Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott bérleti jog tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérleti díj vagy vagyoni értékű jog

Kérdés: Vagyoni értékű jogként vagy bérleti díjként kell könyvelni azt, ha a vírusvédelmi licenc minden évben meghosszabbodik, és van, amikor ki is bővítik a felhasználói kört?
Részlet a válaszból: […]vírusvédelmi licenc minden évben történő meghosszabbításáért fizetni kell. A fizetendő összeg lícencdíj, amely nem vagyoni értékű jog, nem bérleti díj. A licencdíj az egyéves időszak vírusvédelmének a díja, amelyet az egyéves időszakra arányosan kell elszámolni. A fizetéskor az igénybe vett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6637
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bérleti jog megváltása címen bevétel

Kérdés: A kft. bérleti jog megváltása címen bevételt realizált, cserébe 5 évre szóló bérleti jogot biztosít a tulajdonában lévő ingatlan bérlője részére. Az így kapott bevételt el kell-e határolni 5 évre, vagy a szerződéskötéskori nettó árbevételnek kell tekinteni?
Részlet a válaszból: […]ellenértékét a szerződés megkötésekor az áfa felszámításával teljes összegében számlázni kell (T 311 - K 91-92, 467). Tekintettel azonban a bérletijog-biztosítás 5 évére, az elszámolt árbevételt az Szt. 45. §-ának (5) bekezdése
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5883
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bérleti jog tartós bérleti szerződés esetén

Kérdés: Cégünk bérelt területen lévő saját tulajdonú épületben végzi tevékenységét. A bérleti szerződést 3 évenként újították meg. A cég bérleti díjat fizet a tulajdonosnak. 2007. október 1-jétől hosszú távú, tartós bérleti szerződést kötött a cég. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként felvehető-e a nyilvántartásba, és mi a könyvelés módja?
Részlet a válaszból: […]kötik meg, még nem jogcím arra, hogy bérleti jogot mutassanak ki a tárgyi eszközök között!) A bérbeadó a jogalapításra vonatkozó előírások szerint a bérbe adott területre bérleti jogot alapíthat, amelyet eladhat a bérlőnek. A bérbeadó által értékesített bérleti jogot az áfa felszámításával a bérbeadónak számláznia kell, és az áfa nélküli ellenértéket a bérbeadónak (az evaalanynak az áfát is) árbevételként, a magánszemélynek külön adózó jövedelemként kell elszámolnia, és mint ilyen bevétel, jövedelem után a bérbevevőre vonatkozó törvényi előírások szerint adóznia is kell. A bérbevevő, a kérdező cég a bérbeadó által számlázott bérleti jogot az ingatlanokhoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3513
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Bérleti jog leírása

Kérdés: Bérelt ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognál van-e értékcsökkenés? Ha van, milyen mértékű?
Részlet a válaszból: […]ingatlannál a bérleti jog) az adásvételi szerződés szerint a bérleti időszak végén továbbértékesíthető, akkor a hasznos élettartam végén várható maradványértéket a várható - továbbértékesítéskori - eladási ár határozza meg. Ez esetben a várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értéket kell a hasznos élettartam évei alatt terv szerinti értékcsökkenési leírásként elszámolni. Ha a bérleti jogot az adásvételi szerződés szerint nem lehet eladni, a bérleti jogviszony a bérleti szerződésben rögzített feltételek mellett felmondható, akkor a hasznos élettartam végén nem lehet maradványértékkel számolni, a bérleti jog bekerülési értékét a hasznos élettartam évei alatt terv szerinti értékcsökkenési leírásként teljes összegében le kell írni. És mennyi legyen a hasznos élettartam? Ha a bérleti szerződést határozott időtartamra kötötték, akkor ez az időtartam[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2305
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Bérleti jog értékesítése

Kérdés: A vállalkozás a kivitelezés alatt lévő épületben a helyiségek bérleti jogát értékesíti, a szerződés szerinti 10 évre, egyszeri térítési díj ellenében. A térítési díj véglegesen átadottnak minősül, a bérlő hozzájárulása a felújítási, a karbantartási költségekhez a határozott idejű bérlet időszaka alatt. A bérleti szerződés a díj első részletének megfizetése után lép hatályba, a helyiségek birtokbaadására csak akkor kerülhet sor, ha a teljes térítési díjat a bérlő megfizette. A térítési díjra a bérbeadó részletfizetést engedélyezhet. Mikor kell könyvelni az egyszeri térítési díjakat? Lehet-e az előleget értelmezni? Az egyszeri térítési díjat halasztott bevételként időbelileg el kell határolni?
Részlet a válaszból: […]birtokbaadása teszi lehetővé a használatot, a hasznosítást célszerű a bérleti jog megvételét (eladását) is ezen időponthoz kapcsolni. Ebből következően, az egyszeri térítési díj teljesítési időpontja (az ellenérték számlázásának, elszámolásának, a fizetendő és levonható áfának az időpontja) a helyiségek birtokbaadásának az időpontja. Az egyszeri térítési díjat a bérbeadó árbevételként, a bérbevevő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként számolja el. A leírtakból következően, ha a bérlő a helyiségek birtokbaadása előtt fizet, akkor azt a számviteli elszámolásokban is, az áfaelszámolásokban is előlegként kell kimutatni, és az egyszeri térítési díj számlázásakor a követelés teljesítésében az előleget számításba venni. Abban az esetben, ha a bérbeadó a birtokbaadást követően enged részletfizetést, mivel a teljes egyszeri díjat és annak áfáját már elszámolták, a részletfizetések összegével a vállalkozás a követelésként kimutatott összeget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1942
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Bérleti díj vagy bérleti jog értékesítése

Kérdés: A társaság tevékenysége: saját lakókocsik hosszú távú bérbeadása, kizárólag üdülési céllal. A program csatlakozási feltétele a társasággal kötött, időben megosztott, határozott időre (10 évre) szóló bérleti szerződés. A szerződés alapján a társaság gondoskodik a lakókocsik helyszínre telepítéséről, karbantartásáról. A bérbevevőnek jogában áll saját időszakában (hetében) a lakókocsit használni, albérletbe kiadni, illetve az adott időszakot más időszakra elcserélni. A konstrukciót bérleti jog értékesítéseként vagy tíz évre szóló bérleti díjként kell elszámolni? Hogyan történjen a számlázás? A bérleti jog értékesítésében közreműködő munkatársak jutalékát a szerződéskötés alkalmával, vagy a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg helyes elszámolni? És az egyéb költségeket?
Részlet a válaszból: […]bérlők) által a szerződésben rögzített összegben és időponttal (ütemezéssel) fizetett összegekkel a társaságnál a követelésként kimutatott összeget kell csökkenteni. A bérlők által fizetendő összegnek az előlegkénti elszámolásával nem lehet egyetérteni. Amennyiben a bérleti díjat havonta, negyedévenként vagy évenként fizetendő összegben állapították meg és rögzítették a szerződésben (esetleg évenként változó összegben), akkor a Ptk. vonatkozó előírása alapján a bérlőnek a bérleti díjat előre kell megfizetnie, ehhez pedig a bérleti díjat havonta, negyedévenként vagy évenként kell számlázni, természetesen az áfa felszámításával. Ez esetben időbeli elhatárolásra jellemzően nem kerül sor. A kérdés alapján a bérbevevőnek jogában áll saját időszakában (hetében) a lakókocsit használni, albérletbe kiadni, illetve az adott időszakot más időszakra elcserélni. Nincs szó a kérdésben arról, hogy a 10 évre megszerzett használati (bérleti) jogot a bérbevevő eladhatja-e vagy sem. A kérdésben leírtak alapján számunkra egyértelmű, hogy csak 10 évre szóló bérleti szerződésről van szó, amikor a bérleti díjat a már leírt módon kell elszámolni. Amennyiben volt olyan szándék, hogy a lakókocsi-használat (bérlet) jogát a bérbevevő értékesítheti, eladhatja bárkinek, aki a bérleti szerződésben rögzített feltételeket magára vállalja, akkor mindenképpen külön kell választani a használat (bérlet) jogának szerződéses feltételeit és díját a rendszeres használat (bérlet) szerződéses feltételeitől és díjától. Ez esetben a 10 éves használat (bérlet) jogát előre le kell számlázni, a szerződés szerinti használat időtartamának kezdetén a teljes összeget árbevételként elszámolni, az árbevételhez hozzárendelve a bérleti jog értékesítésével kapcsolatos költségeket is. (Az időbeli elhatárolás ez esetben fel sem merülhet!) A rendszeres használat bérleti díját a szerződésben rögzített időszakonként számlázni kell, és a már leírt módon elszámolni árbevételként. Ha a konstrukció bevételeit meghatározták, akkor abból a költségek, ráfordítások elszámolása is következik, bár vannak olyan költségek, amelyeket csak a felmerülés időszakában lehet elszámolni. Amennyiben a konstrukció a 10 évre kötött bérleti szerződésen alapul, akkor a bérleti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1470
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Bérleti jog figyelembevétele az üzlethelyiség megvásárlásakor

Kérdés: A kettős könyvvitelt vezető bt. 1998-ban megvásárolta egy üzlethelyiség bérleti jogát az önkormányzattól. Ezt követően bérleti szerződés alapján bérleti díjat fizetett. Az önkormányzat 2001-ben eladta a bérleményt. Az ingatlan vételárából 2x20 százalék engedményt adott, az egyiket azért, mert a bt.-nek elővásárlási joga volt, másikat azért, mert a bt. egy összegben kifizette a vételárat. A bérleti jog még le nem írt részét egy összegben terven felüli értékcsökkenésként elszámolhatjuk-e, vagy rá kell aktiválni az ingatlanra?
Részlet a válaszból: […]korábban a bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget. A kérdésben leírtak szerint az önkormányzat az ingatlan vételárából 20 százalék engedményt adott, mert a bt.-nek elővásárlási joga volt. Az elővásárlási jogot - bár ez a kérdésből nem derül ki - bizonyára a bérleti jog megvásárlására vonatkozó szerződés, megállapodás, vagy az ennek alapján megkötött bérleti szerződés tartalmazza. Így egyértelmű,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. augusztus 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 825
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Bérleti jog maradványértéke

Kérdés: Az Szt. szerint az amortizáció elszámolása a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján történhet. Az üzlet bérleti jogának van-e maradványértéke? Ha van - és ez várhatóan nagyobb, mint a vételár -, akkor a bérleti jog után nem számolható el értékcsökkenés?
Részlet a válaszból: […]a bérleti időszak végén a bérleti jogot értékesíteni lehet, és akkor a várható eladási ár függvényében kell a maradványértéket meghatározni. Önmagában az, hogy az üzlet bérleti jogáért fizetendő összeg évről évre nő, nem elegendő a maradványérték megállapításához. Az is kell, hogy a bérlemény bérleti jogának értékesítéséhez a bérbeadó - előre - írásban hozzájárult, vagy a bérleti időszak végén a bérleti jog címén fizetett összeget vagy annak egy részét visszafizeti, s az a bérbeadót ilyen összegben nem terheli.A leírtak alapján, az Szt. hatálybalépését követően (2001. január 1-jétől) bérleti jog megváltása címén fizetett összegnél akkor kell maradványértékkel számolni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 715
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Bérleti jog értékcsökkenése

Kérdés: Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog maradványértéke hogyan értékelendő az amortizációs kulcs szempontjából? Ez ugyanis az évek folyamán több lehet, mint az eredeti vételár. Így amortizációt egyáltalán nem lehet elszámolni?
Részlet a válaszból: […]foglaltakra is. Ha a bérleti jog vétele rögzített bérleti időszakhoz kapcsolódik, akkor ez az időszak meghatározza a hasznos élettartamot. Ha a bérleti jog az adásvételi szerződés szerint továbbértékesíthető, akkor a hasznos élettartam végén várható maradványértéket a várható eladási ár határozza meg, de ez befolyásolja az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét is. Ha a bérleti jogot - az adásvételi szerződés szerint - nem lehet továbbértékesíteni, a bérleti jogviszony a bérleti szerződésben rögzített feltételek mellett felmondható, akkor értelmetlen maradványértékkel számolni, akkor a várható hasznos élettartam (a bérlemény várható használatának időszaka) alatt a bekerülési értéket le kell írni. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. január 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 504
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,