Alibifelmondás díjának elszámolása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 148. számában (2007. március 22.), 3034. kérdésszám alatt

Kérdés: "A" zrt.-ben a dolgozók munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. "B" zrt. a dolgozókat azzal a feltétellel foglalkoztatja, hogy a végkielégítést és a felmondási időre járó összegeket azok járulékaival együtt nem a dolgozók kapták meg, hanem a dolgozókat átvevő "B" zrt. Az érintett dolgozók ezen összegeket a "B" zrt.-nél lévő munkaviszonyuk esetleges megszüntetése esetén kapják meg. Hogyan kell a fentieket könyvelni az átadó "A" zrt.-nél, illetve az átvevő "B" zrt.-nél? Ez utóbbinál időbelileg el kell-e határolni a bevételként elszámolt összeget?
Válasz (részlet): […]pénzeszközként kell elszámolni a rendkívüli ráfordítások között, annak összegével növelni kell a társasági adó alapjának megállapítása során az adózás előtti eredményt. A "B" zrt. az átvett dolgozók munkaviszonya esetleges felmondása esetére vette át a végkielégítés és a felmondási időre járó bér, valamint azok járulékainak a fedezetét, kötelezettséget vállalva ezek jövőbeni pénzügyi rendezésére. Ezt a kötelezettségvállalást azonban nem lehet a könyvviteli nyilvántartásokban kimutatni, mert ezen kötelezettségek nem konkrétak, nem névre szólóak, nem határozták meg a kötelezettségek teljesítési időpontját stb. A harmadik[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére