Bérleti jog cégbe történő bevitele

Kérdés: Cégünk fő tulajdonosa magántulajdonú ingatlanát eddig szívességi használatra engedte át telephely céljára. Most az ingatlan 10 éves bérleti jogát, mint vagyoni értékű jogot - igazságügyi ingatlanszakértő értékelése alapján - kívánja a cégbe megnevezett értékkel bevinni, ezzel is stabilizálva a telephely hosszú távú használatát. Az ügylettel kapcsolatban milyen adózási kötelezettségei keletkeznek a bérleti jogot bevivő magánszemélynek és a bérleti jogot megkapó cégnek?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. szerint vagyoni értékű jognak minősül az ingatlan bérleti joga (Szja-tv. 3. § 31. pont). Így az ingatlan 10 éves bérleti jogának a cégbe történő bevitele vagyoni értékű jog értékesítésének minősül, és az Szja-tv. 59-63. § rendelkezéseit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

Bérleti díj vagy vagyoni értékű jog

Kérdés: Vagyoni értékű jogként vagy bérleti díjként kell könyvelni azt, ha a vírusvédelmi licenc minden évben meghosszabbodik, és van, amikor ki is bővítik a felhasználói kört?
Részlet a válaszából: […] A kérdező csak a lényeget nem említi meg, mit tartalmaz a szerződés, továbbá a meghosszabbításért fizetni kell-e vagy sem.Feltételezzük, hogy a vírusvédelmi licenc minden évben történő meghosszabbításáért fizetni kell. A fizetendő összeg lícencdíj, amely nem vagyoni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 30.

Bérleti jog megváltása címen bevétel

Kérdés: A kft. bérleti jog megváltása címen bevételt realizált, cserébe 5 évre szóló bérleti jogot biztosít a tulajdonában lévő ingatlan bérlője részére. Az így kapott bevételt el kell-e határolni 5 évre, vagy a szerződéskötéskori nettó árbevételnek kell tekinteni?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy igen, el kell határolni.A kft. valójában bérleti jogot alapított 5 évre. Ennek a jognak az ellenértékét a szerződés megkötésekor az áfa felszámításával teljes összegében számlázni kell (T 311 - K 91-92, 467). Tekintettel azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 30.

Bérleti jog tartós bérleti szerződés esetén

Kérdés: Cégünk bérelt területen lévő saját tulajdonú épületben végzi tevékenységét. A bérleti szerződést 3 évenként újították meg. A cég bérleti díjat fizet a tulajdonosnak. 2007. október 1-jétől hosszú távú, tartós bérleti szerződést kötött a cég. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként felvehető-e a nyilvántartásba, és mi a könyvelés módja?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlanokhozkapcsolódó vagyoni értékű jogok között kell kimutatni a hosszú távú, tartósbérleti szerződéshez kapcsolódóan alapított bérleti jog megszerzésének azellenértékét. (Önmagában az, hogy a bérleti szerződést nem 3 évre, hanemhosszabb időtartamra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 7.

Bérleti jog leírása

Kérdés: Bérelt ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognál van-e értékcsökkenés? Ha van, milyen mértékű?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog (vagyoni értékű jog)évenként elszámolandó értékcsökkenése összegének meghatározása során is az Szt.52. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahasznos élettartam, maradványérték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 1.

Bérleti jog értékesítése

Kérdés: A vállalkozás a kivitelezés alatt lévő épületben a helyiségek bérleti jogát értékesíti, a szerződés szerinti 10 évre, egyszeri térítési díj ellenében. A térítési díj véglegesen átadottnak minősül, a bérlő hozzájárulása a felújítási, a karbantartási költségekhez a határozott idejű bérlet időszaka alatt. A bérleti szerződés a díj első részletének megfizetése után lép hatályba, a helyiségek birtokbaadására csak akkor kerülhet sor, ha a teljes térítési díjat a bérlő megfizette. A térítési díjra a bérbeadó részletfizetést engedélyezhet. Mikor kell könyvelni az egyszeri térítési díjakat? Lehet-e az előleget értelmezni? Az egyszeri térítési díjat halasztott bevételként időbelileg el kell határolni?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozás a helyiségek bérleti jogát értékesíti azzal, hogy a helyiségek birtokbaadása csak a teljes térítési díj megfizetésekor történhet meg, ugyanakkor a bérleti szerződés a díj első részletének megfizetése után lép hatályba. Nyilvánvaló, hogy a bérleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 11.

Bérleti díj vagy bérleti jog értékesítése

Kérdés: A társaság tevékenysége: saját lakókocsik hosszú távú bérbeadása, kizárólag üdülési céllal. A program csatlakozási feltétele a társasággal kötött, időben megosztott, határozott időre (10 évre) szóló bérleti szerződés. A szerződés alapján a társaság gondoskodik a lakókocsik helyszínre telepítéséről, karbantartásáról. A bérbevevőnek jogában áll saját időszakában (hetében) a lakókocsit használni, albérletbe kiadni, illetve az adott időszakot más időszakra elcserélni. A konstrukciót bérleti jog értékesítéseként vagy tíz évre szóló bérleti díjként kell elszámolni? Hogyan történjen a számlázás? A bérleti jog értékesítésében közreműködő munkatársak jutalékát a szerződéskötés alkalmával, vagy a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg helyes elszámolni? És az egyéb költségeket?
Részlet a válaszából: […] ...a szerződés szerinti használat időtartamának kezdetén a teljes összeget árbevételként elszámolni, az árbevételhez hozzárendelve a bérleti jog értékesítésével kapcsolatos költségeket is. (Az időbeli elhatárolás ez esetben fel sem merülhet!) A rendszeres...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 13.

Bérleti jog figyelembevétele az üzlethelyiség megvásárlásakor

Kérdés: A kettős könyvvitelt vezető bt. 1998-ban megvásárolta egy üzlethelyiség bérleti jogát az önkormányzattól. Ezt követően bérleti szerződés alapján bérleti díjat fizetett. Az önkormányzat 2001-ben eladta a bérleményt. Az ingatlan vételárából 2x20 százalék engedményt adott, az egyiket azért, mert a bt.-nek elővásárlási joga volt, másikat azért, mert a bt. egy összegben kifizette a vételárat. A bérleti jog még le nem írt részét egy összegben terven felüli értékcsökkenésként elszámolhatjuk-e, vagy rá kell aktiválni az ingatlanra?
Részlet a válaszából: […] ...értékként kell figyelembe venni ingatlan beszerzése esetén az ingatlan értékébe - szerződés alapján - beszámított, korábban a bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget.A kérdésben leírtak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.

Bérleti jog maradványértéke

Kérdés: Az Szt. szerint az amortizáció elszámolása a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján történhet. Az üzlet bérleti jogának van-e maradványértéke? Ha van - és ez várhatóan nagyobb, mint a vételár -, akkor a bérleti jog után nem számolható el értékcsökkenés?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. szerint a maradványérték a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható érték. Egy üzlet bérleti jogának megszerzéséért fizetett vételárnál - a bérleti jog sajátosságaiból következően - csak akkor lehet maradványértékkel számolni, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. június 6.

Bérleti jog értékcsökkenése

Kérdés: Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog maradványértéke hogyan értékelendő az amortizációs kulcs szempontjából? Ez ugyanis az évek folyamán több lehet, mint az eredeti vételár. Így amortizációt egyáltalán nem lehet elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog évenként elszámolandó értékcsökkenése összegének meghatározása során is az általános előírások, az új Szt. 52. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy a hasznos élettartam...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 17.