Beltag munkaviszonyban

Kérdés: A bt. vezető beltagja tulajdonos és társasági szerződés szerint munkavégzésre kötelezett, a másik beltag munkavégzésre nem kötelezett. Vezető beltag lehet-e munkaviszonyban? Ha igen, elég-e taggyűlési jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy feladatát munkaviszonyban látja el?
Részlet a válaszából: […] ...- a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.A bt. ügyvezetésre jogosult beltagja csak akkor láthatja el a vezető tisztséget munkaviszonyban, ha a társasági szerződés erről rendelkezik. Tehát ezt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 22.

Betéti társaság beltagja meghalt

Kérdés: A kéttagú betéti társaság egyik tagja elhalálozott. A férj volt a beltag, a feleség a kültag. Tulajdoni hányaduk 50-50%. Egy nagykorú gyerme­kük van. A bt. működését folytatni akarják. A hagyatéki tárgyalásra tekintettel kell ilyenkor soron kívüli mérlegzárást végezni? A cégvezetésre jogosult tag (a feleség is) a hagyatéki tárgyalás előtt beveheti a cégbe a nagykorú gyermeket?
Részlet a válaszából: […] ...köteles elszámolni. Az elszámolás során meg kell állapítani, hogy a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában (jelen esetben a beltag halála napjával) milyen forgalmi értéket képviselt a társaság vagyona, és abból a tag vagyoni hozzájárulásával azonos részt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 15.

Betéti társaság beltagja külföldön

Kérdés: A bt. beltagja kiment Németországba dolgozni. Ott alapított egy kft.-t. Itthon a bt.-ben nincs tevékenysége, csak fizeti a beltag után a járulékokat. A bt. számlázhat-e a kft.-nek, ha megállapodást kötnek?
Részlet a válaszából: […] ...válasz röviden az, hogy nem számlázhat.Ha a bt. beltagja kiment Németországba, és ott alapított a kft.-nek megfelelő gazdasági társaságot, akkor - nagy a valószínűsége, hogy - Németországban kell saját maga után a személyi jövedelemadót, a tevékenysége után az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 30.

Beltag tagsági jogviszonyának felmondása

Kérdés: A bt. beltagja (férj) válás után a bíróság által megítélt összeggel tartozik. Eddig nem rendezte, most végrehajtás alá került. Neki nincs vagyona, az üzletrészét tekintve a feleség mint végrehajtást kérő a Vht. 132/A. §-ában foglalt jogával élve, az adós (a férj) helyett él a felmondás jogával. Így a Ptk. 3:150. §-a szerint a tagsági jogviszony megszűnése miatt a volt taggal a bt.-nek el kell számolnia. Az üzletrész értéke 90 ezer Ft. Ha ezt kifizeti, maradhat a bt. beltagja? Ha ez nem fedi le a tartozást, mit tehet ő? Mi lesz ezután a bt. sorsa? A kültag viszi a bt. ügyeit, amíg nem találnak új beltagot? A bt.-ben több eszköz van, folyamatban vannak MVH-támogatások, szerződések. Van-e lehetőség valamilyen jogorvoslatra? Milyen feltételekkel tudna a beltag továbbra is a bt.-ben maradni? A cég nem kíván megszűnni.
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony megszűnése miatt fennálló követelését lefoglalja.A kérdező tehát jól látja, ha a feleség élhetett a felmondás jogával, a beltag tagsági jogviszonya három hónapon belül megszűnik, a tagsági jogviszony megszűnése esetén pedig a volt taggal (jelen esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 30.

Evás bt.-beltag halála - végelszámolás

Kérdés: A bevételi nyilvántartást vezető bt. a beltag halála miatt végelszámolását határozta el. A végelszámolás kezdő napjával az Eva-alanyisága megszűnik, vissza kell térnie az Szt. hatálya alá, nyitó mérleget kell készítenie. Bankszámláján az evás időszakból származó lekötött betét szerepel, amelynek forrása az evás időszakból származó ki nem vett osztalék. Szerepeltethető-e ez az összeg a nyitó mérlegben, mint az alapítókkal szembeni kötelezettség? Mi lehet az osztalék megállapításának időpontja? Kit illet meg az osztalék? A beltag örökösei lemondhatnak-e az őket megillető osztalékról a kültag javára? Milyen adózási kötelezettséggel jár ez? Vagy ez csak a végelszámolás végén osztható fel? Lehet-e a nyitó mérlegben eredménytartalék?
Részlet a válaszából: […] ...új Ptk. 3:146. §-a alapján a tagsági jogviszony a tag halálával megszűnik. Így a beltag halálával megszűnt az a lehetősége, hogy rendelkezzen az őt megillető osztalék kifizetéséről (felvételéről). Az új Ptk. ad arra lehetőséget, hogy a meghalt tag örököse(i)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 9.

Elhunyt tag öröksége

Kérdés: A bt. egyik tagja elhunyt. Az örökös nem akar a bt.-ben tagként maradni. A bt. kiszámolja az örökösnek járó összeget: a vagyoni betét 5 E Ft, 10 000 E Ft a vagyoni betétre arányosan jutó vagyon. Hogyan és mikor adózik a 10 000 E Ft?
Részlet a válaszából: […] Az illetéktörvény vonatkozó előírása alapján az öröklési illeték tárgya az örökség. A hagyatékhoz kell számítani az örökhagyóra szállott, de neki még át nem adott örökséget is. Ilyennek tekintendő az elhunyt tagnak a vagyoni betétje és a vagyoni betétre arányosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 4.

Beltag munkaviszonyban

Kérdés: A beltag létesíthet-e munkaviszonyt a bt.-ben? Milyen módon jogosult a lakáscélú hiteltörlesztés alkalmazotti kedvezményére, adómentes munkáltatói juttatásra?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből nem derül ki, hogy a kérdező egyedüli beltag-e vagy sem.A 2014. március 14-ig hatályos Gt. szerint a vezető tisztséget - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Meghalt beltag kölcsöne

Kérdés: A betéti társaság beltagjának 2013-ban kölcsönt nyújtott. A kölcsönt kapó beltag 2014-ben meghalt. Normális esetben, ha a társaság elengedi a tag követelését, akkor a magánszemélynek egyéb jövedelme keletkezik, ami után 16 százalék személyi jövedelemadót és 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kellene fizetnie. A társaságot ezzel összefüggésben adó nem terheli. Kinek kell halál esetén az elengedett követelés után a személyi jövedelem­adót és az egészségügyi hozzájárulást megfizetnie? Az elhunyt özvegyének?
Részlet a válaszából: […] ...betéti társaság hivatalosan nem tudhatja, hogy a beltagnak van-e és ha igen, milyen nagyságú vagyona. Ezért a társaságnak a hagyatéki tárgyaláson érvényesítenie kell a nyújtott kölcsön miatti társasági követelést. A hagyatéki eljárás során kaphat a társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.

Nyugdíjas beltag, mint a munkáltatói jogok gyakorlója

Kérdés: Ha a bt.-ben a társasági szerződés szerint a nyugdíjas beltag a munkáltatói jogok gyakorlója, de ezenkívül mást nem végez a cégben, az személyes közreműködésnek számít-e? A tényleges tevékenységet a másik ügyvezető beltag végzi munkaviszonyban. (Amennyiben a munkáltatói jogok gyakorlása személyes közreműködésnek minősül, úgy egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni a nyugdíjas tag után.)
Részlet a válaszából: […] A Gt. 91. §-a szerint a társaság bármely tagja a társaságiszerződés rendelkezése vagy a többi taggal való különmegállapodás alapjánszemélyesen közreműködhet a társaság tevékenységében. Nem minősül személyesközreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 25.

Beltag könyvvizsgálói képzésen

Kérdés: Betéti társaság beltagja könyvvizsgálói képzésen vesz részt. A képzés költségeit tanulmányi szerződés alátámasztásával elszámolhatja-e a betéti társaság terhére?
Részlet a válaszából: […] ...kell jövedelemkéntfigyelembe venni, egyebekben pedig a hivatali üzleti utazásra vonatkozórendelkezések érvényesek. Ha a betéti társaság beltagja személyesenközreműködik a társaság tevékenységében, és könyvvizsgálói képzésben való részvételeszükséges a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 8.