Felszámolási eljárás befejezése a társaság megszűnése nélkül

Kérdés: A társaság a felszámolási eljárás alatt is folytatja tevékenységét, amit a jövőben is folytatni szeretne. A hitelezőkkel egyezséget kívánnak kötni, és ennek eredményeként a felszámolási eljárás a társaság megszűnése nélkül fog befejeződni. A felszámolási zárómérlegben milyen tételekből áll össze az eszközök könyv szerinti értéke, az adózás előtti eredményt csökkentő tételként az értékcsökkenési leírást hogyan kell megállapítani, mikor kell elszámolni, milyen módon érvényesíthető az az adózás előtti eredményt korrigáló tételként?
Részlet a válaszából: […] ...eljárás befejező napjára elkészített vagyonmérlegében szereplő saját tőke és a felszámolás kezdőnapját megelőző napra készített beszámolójában szereplő saját tőke különbözetével az eljárás befejezése évéről készített adóbevallásában- növelnie kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 17.
Kapcsolódó címke:

Jelentős összegű céltartalék megszüntetése a mérlegben

Kérdés: Társaságunk egyik, 51%-os tulajdonosa, külföldi tagja - a 2015. üzleti év vonatkozásában - jelezte, hogy 45 M Ft összegű holdingdíjra tart igényt. A másik tag az összeget vitatta, emiatt 2015-ben 45 M Ft összegre céltartalékot képeztünk, amely összeg meghaladta a mérlegfőösszeg 2%-át. Végül a két tag 2016. év végére megállapodott, és a külföldi tulajdonos lemondott az igényéről. A céltartalékot 2016-ban megszüntettük. A fentiek alapján jelentős összegű hibának minősül-e a 2015. évi céltartalékképzés, szükséges-e háromoszlopos beszámolót készíteni a 2016. évre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...az Szt. előírásait, és így a 2016. évi céltartalék-megszüntetés valójában a 2015. évi könyvelés helyesbítése, azt a 2016. évi beszámoló mérlegének, eredménykimutatásának középső oszlopában kell bemutatni (az eredménykimutatásban az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 25.
Kapcsolódó címke: