Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Betéti társaság két beltagja munkaviszonyban

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2006. augusztus 31. (Számviteli Levelek 135. szám, 2748. kérdés)

Olvasói kérdés Lehet-e az új Gt. szerint is munkaviszonyban a bt. két beltagja? Helyes-e az a megoldás, hogy mindkét beltag munkaviszonyban dolgozik a bt.-ben úgy, hogy egymás munkaszerződését írták alá? Gyakorolhatják-e egymás felett a munkáltatói jogokat, ha azonos üzletrészekkel rendelkeznek? Ha így nem lehetséges, gyakorolhatja-e a munkáltatói jogokat a taggyűlés? Összefoglalóan: van-e arra lehetőség, hogy az ügyvezető beltag ne vállalkozói, hanem alkalmazotti jogviszonyban dolgozhasson saját bt.-jében?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy a tagok vezető tisztségviselőként látják el. A Gt. 22. §-ának (2) bekezdése alapján vezető tisztségviselő ezen megbízatását munkaviszonyban nem láthatja el. Ugyanezen bekezdés előírásából és a már hivatkozottakból az következik, hogy a vezető tisztségviselői megbízást tagi jogviszony keretében lehet ellátni, a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával. A Gt. 334. §-ában megfogalmazott átmeneti rendelkezés szerint a Gt. 22. §-ának (2) bekezdése nem alkalmazható arra a vezető tisztségviselőre, aki az új Gt. hatálybalépése előtt a vezető tisztség ellátására munkaviszonyt létesít, ezen munkaviszony megszűnéséig, de legfeljebb a vezető tisztségviselővé választásától számított[…]

Figyelmébe ajánljuk

A bt. vezető beltagja tulajdonos és társasági szerződés szerint munkavégzésre kötelezett, a másik beltag munkavégzésre nem kötelezett. Vezető beltag lehet-e munkaviszonyban? Ha igen, elég-e taggyűlési jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy feladatát munkaviszonyban látja el?

Tovább a teljes cikkhez

A beltag létesíthet-e munkaviszonyt a bt.-ben? Milyen módon jogosult a lakáscélú hiteltörlesztés alkalmazotti kedvezményére, adómentes munkáltatói juttatásra?

Tovább a teljes cikkhez

Fuvarozást működtető kft.-nél vevőköveteléseket tartunk nyilván, amit a megrendelő nem fizetett ki. A megrendelő céget felszámolással megszüntették, maradt 3 millió forint a vevőkövetelésen. Milyen módon lehet ezt kivezetni a nyilvántartásból?

Tovább a teljes cikkhez

2018. évben kivaalanyként nagy értékű eszközberuházást valósítottunk meg, melynek összegével - a személyi jellegű kifizetések terhére - csökkentettük adóalapunkat, tekintettel a korábbi években még ta-alanyként keletkezett, nyilvántartott veszteségünkre. A beruházást...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére