Elektromos gépjárműhöz felhasznált áram áfája

Kérdés: Kérem, tájékoztassanak arról, hogy a tisztán elektromos (plug-in) meghajtású személygépjárműhöz az üzemanyagként felhasznált elektromos áram áfája levonható-e?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásához alapvetően azt szükséges tisztázni, hogy az üzemanyagként felhasznált elektromos energia az Áfa-tv. egyes rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából szolgáltatásként vagy termékértékesítésként értelmezhető-e. Ennek kapcsán elmondható,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Téli gumi beszerzése anyagként (áfa)

Kérdés: A 8714. kérdés esetében egy számlán szerepel a téli gumi vásárlása és szerelése. De mi a helyzet akkor, ha 11. 01-jén megvásároltuk a gumikat, majd 11. 10-én elvittük a személygépkocsit a szerelőhöz a gumik cseréjére? Azt értem, hogy ilyenkor a téli gumikat anyagbeszerzésként, majd cserekor anyagköltségként kell elszámolni. De ebben az esetben is visszaigényelhető a téli gumi áfájának 50%-a?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 124. §-ának (4) bekezdése szerintünk egyértelműen fogalmaz: nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50%-a. Ebből az következik, ha a téli gumikat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Arányosítással megosztott, le nem vonható áfa

Kérdés: Arányosítással megosztott, le nem vonható áfa számviteli kezelésével kapcsolatos a kérdésem. Az Szt. 47. §-a (3) bekezdésének hatályos előírása alapján a bekerülési (beszerzési) érték tekintetében a közvetlen hozzárendelhetőség elsődleges követelmény, ezért a törvénymódosítás rögzíti, hogy az egyéb módszerekkel történő megosztás esetén sem lehet a bekerülési érték része az áfa megosztott, le nem vonható hányada, az így le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell elszámolni. A telefonszámla 30%-ára eső le nem vonható áfát telefonköltségként vagy egyéb ráfordításként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy a telefonszámla 30%-ára jutó le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell könyvelni.Az Szt. 47. §-ának (3) bekezdését módosító, a 2021. évi LXIX. törvény 147. §-ának 2. pontja szerinti rendelkezés a hivatkozott bekezdésből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.
Kapcsolódó címkék:  

Tulajdoni hányad arányában áthárított felújítás áfája

Kérdés: Ügyfelünk (kft.) tulajdonában van egy raktár, irattár céljára használt ingatlan. A tulajdoni lap szerint az ingatlan besorolása műhely. A raktár egy olyan ingatlanban (házban) helyezkedik el, amelyben 4 lakás található. Az ingatlan nem minősül társasháznak, a tulajdonosok nem alapítottak társasházat. Szükségessé vált az ingatlan felújítása (tetőszerkezet, kerítés, támfal stb.). A kivitelezési munkákról a tulajdonosok közösen szerződtek a kivitelezővel, de maga a kft. a kivitelezési szerződésben nem került feltüntetésre. A szerződést a ház részéről egy, a tulajdonosok által megfogalmazott személy írta alá. A szerződés ugyanakkor megjegyzi, hogy a kivitelező a házban működő vállalkozások számára igény esetén a tulajdoni hányadnak megfelelő összegről részszámlát állít ki. Az ilyen módon megrendelt, a raktárhoz közvetlenül nem kapcsolódó, de a tulajdoni hányad arányában mégiscsak a kft.-t terhelő költségekről a kft. nevére kiállított számla áfatartalma levonásba helyezhető? A számla értéke felújításként könyvelendő, a raktár, irattár bruttó értékére ráaktiválva?
Részlet a válaszából: […] ...közvetetten ezen tevékenységéhez kapcsolódóan használja, a fentebb említett módon történő, tulajdonosonkénti számlázás esetén az áfát levonásba helyezheti.A kérdésben említett munkák csak akkor minősülnek felújításnak, ha megfelelnek az Szt. 3. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.
Kapcsolódó címkék:  

Társasházi jogi személy áfaszabálya

Kérdés: Jogi személy lesz-e a társasház a 2021. évi XCII. törvény alapján? A jogi személlyé válás miatt változni fognak-e a társasházakra vonatkozó áfaszabályok? Eddig a kizárólag alaptevékenységet (közös költség beszedése) végző társasház nem vált automatikusan áfaalannyá. A jogi személlyé váló társasházaknak automatikusan a "lakóingatlan kezelése, üzemeltetése" fő tevékenységet kell bejelenteniük, és ezáltal általános áfakulcs alá tartozó szolgáltatás lesz a közös költség? Más lesz-e az áfa státusza a közös költség "üzemeltetési" részének, és más a "felújítási" résznek? Ha áfát kell felszámítani a közös költség után, a kapcsolódó áfa levonható lesz?
Részlet a válaszából: […] ...- függetlenül attól, hogy e nyilvántartásban szerepelnek-e vagy sem - a korábbiak szerint kell az adójogviszonyokban megítélni. Az áfaalanyiságot az Áfa-tv. 5. §-a határozza meg. Eszerint adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.
Kapcsolódó címkék:  

Károkozás áfája

Kérdés: Mikrogazdálkodói beszámolót készítő kft. gépi földmunkavégzés közben a megrendelő építési területén kárt okozott. A megrendelő a javítás munkadíját és anyagköltségét számlázta (káresemény, károkozás megnevezéssel) 27%-os áfával. Akft. kizárólag adóköteles tevékenységet végez. Azáthárított áfa levonásba helyezhető? Mi a helyes kontírozási tétel a kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 120. §-ának a) pontja alapján: abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.
Kapcsolódó címkék:  

Törlesztési moratórium - áfa kezelése

Kérdés: A kft. (belföldi áfaadóalany), melyet könyvelek, a 2019. évben vásárolt egy új személygépkocsit nyílt végű pénzügyi lízingszerződés alapján. Havonta kap egy számlát, melyen a tőketörlesztő rész áfás, a kamatrész adómentes tételként van feltüntetve. Ezen számlatőkerész áfatartalmának 50%-át helyezem levonásba. A Covid miatt törlesztések tekintetében moratóriumot kapott a kft., ennek ellenére (nem rendszeresen ugyan, de) befizet egy-egy törlesztőrészletet. A számla kelte a legutóbbi számla esetén (melyet a Toyota Pénzügyi Zrt. kiállított) pl. 2020. 11 hónap volt, teljesítése pedig 2020. 08. 25-e. A kft. havi áfagyakoriságú. Hogyan kezeljem ezeket a számlákat? A kft. most is befizetett egy újabb részt, várhatóan kapunk egy olyan számlát, ami 2021. februári keltezésű, teljesítése pedig a soron következő 2020. augusztusi. Önrevíziózzam a 2020. augusztusi áfát, vagy rakjam be a 2021. februári áfába levonhatóként?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. rendelkezései alapján [119. §, 120. §, 127. § (1) bek. a) pontja] a számlabefogadó levonási joga a fizetendő adó megállapításának időpontjában (főszabály szerint a teljesítési időpontban) megnyílik, azt azonban csak a nevére szóló, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 25.
Kapcsolódó címkék:  

Le nem vonható áfa elhatárolása

Kérdés: Társaságunk 4 éves futamidejű nyílt végű lízingben vett több személygépkocsit. A szerződés szerint az első részlet kiemelt részlet volt, a teljes lízingdíj 20%-a. Az első részletre felszámított áfa 50%-át a társaság levonásba helyezte, hogy az autók részbeni hivatali célú használatát igazolni tudja. A másik 50%-ot le nem vonható áfaként teljes egészében az egyéb ráfordítások közé könyvelte. Nem kellett volna az első részletre felszámított nem levonható áfát megosztani a futamidő alapján adott évre jutó ráfordítás és az aktív időbeli elhatárolás között?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy nem kell megosztani!A nyílt végű pénzügyi lízing sajátossága az, hogy az Áfa-tv. szerinti elszámolási szabályoktól a számviteli elő­írások érdemileg eltérnek. Az Áfa-tv. szerint a nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatás, a számvitel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 4.
Kapcsolódó címkék:  

Nem érvényesített áfalevonási jog és következményei

Kérdés: Áfakörös cég tárgyi eszközt vásárolt áfásan, de az áfalevonással nem élt. Amennyiben 60 hónapon belül eladja a tárgyi eszközt, amiről áfás számlát állít ki, arányosítható-e a levonható áfa és milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] ..."áfakörös cég" kifejezést úgy értelmezve, hogy a vállalkozás kizárólag adóköteles (áfás) tevékenységet folytat, a kérdés megválaszolásakor az alábbiakra kell tekintettel lenni:Az Áfa-tv. speciálisan definiálja a tárgyi eszköz fogalmát, mely szerint annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 14.
Kapcsolódó címkék:  

Fizetendő áfa önellenőrzése

Kérdés: Társaságunk 2018. évben hibás vevő részére állított ki számlákat. Érvénytelenítő számlákat kell kiállítanunk, valamint a tényleges vevő részére új számlákat. Az érvénytelenítő, valamint az új számlákon a számlakiállítás dátuma a 2020. év, az összes többi dátum az eredeti 2018. évi számlákon szereplő dátum lesz. Jól gondoljuk, hogy a 2018. évre önellenőrizni kell a fizetendő áfát a tényleges vevő részére kiállított számlák áfatartalmával, az érvénytelenítő számlában szereplő "negatív" fizetendő áfát pedig a 2020. évi áfabevallásban vesszük figyelembe? A 2018. évre más önellenőrzési teendőnk nincs?
Részlet a válaszából: […] ...nem jól gondolják!A kérdésben leírt esetben nemcsak az áfát, de az árbevételt és a követelést is önellenőrizni kell, mert megváltozik a vevő neve. Az önellenőrzött számlákat (az érvénytelenítő számlákat is, meg az új, a valódi vevő nevére kiállítottakat is)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
55