Konténeres adománygyűjtés

Kérdés: Divatáru (ruha)-kereskedő egyéni vállalkozó a divatjamúlt, több éve eladhatatlan termékeit egy adományokat gyűjtő konténerbe helyezte el. A konténerek Budapest bizonyos részein mindenki számára elérhető módon állnak rendelkezésre. Az ajándékozás 2011-ben történt. Milyen bizonylatok alapján, hogyan kell könyvelni az ilyen adományozást, és van-e annak adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] ...jegyzőkönyvben rögzített áruk bekerülésiértéke – jogszerűen – nem vehető az egyéni vállalkozó jövedelme megállapításasorán a bevételeket csökkentő költségként figyelembe (azaz annak összegévelcsökkenteni kell a tárgyidőszakban elszámolt kiadások összegét)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.
Kapcsolódó címke:

Adománygyűjtés rendezvényen

Kérdés: Érdekvédelmi szervezet egyik rendezvényén adományokat kíván gyűjteni elhunyt tagjuk családjának megsegítésére (adományláda formájában). Kérjük segítségüket, hogy a befolyt összeget hogyan kell lekönyvelni? Kell-e társasági adót fizetnie utána az érdekvédelmi szervezetnek? Valamint az adomány átadása az Szja-tv. szerint tekinthető-e adómentesnek az adományozónál és az adományt elfogadó családtagnál? Vagy az érdekvédelmi szervezet csak az Szja-tv. 1. számú melléklet 3.3 pontjában meghatározott mértékig adhat pénzben támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...adományként befolyt összeget, mint véglegesen átvett(kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközt elsődlegesen rendkívüli bevételkéntkell elszámolni (T 381 – K 9895), majd az elhunyt tag családjának történő átadásakorszemélyi jellegű egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 20.
Kapcsolódó címkék: