Elveszett számla pótlása

Kérdés: Mi számít hiteles számlamásolatnak? Ha egy számla elveszik (pl. postán elkeveredik), és a számlakibocsátó fénymásolja a nála nyilvántartott számlát, és azt cégszerű aláírással ellátva ráírja, hogy a számla az eredetivel mindenben megegyező másolat, akkor ez a bizonylat a számla befogadójánál megfelel az Áfa-tv. 127. §-ának (adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei)? Egyáltalán mi a teendő, ha egy számla elveszik?
Részlet a válaszából: […] ...számla elvesztésének esetén azlehet a járható út, ha a számlakibocsátó adóalany a számítógép útján újpéldányt nyomtat ki az ügyletet kísérő eredeti számlából. Ezen új példánysorszáma természetszerűleg nem az "1." lesz, hiszen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 22.
Kapcsolódó címkék:  

Számítógépen kiállított számla

Kérdés: Egyik szállítónk módosított számlázási szokásain. A számláit Excel formátumban megírja, aláírja, majd mellécsatol egy számlatömbből kivett üres első példányt. Az exceles számlán feltünteti a tömbből kivett számlának a sorszámát. Azt mondja, az APEH nem tiltakozott ellene. Én igen! A szállító partner helyesen jár el?
Részlet a válaszából: […] ...követelményeket a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet 1., 1/A., 1/B. §-ai tartalmazzák. Az 1. § (6) bekezdésének b)pontja szerint a számítógéppel előállított számla is adóigazgatási azonosításraalkalmas bizonylat lehet, ha annak szigorú számadás alá vonása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 17.
Kapcsolódó címke: