Követelések faktorálása

Kérdés: A társaság közúti áruszállítással foglalkozik. A likviditási gondok elkerülése érdekében követeléseit faktoráltatja. A faktorcég előleget fizet, amelyből levonja a faktordíjat, majd - amikor a vevő neki teljesített - utalja a maradékösszeget is a faktorkamat levonásával. Mit és hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdező cég adósával szembeni követelésének egésze tekintendő az engedményezett követelés ellenértékének.A hivatkozottak alapján a faktorálás is követelésengedményezés, amely azonban nem teljeskörűen felel meg a Ptk. szerinti engedményezés követelményének, mert ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 9.

Faktorálás és engedményezés

Kérdés: Kérem, mutassák be a faktorálás és az engedményezés jogi és számviteli előírásait, kiegészítve azokat a kapcsolódó 2016. évi számlaösszefüggésekkel is!
Részlet a válaszából: […] ...szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.A meghatározások alapján a faktorálás is követelésengedményezés, amely azonban teljeskörűen nem felel meg a Ptk. szerinti engedményezés követelményének, mert ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 10.

Faktorálás visszkereset nélkül

Kérdés: Társaságunk visszkereset nélküli faktorálásra (készfizető kezesség nélkül) kötött szerződést egy faktorcéggel (bankkal). A banktól írásban azt a külön tájékoztatást kaptuk, hogy a mi esetünkben a visszkereset nélküli faktorálásnál a vevőkövetelések közül ki kell vezetni a faktorált követeléseket 100%-ban, mivel a bank csak 90% előleget biztosít, így 10%-ot fel kell venni a bankkal szembeni követelésként. Kérném az ügylet teljes könyvelését, analitikus nyilvántartását!
Részlet a válaszából: […] ...a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles.A fogalmi meghatározás alapján a kérdés szerinti társaságnál valójában nem faktorálás történt, mivel visszkereset nélküli faktorálást a törvény nem ismer. A banktól kapott külön tájékoztatás sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 29.

Faktorálás

Kérdés: Kérem, mutassák be a faktorálás jogi és számviteli előírásait, kiegészítve azokat a kapcsolódó számlaösszefüggésekkel is.
Részlet a válaszából: […] ...teljes körűen, tehát nem adásvétel, mivel ha a kötelezett nem fizet, azt a faktor visszaengedményezi.A le nem járt követelések faktorálása kifejezetten finanszírozási célból történik. Az engedményező tudja, hogy a követelés kötelezettje az esedékességkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 30.

Engedményezés vagy faktorálás

Kérdés: Van-e különbség a követelés engedményezése és a követelés faktorálása között? Ha van, az miben nyilvánul meg? A követelését behajtani nem tudó vállalkozó melyiket válassza, ha egyáltalán van rá lehetősége?
Részlet a válaszából: […] ...annyit, hogy van ugyan hasonlóság a követelés engedményezése és a követelés faktorálása között, de lényegesen több az eltérés, amelyek sajátossá teszik a faktorálást. Így az utolsó kérdésre csak konkrét esetben adható válasz.Tekintsük át a 6726...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 30.

Faktorálás költségeinek elszámolása

Kérdés: A faktorcég részünkre kiállított számlája bankköltséget és kiegészítő finanszírozási díjat tartalmaz áfával növelten. Ezeket az egyéb szolgáltatásokra könyveltem. Az áfát visszaigényelhetem?
Részlet a válaszából: […] ...követelések faktorálása többféle formában történhet. A kérdésből nem derül ki, hogy a kérdező cégnél melyikről van szó, ezért csak a kérdésben leírt elszámolásra vonatkozóan válaszolunk.A bankköltség áfamentes, tehát arra a faktorcég sem számíthatott áfát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 10.

Követelés értékesítése faktorcégnek

Kérdés: Cégünk faktorcégnek értékesíti követeléseit. A számviteli elszámolásnál először nettó árbevételként könyveljük, majd a követelés értékesítését követően egyéb bevételként. A társasági adó megállapításakor, a jövedelemminimum számításánál így kétszeresen vesszük figyelembe ugyanazt a bevételt. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] ...leírt követelésértékesítés a Ptk. szerinti engedményezés szabályai szerint történő követelésengedményezés ellenérték fejében.A faktorálást - számos esetben - a követelés beszedésre történő átadásaként értelmezik. Ez esetben nem történik engedményezés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 31.

Visszterhes faktorálás

Kérdés: Társaságunk visszterhes faktorálási szerződést kötött a bankkal. Ez azt jelenti, hogy a bank megfinanszírozza a vevőkövetelés 80 százalékát, levonva ebből a faktordíjat. A vevő a banknak teljesít, és ezzel egy időben a bank átutalja a maradék 20 százalékot. Ha a vevő nem teljesít, akkor a bank visszaköveteli az általa átutalt összeget. Kérdés, egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell-e könyvelni a faktorálásra átadott összeget?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy nem kell könyvelni!A kérdésben leírt faktorálás nem minősíthető a Ptk. szerintiengedményezésnek. Így a társaságnál nem lehet a vevőkövetelésnek a bank részéretörténő átadását a követelésértékesítés általános szabályai szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 23.

Visszterhes faktorálás

Kérdés: Kérdésem a faktorálásra átadott követelések egyes eseteire vonatkozik (visszkereset nélkül, de van készfizető kezességünk). Amikor a bank visszaterheli a követelést az ügyfélre, mert utólag ellenőrizte, és nem fogadta be (például a számla teljesítési okmányok hiánya miatt, vagy mert a vevő szavatossági kifogást emelt), hogyan helyes könyvelni, mint vevőtartozást, vagy már egyéb követelést? A visszengedményezést hogyan helyes könyvelni (amikor a banktól visszakérjük a követelést, mert időben nem fizet a vevő)? A hitelbiztosító által nem fedezett részt a bank az ügyfélre terheli vissza. Mi a helyes könyvelés? Le kell írni hitelezési veszteségként vagy elengedett követelésként?
Részlet a válaszából: […] ...az ügyfélre, a visszaterhelést a könyvelés előtt minősíteni kell.A minősítés lehet az, hogy a bank nem tekinti érvényesnek a követelésfaktorálására (adás/vételére) vonatkozó megállapodást (mert hiányoznak ateljesítést igazoló okmányok, mert a vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 3.

Le nem járt követelés faktorálása

Kérdés: Ügyfelem a le nem járt vevőköveteléseit faktorcég közbeiktatásával kezeli. A faktor a megkapott számlamásolat alapján először a követelés 80 százalékát utalja át. Kérem, hogy egy konkrét példán keresztül szíveskedjenek a könyvelés menetét leírni! Szeretném, ha a tényleges, még ki nem fizetett számlákat saját könyvelésünkben tételesen lehetne látni.
Részlet a válaszából: […] ...le nem járt követeléseknek a faktorcég közbeiktatásával -a kérdésben leírt módon - való kezelése nem tekinthető valójában faktorálásnak,azaz a követelésnek a Ptk. 328-330. §-aiban foglaltak szerintiengedményezésnek. A faktorcég - a számlamásolat ellenében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 30.
1
2