Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott beltag (munkaviszonya) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beltag munkaviszonyban

Kérdés: A bt. vezető beltagja tulajdonos és társasági szerződés szerint munkavégzésre kötelezett, a másik beltag munkavégzésre nem kötelezett. Vezető beltag lehet-e munkaviszonyban? Ha igen, elég-e taggyűlési jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy feladatát munkaviszonyban látja el?
Részlet a válaszból: […]tisztséget munkaviszonyban, ha a társasági szerződés erről rendelkezik. Tehát ezt a társasági szerződésben rögzíteni kell. Munkaviszony vonatkozásában általános szabály az, hogy a munkaviszonyban a munkabérnek teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén el kell érnie legalább a minimálbért, illetve ha a tevékenység szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimumot.Ha az ügyvezető munkaviszonyban látja el a feladatait, akkor a munkabéréből levonásra kerül a 15% személyijövedelemadó-előlegen túl,- a 10% nyugdíjjárulék,- a 3% pénzbeli egészségbiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7559
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Beltag munkaviszonyban

Kérdés: A beltag létesíthet-e munkaviszonyt a bt.-ben? Milyen módon jogosult a lakáscélú hiteltörlesztés alkalmazotti kedvezményére, adómentes munkáltatói juttatásra?
Részlet a válaszból: […]pontja alapján a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentes. A lakáscélú munkáltatói támogatás a munkáltató által a munkavállalónak adott támogatás. Ehhez a bt.-beltag akkor juthat hozzá - az Szja-tv. mellékletében és a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendeletben meghatározott feltételek mellett -, ha a bt.-beltag munkavállaló. Ehhez viszont az szükséges, hogy a bt.-beltag és a betéti társaság (mint munkáltató) munkaviszonyba kerüljön.Az Mt. (a 2012. évi I. törvény) 32-35. §-ai alapján a munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. A munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez.A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A szerződésekkel (így a munkaszerződéssel) kapcsolatosan alapvető követelmény, hogy érvényességének feltétele annak aláírása, mivel a munkaszerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával jön létre. Nyilvánvaló, hogy a betéti társaság érvényes jognyilatkozatot nem tud adni. Az Mt. 20. §-a alapján a munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A munkáltatói joggyakorlás rendjét a munkáltatónak kell meghatároznia (nyilvánvalóan belső szabályzatában).Ki lehet a munkáltatói jogok gyakorlója, aki a munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére jogosult? Egyértelmű, hogy a bt.-beltag, mint munkavállaló, egy személyben nem lehet munkáltató is. A bt. kültagja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6392
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Betéti társaság két beltagja munkaviszonyban

Kérdés: Lehet-e az új Gt. szerint is munkaviszonyban a bt. két beltagja? Helyes-e az a megoldás, hogy mindkét beltag munkaviszonyban dolgozik a bt.-ben úgy, hogy egymás munkaszerződését írták alá? Gyakorolhatják-e egymás felett a munkáltatói jogokat, ha azonos üzletrészekkel rendelkeznek? Ha így nem lehetséges, gyakorolhatja-e a munkáltatói jogokat a taggyűlés? Összefoglalóan: van-e arra lehetőség, hogy az ügyvezető beltag ne vállalkozói, hanem alkalmazotti jogviszonyban dolgozhasson saját bt.-jében?
Részlet a válaszból: […]társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy a tagok vezető tisztségviselőként látják el. A Gt. 22. §-ának (2) bekezdése alapján vezető tisztségviselő ezen megbízatását munkaviszonyban nem láthatja el. Ugyanezen bekezdés előírásából és a már hivatkozottakból az következik, hogy a vezető tisztségviselői megbízást tagi jogviszony keretében lehet ellátni, a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával. A Gt. 334. §-ában megfogalmazott átmeneti rendelkezés szerint a Gt. 22. §-ának (2) bekezdése nem alkalmazható arra a vezető tisztségviselőre, aki az új Gt. hatálybalépése előtt a vezető tisztség ellátására munkaviszonyt létesít, ezen munkaviszony megszűnéséig, de legfeljebb a vezető tisztségviselővé választásától számított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2748
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,