Eltűnt számla pótlása

Kérdés: Az eredeti számla eltűnt. Köteles-e a vevő a számla hiteles másolatát befogadni, vagy kikötheti-e, hogy ő csak az első példányra fizet, emiatt a számlát sztornózni kell, és újat kiállítani?
Részlet a válaszából: […]  Tény, hogy az áfatörvény az elveszett számla pótlásáravonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést, csak a kötelezően kiállítandóérvénytelenítő (sztornó) számla esetköreit határozza meg. Ebből következően nemkizárt a vevő és az eladó közötti levél szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 17.

Elveszett bizonylatok pótlása

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a gazdasági társaság olyan – esetleg több évet érintő – bizonylatai (vevői, szállítói számlák, pénztárkiadási bizonylatok stb.), amelyek nehezen pótolhatók, elvesznek, megrongálódnak? Jegyzőkönyvet kell felvenni? Az adóhatóságnak jelezni kell?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 169. §-ának (2) bekezdése szerint a könyvvitelielszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus és részletező nyilvántartásokatis) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.

Elveszett számla pótlása

Kérdés: Mi számít hiteles számlamásolatnak? Ha egy számla elveszik (pl. postán elkeveredik), és a számlakibocsátó fénymásolja a nála nyilvántartott számlát, és azt cégszerű aláírással ellátva ráírja, hogy a számla az eredetivel mindenben megegyező másolat, akkor ez a bizonylat a számla befogadójánál megfelel az Áfa-tv. 127. §-ának (adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei)? Egyáltalán mi a teendő, ha egy számla elveszik?
Részlet a válaszából: […] Számítógéppel előállított számla elvesztésének esetén azlehet a járható út, ha a számlakibocsátó adóalany a számítógép útján újpéldányt nyomtat ki az ügyletet kísérő eredeti számlából. Ezen új példánysorszáma természetszerűleg nem az "1." lesz, hiszen éppen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 22.

Számítógépen kiállított számla

Kérdés: Egyik szállítónk módosított számlázási szokásain. A számláit Excel formátumban megírja, aláírja, majd mellécsatol egy számlatömbből kivett üres első példányt. Az exceles számlán feltünteti a tömbből kivett számlának a sorszámát. Azt mondja, az APEH nem tiltakozott ellene. Én igen! A szállító partner helyesen jár el?
Részlet a válaszából: […] A rövid válaszaz, hogy a szállító nem a vonatkozó előírások szerint jár el. Az adóigazgatásiazonosításra alkalmas bizonylatokkal szembeni követelményeket a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet 1., 1/A., 1/B. §-ai tartalmazzák. Az 1. § (6) bekezdésének b)pontja szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 17.