Beltag munkaviszonyban

Kérdés: A bt. vezető beltagja tulajdonos és társasági szerződés szerint munkavégzésre kötelezett, a másik beltag munkavégzésre nem kötelezett. Vezető beltag lehet-e munkaviszonyban? Ha igen, elég-e taggyűlési jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy feladatát munkaviszonyban látja el?
Részlet a válaszából: […] Az új Ptk. alapján a bt. vezető tisztségviselője ügyvezetőnek minősül, az ügyvezetést a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.A bt. ügyvezetésre jogosult beltagja csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 22.
Kapcsolódó címkék:  

Beltag munkaviszonyban

Kérdés: A beltag létesíthet-e munkaviszonyt a bt.-ben? Milyen módon jogosult a lakáscélú hiteltörlesztés alkalmazotti kedvezményére, adómentes munkáltatói juttatásra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy a kérdező egyedüli beltag-e vagy sem.A 2014. március 14-ig hatályos Gt. szerint a vezető tisztséget – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.
Kapcsolódó címkék:  

Betéti társaság két beltagja munkaviszonyban

Kérdés: Lehet-e az új Gt. szerint is munkaviszonyban a bt. két beltagja? Helyes-e az a megoldás, hogy mindkét beltag munkaviszonyban dolgozik a bt.-ben úgy, hogy egymás munkaszerződését írták alá? Gyakorolhatják-e egymás felett a munkáltatói jogokat, ha azonos üzletrészekkel rendelkeznek? Ha így nem lehetséges, gyakorolhatja-e a munkáltatói jogokat a taggyűlés? Összefoglalóan: van-e arra lehetőség, hogy az ügyvezető beltag ne vállalkozói, hanem alkalmazotti jogviszonyban dolgozhasson saját bt.-jében?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy nincs ilyen lehetőség.Az új Gt. 2006. július 1-jével hatályba lépett. A Gt. azáltalános rendelkezések között fogalmazta meg – többek között – a gazdasági társaságügyvezetésével kapcsolatos követelményeket. Ezen követelmények nem csak abt.-re,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 31.
Kapcsolódó címke: