Faktorálás és engedményezés

Kérdés: Kérem, mutassák be a faktorálás és az engedményezés jogi és számviteli előírásait, kiegészítve azokat a kapcsolódó 2016. évi számlaösszefüggésekkel is!
Részlet a válaszából: […] ...faktoringszerződést a Ptk. 6:405-6:408. §-ai, az engedményezést a Ptk. 6:193-6.201. §-ai szabályozzák.Faktoringszerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 10.
Kapcsolódó címkék:  

Engedményezés vagy faktorálás

Kérdés: Van-e különbség a követelés engedményezése és a követelés faktorálása között? Ha van, az miben nyilvánul meg? A követelését behajtani nem tudó vállalkozó melyiket válassza, ha egyáltalán van rá lehetősége?
Részlet a válaszából: […] ...annyit, hogy van ugyan hasonlóság a követelés engedményezése és a követelés faktorálása között, de lényegesen több az eltérés, amelyek sajátossá teszik a faktorálást. Így az utolsó kérdésre csak konkrét esetben adható válasz.Tekintsük át a 6726...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 30.
Kapcsolódó címkék: