Átalánydíjas szerződések díjainak számlázása


Ügyfelem havi rendszerességgel honlapkarbantartást, tanácsadást számláz átalánydíjasan. A szerződés átalánydíjas, szintén havi rendszerességgel történő teljesítést ír elő. Véleményem szerint ez határozott idejű szolgáltatásnyújtásnak minősül, amelynél a teljesítési határidőnek meg kellene egyeznie a fizetési határidővel. Ügyfelem - ennek ellenére - a számlákon a teljesítésre a hónap utolsó napját tünteti fel, amely nem egyezik meg a fizetési határidővel. A könyvelői felelősség miatt kérdezem, a könyvelőnek mit kell tennie ez esetben? El kell fogadnia azt a teljesítési dátumot, amit az ügyfél helytelenül tüntet fel a számlán, vagy felül kell bírálnia, és a fizetési határidőre az áfát megfizetni? A bejövő számláknál is ugyanez a probléma? Egy esetleges adóhatósági ellenőrzés a számlán feltüntetett teljesítést, vagy a törvény által helyesen vélelmezett teljesítést fogja elfogadni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2010. november 18-án (232. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4808

[…] napja (amilyen időponttal az ügyfél számláz!). Amennyiben eltér a szerződés szerinti teljesítés időpontja az Áfa-tv. szerinti teljesítés időpontjától, a számlán mind a két időpontot fel kell tüntetni. A kérdésben rögzített esetben eltér-e egymástól a két időpont? Erre egyértelműen a konkrét szerződés ismeretében lehetne válaszolni. Abból kell kiindulni, hogy mit tartalmaz a szerződés? Az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése szerint: termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Abból, hogy a felek átalánydíj-fizetésben állapodtak meg, amelyet havonta számláznak, valóban következhet az, hogy az áfafizetési kötelezettség a fizetési határidőponthoz kapcsolódik, azaz a fizetési határidő a teljesítés időpontja az Áfa-tv. szerint, amely időpontot ilyenként a számlán is fel kell tüntetni. De ezt indokolt - az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdésére való hivatkozással - a szerződésben is megerősíteni. A felek akaratát a szerződésnek kell tartalmaznia. Nincsen akadálya annak sem, hogy a felek az átalánydíjas munkákat is a főszabály - az Áfa-tv. 57. §-a - szerint számolják el, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.