Keresés eredménye

515 találat a megadott áfa tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Csoportos adóalanyiság esetén a le nem vonható áfa
Kérdés: Adott egy áfacsoport, ahol van olyan csoporttag, aki olyan tevékenységet is végez, amely áfa alóli mentességet is élvez. Így a beszerzéseinél tekintettel kell lenni arra is, hogy a beszerzett eszközt áfaköteles vagy áfamentes tevékenységhez használja fel. A tételes elkülönítés nem valósítható meg, pontos arányt sem tud meghatározni, így arányosításba vonja azokat a beszerzéseket, ahol nem állapítható meg egyértelműen a kapcsolódó felhasználás. Ezért az Áfa-tv. szabályai alapján számított arányszámmal vezeti át az időszak végén a levonható áfát. Kérdésünk, hogy csoportos áfaalanyiság esetén is így működik? Minden tagnak úgy kell eljárnia, hogy arányosításba veszi az adott beszerzés áfaösszegét? A képviselő pedig az áfabevallás összeállításakor a csoport minden áfás és mentes értékesítése figyelembevételével állapítja meg az arányt. Az arány megállapítása után az egyes tagokra jutó arányos áfa feladását kell lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]csoportba tartozó tagoknak kell szolgáltatniuk.A kérdés szerint a tételes elkülönítés levonható és le nem vonható áfára a csoportos adóalanyiságban részt vevő kérdező tagnál teljeskörűen nem valósítható meg. Ezért az arányosításba kell bevonni azokat a tételeket, ahol nem állapítható meg egyértelműen a felhasználás jogcíme.Csoportos adóalanyiság esetében, a törvényi előírásból következően, ezt az arányosítást a kijelölt képviselőnek kell elvégeznie. A kijelölt képviselő az Áfa-tv. 5., számú melléklete szerinti arányosítást csak akkor tudja elvégezni, ha az ehhez szükséges adatokat a csoportba tartozó tag a képviselő rendelkezésére bocsátotta.A kijelölt képviselő - a csoportba tartozó tagok adatszolgáltatása alapján - a csoportos adóalanyiság szintjén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7884
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Mobiltelefon-készülék és szolgáltatás áfája
Kérdés: A kft. részére érkező mobiltelefon-szolgáltatáshoz kapcsolódó számlákon az alábbiakat tudjuk mobilszámonkénti részletezéssel elkülöníteni és könyvelni:
- a parkolási költséget bruttó értéken, áfa levonása nélkül könyveljük az igénybe vett szolgáltatások között;
- az internet díját az áfa nélküli nettó értéken rögzítjük az igénybe vett szolgáltatások között, az áfáját előzetesen felszámított áfaként könyveljük és levonásba helyezzük;
- a parkolási és internetdíjakat nem tartalmazó telefon-előfizetés és -használat díja bruttó összegének 20%-a költségtérítésként kerül a munkavállalók munkabéréből levonásra (így nem minősül egyes meghatározott juttatásnak). Ezen bruttó összeg áfájának 30%-át nem helyezzük levonásba. Helyesen járunk el?
Mi a következménye, ha a kft. nem vonja le a mobiltelefonok áfáját? Egy kolléga véleménye szerint: ami az Áfa-tv.-ben nincs tiltás alatt, azt vissza kell igényelni. Ha nem igényeljük vissza az áfáját, az nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, és a társasági adó alapját is növeli. Önök osztják ezt a véleményt?
Részlet a válaszból: […]díjából nem vonható le, ezért a bruttó összeg 30 százaléka nem vonható le, tehát helyesen járnak el ebben a vonatkozásban.A társaság csökkenthetné a le nem vonható áfa összegét, ha a magánszemélyekkel a tényleges magáncélú használatot téríttetné meg a bruttó összeg legalább 20 százalékában, ha a közvetített szolgáltatás szabályai alapján a magáncélú használatot tételesen számlázná a magányszemélyek felé az áfa felszámításával. Ez esetben a szolgáltató által számlázott áfa 80 százalékának a 30 százaléka lenne a le nem vonható áfa.A kérdésben hivatkozott kolléga véleménye nem helytálló. Ha a kft. nem a törvényi előírásoknak megfelelően vonja le, illetve nem vonja le az áfát, jogszabályellenesen jár el, feleslegesen fizet adót, illetve adóhiánya keletkezik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7867
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Alanyi adómentességi időszakban levonható áfa
Kérdés: Egy bt. 2018. 11. 01-től áttért a kata hatálya alá. Hogyan kell könyvelnem az alábbi tételeket a 2018. 10. 31-i zárás során?
- Tárgyieszköz-beszerzésre 2018-ban támogatást kapott, az egyéb bevételt elhatároltam, meg kell-e szüntetni ezt az elhatárolást?
- Tagikölcsön-kötelezettséggel kapcsolatban van-e teendő?
- Katás időszakban tárgyi eszközt értékesített: ez már katás bevétel lesz? Beleszámít az értékhatárba?
- A tárgyi eszközöket alanyi mentesként vásárolta (a le nem vonható áfa a bekerülési érték része): az értékesítésről áfás számlát állított ki, az értékesítést követően, hogyan kontírozom a levonható áfát (60 hónapos szabály)?
Részlet a válaszból: […]adózóként értékesít tárgyi eszközt, az katás bevétel lesz, és beszámít az értékhatárba. A tárgyi eszköz figyelési időszakban történő értékesítése miatt véglegesen levonható adó a le nem vont adónak a figyelési időből még hátralévő idővel arányos része, amelyet a soron következő adómegállapítási időszakban vehet figyelembe úgy, mint az akkori adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételként az Áfa-tv. 153/A. §-a alapján.Az Áfa-tv. 153/C. §-ának (2) bekezdése alapján ugyanis, ha a levonható áfa összegét meghatározó tényezőkben bekövetkezett utólagos változás eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege nő (a kérdés szerinti esetben ez következik be), az adóalany a különbözetet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7856
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Különbözeti áfa könyvelése előleg esetén
Kérdés: Ügyfelünk használt cikk áfával érintett tevékenységet folytat. A NAV szerint a globális nyilvántartáson alapuló módszer alkalmazása esetén az adott adómegállapítási időszak összesített értékesítési ár összegében kell figyelembe venni az előleget is. A számítás menetét és adójogi hatásait értjük, számviteli elszámolásukat tekintve azonban tanácsot kérünk: az előleg kifizetésre kerül, a kiállított előlegszámla alapján: T 311 - K 453 és T 38 - K 311. A kapott előleg az adómegállapítási időszak áfaelszámolásakor beszámító tétel, az áfa elszámolásra kerül az árbevétel után: T 911 - K 467, az előleg után T 453 - K 467. Ez esetben a végszámla kiállításakor az előleg beszámítható összege az adóval csökkentett összeg lesz. Helyes ez így?
Részlet a válaszból: […]az előlegként kapott összegnek valójában nincs beszerzési ára), továbbá az Áfa-tv. szerinti értékesítési árát (az értékesítés árbevételét) áfa nélkül (az előleget is áfa nélkül). Azért áfa nélkül, mert az áfa az árrést terheli. Így az árrés (az előleg) alapján fizetendő áfa nem csökkentheti az árbevételt (a kapott előleget), nem növelheti az eladott áruk beszerzési értékét. Ezért az árréshez kapcsolódóan fizetendő áfát az egyéb ráfordításokkal szemben kell könyvelni, bevallani (T 8671 - K 467), és nem az árbevételt csökkenti.Könyvelési szempontból a kapott előleget terhelő fizetendő áfa esetében a következőkre is tekintettel kell lenni: számviteli követelmény, hogy a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7852
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Áfa 50%-os levonhatósága - bérleti díj
Kérdés: Az Áfa-tv. 2018. évi LXXXII. törvénnyel történt módosítása alapján a személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50%-a nem vonható le. A rendelkezést arra az esetre kell először alkalmazni, amikor az elszámolási időszak 2018. december 31-ét követően kezdődik, és a levonási jog 2018. december 31-ét követően keletkezik. Társaságunk 2018 júliusától nyílt végű pénzügyi lízing formájában bérel személygépkocsit, amelynek sem az első 50%-nyi lízingdíja, sem pedig a havi lízingdíjai után felszámított áfát egyáltalán nem vonta le a céges és magánhasználat arányában. (A kérdező hivatkozik a Számviteli Levelek 362. számában a 7243. kérdésre adott válaszunkra.) Mi a teendő a törvénymódosítás figyelembevételével a 2018. és a 2019. év vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]az adózó a bérelt (lízingelt) személygépkocsi vegyes célú használata esetében nem kívánja alkalmazni a diktált levonási hányadot, akkor a levonást az erre vonatkozó, megfelelően alátámasztott dokumentáció alapján, olyan mértékben gyakorolhatja, amilyen mértékben a személygépkocsit adólevonásra jogosító gazdasági (vállalkozási) tevékenysége érdekében használja, hasznosítja.Az átmeneti rendelkezés szerint a bérelt (a nyílt végű pénzügyi lízing keretében lízingelt) személygépkocsi bérleti díját terhelő áfa 50 százalékos diktált hányad szerinti levonását az adóalanynak - választása esetén - arra az esetre kell alkalmaznia, amikor az elszámolási időszak 2018. december 31-ét követően kezdődik, és a levonási jog 2018. december 31-ét követően keletkezik.A módosítások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7846
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Műemlék épület értékesítési áfája
Kérdés: A társaság műemlék épületet vásárolt azzal a szándékkal, hogy azt szállodaként hasznosítsa. (A tulajdonlap szerint lakóház.) Az átalakításhoz az engedélyek rendelkezésre állnak. Megkezdődtek a szokásos feltárási munkák, amelyeknek az áfáját visszaigényelték. Időközben kiderült, hogy a beruházás olyan nagyságrendű lenne, amelyet a társaság nem tudna finanszírozni, így az épületet eladják. Az átminősítésre csak az üzembe helyezéskor kerülhet sor. A levonásba helyezett áfát kell-e önellenőrizni?
Részlet a válaszból: […]követően az épület értékesítését megelőzően sem adóköteles, sem adómentes tevékenységet nem szolgált. A kérdésből az következik, hogy a társaság vállalkozási tevékenysége során az épületet nem hasznosították (csupán a hasznosíthatósága érdekében végeztek feltárási munkákat). Így két variációt látunk lehetségesnek. Az egyik az, hogy az ingatlanértékesítést az Áfa-tv. 88. §-a alapján adókötelessé teszik, és a műemlék épület értékesítésekor az áfát felszámítják,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7844
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Pénzforgalmiáfa-elszámolás áfája
Kérdés: A társaság a pénzforgalmiáfa-elszámolást választotta. A vevővel szemben 127 ezer forint követelése volt, amelyre egy korábbi évben értékvesztést számolt el. 2017. 12. 31-én a vevő felszámolójától kapott nyilatkozat alapján ezt leírta behajthatatlan követelésként (T 319 - K 311, 127 000 Ft). Sajnos a pénzforgalmi áfa technikai számlán nyilvántartott 27 000 Ft áfa leírása nem történt meg. Ezt hogyan kellett volna könyvelni 2017-ben, illetve most - utólag - 2018-ban?
Részlet a válaszból: […]fizetni (ezért került a követelés a könyvekből kivezetésre). Mi a teendő ez esetben?Az Áfa-tv. 196/B. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének kell tekinteni azt is, ha az abból származó követelése vagy kötelezettsége engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás miatt vagy más módon szűnik meg. Ebből következik a válasz, a felszámított, a pénzforgalmi áfa technikai számlán nyilvántartott áfát nem lehet leírni, azt elő kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7692
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Nyílt végű pénzügyi lízing áfája
Kérdés: Nyílt végű pénzügyi lízing esetében az előírt áfát fel kell-e vezetni a kötelezettségek közé? Év végén áfával növelt értéken kapunk egyenlegközlőt. A könyvvizsgáló szerint ezt ki is kell mutatni, máshol azt olvastam, hogy nem. Mi az alábbiak szerint járunk el: A Tőkerészt induláskor felvezetjük a 448. számlára, majd a hozzákapcsolódó áfát is: T 368 - K 448. A havi törlesztéskor előírásra kerülnek a megfelelő fizetendő tételek: T 448 - K 479 (tőkerészlet), T 4661 - K 479 (áfarész), T 872 - K 479 kamat, majd a T 479 - K 384, ezek kifizetése, és visszakorrigáljuk az áfarészt: T 448 - K 368. Kicsit úgy működik, mint a kapott előleg bruttó módon kimutatott könyvelése. Helyes ez így?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség.Nem tévesztendő össze a nyílt végű pénzügyi lízing a zárt végű pénzügyi lízinggel, amikor a jogosult (a lízingbevevő) a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő (a futamidő) lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi. Az Áfa-tv. 10. §-ának a) pontja valójában - kimondatlanul - a zárt végű pénzügyi lízinget termék értékesítésének minősíti, a termék birtokbaadása olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejáratával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi. Zárt végű pénzügyi lízing esetében a lízingbeadáskor az áfa teljes összegét számlázni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7690
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Sportegyesület csarnoképítésének áfája
Kérdés: Sportegyesület csarnokot épít. Tárgyi mentes a tevékenységünk, de az ingatlan hasznosítása miatt van áfás is. A csarnok 2020 körül készül el, alapvetően saját hasznosításra épül. Ha aktiváljuk a csarnokot, csak akkor helyezhetjük levonásba az áfát? Mivel saját munka is van benne, emiatt saját rezsis beruházásként megállapítom a bekerülési értéket, és ez alapján fizetem az áfát? Ekkor a teljes áfát levonásba helyezhetem, ha 2 éves számláról van szó? Majd minden évben kiszámolva az adómentes és a nem adómentes arányt, innentől 20 éven át - követve az évre jutó áfarészt - az aránynak megfelelően korrigálom? Mivel kevés áfás bevétel lesz, megoldható, hogy aktiváláskor nem állapítom meg a bekerülési értékre jutó áfát, de semmit nem helyezek levonásba? Vagy csak akkor, ha az önerőt nem tesszük bele? Azért, hogy ne legyen saját rezsis beruházás. Mit tanácsolnak?
Részlet a válaszból: […]elszámolásával (T 52 - K 454), különösen akkor, ha a külső vállalkozót a saját kapacitás kiegészítése érdekében foglalkoztatják.Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti, az "adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő" meghatározása eltér a számviteli előírások szerinti saját vállalkozásban végzett beruházás fogalmától. Leginkább az a beruházás hasonlít hozzá, amikor a saját célra végzett beruházást túlnyomórészt a sportegyesület végzi, külső vállalkozókat csak kiegészítésként vesz igénybe, az azok által számlázott összegeket elsődlegesen a költségek (a saját vállalkozásban végzett beruházás költségei) között mutatja ki.Az Áfa-tv. 134. §-ának előírása, a tárgyi eszközre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7630
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Saját rezsis beruházás áfája
Kérdés: Saját rezsis beruházást kiviteleztünk, amelyhez bérköltség és anyagköltség kapcsolódik. A beszerzett anyagok áfáját a számlák teljesítési dátumakor visszaigényeltük, a tárgyi eszközt teljes egészében adóköteles tevékenységhez kívánjuk használni. Az üzembe helyezéskor hogyan kell könyvelni a felszámítandó áfát?
Részlet a válaszból: […]stb.A lényeg, hogy a számlázott tételek előzetesen felszámított áfája levonásra került.Akkor, amikor a saját rezsis beruházással létrejött tárgyi eszközt rendeltetésszerűen használatba veszik, meg kell állapítani ezen tárgyi eszköz bekerülési értékét (a bekerülés tényleges költségeinek összegét!), és ezen értéken[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7520
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés