Amortizációs kulcsok változtatása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 213. számában (2010. január 21.), 4437. kérdésszám alatt

Kérdés: Cégünknél 2007-ben tulajdonosváltás történt. A változást követően az új tulajdonos 2009-ben felülvizsgálta a nagyobb értékű tárgyi eszközöknél alkalmazott leírási kulcsokat. Megállapította, hogy például az épületeknél alkalmazott 1%-os leírási kulcs nem megfelelő, 3%-os leírási kulcs alkalmazását kéri. Lehetőségünk van-e ezen kulcsok jövőbeni változtatására?
Válasz (részlet): […]mértéknövekedést indokolhatja az, ha az adott eszköz használatának időtartamában (a hasznos élettartam meghatározott éveinek számában) lényeges változás (a harmadára csökkenés) következett be (mert például intenzívebb ezen eszközök kihasználása). Indokolhatja az is, ha a hasznos élettartam végére megállapított maradványértékben - például a piaci viszonyok változása miatt - jelentős csökkenés prognosztizálható. Bármelyik indok alapján történik is az értékcsökkenési leírás mértékének a megváltoztatása, azt írásban - a korábbi körülményekkel összehasonlítva - kell alátámasztani, a számszerűsített - jövőbeni - hatását a kiegészítő mellékletben bemutatni. Önmagában a tulajdonos szándéka nem elegendő az eddig alkalmazott mértékek megváltoztatására. Természetesen[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére