággal szembeni követelések csökkentésével könyvelni (T 386 - K 3682) (ez esetben is lehet az, hogy a ténylegesen megkapott devizaösszeg eltér a kérelem szerinti devizaösszegtől, akkor a különbözetet a könyv szerinti árfolyamon a T 8699 - K 3682, illetve T 3682 - K 9699 könyvelési tétellel kell elszámolni, továbbá a kérelem benyújtásakor érvényes devizaárfolyam is eltérhet a pénzügyi rendezéskor érvényestől, az árfolyam eltéréséből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4943
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Közösségen belüli szolgáltatás (áfa)

Kérdés: Egyéni vállalkozó főtevékenysége építőipari szolgáltatás. Uniós adószámmal rendelkezik, és alanya az áfának. Németország területén végez szolgáltatást, a teljesítményt EUR-ban számlázza, áfamentesen. A megrendelő a számla összegére 19 százalékot rászámol, és az így kapott bruttó összeg 15 százalékát levonja, és befizeti a saját adóhatóságához. Pl.: számla végösszege: 2000 EUR bruttósított összeg: 2380 EUR levonás 357 EUR vállalkozónak fizetett 1643 EUR Az egyéni vállalkozó által csatolt eredetiségigazolást a megrendelő nem veszi figyelembe. Mi a teendő? Milyen jogcímen von le a megrendelő a számla összegéből? Minek tekintendő ez a levont összeg, amit a német adóhatóság le is igazolt? Van-e mód az összeg visszaigénylésére? Jól számláz-e a vállalkozó?
Részlet a válaszból: […]adóalany egy másik államban teljesít szolgáltatást egy német adóalany megrendelésére. A számlát a szolgáltatást nyújtónak kell kiállítania a szerződés szerinti árról, és miután a szolgáltatás nem belföldön teljesül, magyar áfa nem szerepel a számlában. A kiállításkor célszerű még feltüntetni, hogy a teljesítés az "áfa területi hatályán kívüli". A kötelező uniós áfaharmonizáció alapján a német adóalany minden bizonnyal saját nevében megrendelőként a számlán szereplő ellenértékre rászámolva megfizeti a német áfát, amelyet - az egyéb feltételek megléte esetén - levonásba is helyezhet. Az előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozónak a rendszeres gazdasági tevékenység végzése okán adóalanyként be kell jelentkeznie Németországban. Ebben az esetben az általa a német adószám alatt kiállított számlában fel kellene tüntetnie az adóalapot és a német áfát, valamint a végösszeget (ezt kell a megrendelőnek az egyéni vállalkozó részére kifizetni), és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3418

8. találat: Személygépkocsi értékesítése Közösségen belül

Kérdés: Cégünk új személygépjárművek értékesítésével és gépjármű-szervizeléssel foglalkozik. Közösségen belüli állampolgár szeretne tőlünk új személygépjárművet és alkatrészt vásárolni. Nem tudjuk, hogyan kell ezen ügyleteket lebonyolítani, számlázni. Feltettük a kérdést az APEH levelezőoldalára. A válaszból az derül ki, ha itt Magyarországon nem helyezzük forgalomba az új személygépkocsit, és nem így adjuk el a közösségi adóalanynak vagy magánszemélynek, akkor az belföldi értékesítésnek minősül. Így van ez?
Részlet a válaszból: […]teljesítménye meghaladja a 7,2 kW-ot. Újnak pedig az a közlekedési eszköz minősül, amely legfeljebb 6000 km-t futott, vagy az, amelynek első forgalomba helyezésétől legfeljebb 6 hónap telt el. Az új közlekedési eszköz értékesítése, ha azt az értékesítés közvetlen következményeként másik tagállam területére, de még az Áfa-tv. értelmében vett Közösség területére fuvarozzák, szállítják el, adómentes Közösségen belüli értékesítésnek minősül. Az, aki az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítését a Közösség más tagállamában illetőséggel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3342

9. találat: Alvállalkozó számlájának áfabeli megítélése Közösségen belül

Kérdés: Egyik alvállalkozónk mérnöki szolgáltatást nyújt - rajtunk keresztül - Ausztriában lévő üzem gépeinek, berendezéseinek karbantartásához. Mi, mint magyarországi székhelyű és nyilvántartású adóalany, saját nevünkben rendeljük meg az alvállalkozótól a mérnöki szolgáltatást, melyet továbbhárítunk egy osztrák adóalany részére (aki a berendezések tulajdonosa). Kérdésünk, hogy az alvállalkozó számláját áfásan vagy áfa nélkül nyújthatja be felénk? További kérdésünk, hogyan változik a számlázás módja, ha mi (a megrendelő) bejelentkezünk Ausztriában is adóalanyként?
Részlet a válaszból: […]ahol a szolgáltatásnyújtás ténylegesen történik, azaz esetünkben nem belföld. Az alvállalkozó által kiállított számla áfát tehát nem tartalmaz, az ügylet a magyar áfa területi hatályán kívül esik. A szolgáltatás teljesítési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3317
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Munkaerő-kölcsönzés tagállamból

Kérdés: Társaságunk kapacitásának bővítésére romániai (EU-tag) cégtől szakmunkásokat vesz bérbe. A cég euróban számláz. A számla ellenértékét a teljesítés napján érvényes MNB-árfolyamon értékelve számítjuk át forintra. Kérdésem, hogyan kell ezt az áfabevallásban szerepeltetni (melyik soron/oszlopban)? A kiszámolt forintérték az áfa alapja, és erre számolom fel a 20 százalék áfát, vagy ezt már bruttó értéknek kell tekinteni? Egyáltalán be kell állítani az áfabevallásba? Magát a számlát az igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el, bérmunkadíjként.
Részlet a válaszból: […]történő megállapításakor az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni. A közösségi adóalanytól igénybe vett "importszolgáltatást" az áfabevallás 33. sorában kell szerepeltetni, amely adó - az egyéb törvényi feltételek esetén - még ugyanabban az adóbevallásban levonásba is helyezhető. Az ügylet ellenértékét a felek a szerződésben határozzák meg, amelynek megkötése során fontos az áfára is kitérni. Az általános joggyakorlat szerint, ha a szerződés nem tér ki az áfára, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3238
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 49 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést