Használatbavételi díj elszámolása

Kérdés: Magánszemély bérbeadó a bérleti jogviszony kezdetét megelőzően a bérbe adott építményen teljes körű átalakítást és felújítást végzett saját költségén. A bérleti szerződésben a bérleti díjon felül egyszeri, 4 millió forint összegű használati díjat állapítottak meg, amelyből 2 millió forintot 2003. december 15-én, 2 millió forintot 2004. május 15-én kell megfizetni. A bérleti jogviszony kezdete 2004. január 1-je. Bérleti díjként, egyéb szolgáltatásként vagy vagyoni értékű jogként célszerű elszámolni az egyszeri használatbavételi díjat? És milyen teljesítési időponttal? Ha vagyoni értékű jog, mennyi legyen az évenkénti amortizáció összege?
Részlet a válaszából: […] ...leírás összegének megállapításához meg kell határozni a hasznos élettartamot, és a hasznos élettartam végén várható maradványértéket.A hasznos élettartam meghatározásakor tekintettel kell lenni a bérleti szerződésben foglaltakra is. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 13.
Kapcsolódó címkék:  

Bérleti jog maradványértéke

Kérdés: Az Szt. szerint az amortizáció elszámolása a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján történhet. Az üzlet bérleti jogának van-e maradványértéke? Ha van - és ez várhatóan nagyobb, mint a vételár -, akkor a bérleti jog után nem számolható el értékcsökkenés?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. szerint a maradványérték a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható érték. Egy üzlet bérleti jogának megszerzéséért fizetett vételárnál - a bérleti jog sajátosságaiból következően - csak akkor lehet maradványértékkel számolni, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. június 6.
Kapcsolódó címkék: