Bérbe adott ingatlan amortizációja

Kérdés: A társaság az ingatlant bérbeadás útján hasznosítja. Szüneteltetheti a bérbe adott üzlethelyiség amortizációelszámolását a társaság?
Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény előírása alapján a tárgyi eszközök várható használati időtartamát a használatbavételkor, előre kell meghatározni, és ebből következően az évenként elszámolandó értékcsökkenés mértékét, illetve összegét is legkésőbb az üzembe helyezéskor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 27.
Kapcsolódó címkék:  

Amortizációs kulcsok változtatása

Kérdés: Cégünknél 2007-ben tulajdonosváltás történt. A változást követően az új tulajdonos 2009-ben felülvizsgálta a nagyobb értékű tárgyi eszközöknél alkalmazott leírási kulcsokat. Megállapította, hogy például az épületeknél alkalmazott 1%-os leírási kulcs nem megfelelő, 3%-os leírási kulcs alkalmazását kéri. Lehetőségünk van-e ezen kulcsok jövőbeni változtatására?
Részlet a válaszából: […] A válasznál az Szt. 53. §-ának (6) bekezdésében foglaltakrakell tekintettel lenni. Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenésmegállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adotteszköz használatának időtartamában, az adott eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 21.