Visszavásárolt üzletrész térítés nélküli átadása


A kft. jegyzett tőkéje 3 millió forint, a saját tőke 141 millió forint. A tulajdoni arány 35-35-10-20 százalék volt. A 20 százalékos (600 ezer forint névértékű) tulajdonarányt (üzletrészt) a társaság 25 millió forintért visszavásárolta, majd egy éven belül 5-5-10 százalék arányban a tulajdonosok között szétosztotta, és ezt a cégbíróságon bejegyeztette. Ezen tőkejuttatás a magánszemélyek szempontjából adó- és járulékmentes? Az ügyleten keletkezett 24,4 millió forint veszteség a Tao-tv. szerint elismert ráfordítás? Mi a helyes számviteli elszámolás?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2013. január 10-én (278. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5702

[…] azonban az üzletrészhányadokhoz nem azok névértékén jutottak hozzá, hanem a visszavásárlási értéken. Az Szja-tv. 77/A. §-ának (1) bekezdése alapján ugyanis a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték (ilyen az üzletrész is) esetében jövedelemnek minősül az értékpapírnak a megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci értékéből az a rész, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított igazolt kiadás (érték) és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. A bevétel adókötelezettségének jogcímét a felek (a magánszemély és az értékpapírt juttató) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell megállapítani, és ennek megfelelően kell a kifizetőt és a magánszemélyt terhelő adókötelezettséget megállapítani. A tulajdonosok és a kft. közötti jogviszonyból az következik, hogy a tulajdonosoknak az árfolyamnyereségből származó jövedelem személyi jövedelem­adóját és 14 százalékos egészségügyi hozzájárulását kell megfizetniük tulajdoni hányaduk arányában. Ez a jövedelem az üzletrész visszavásárlási értékével egyezik meg. A tulajdonosok a visszavásárolt üzletrészről helytelenül döntöttek, amikor azt a tagok között szétosztották. Helyesebb, s főleg adófizetési kötelezettség nélkül járó (legalábbis jelenleg) döntés lett volna az, ha a visszavásárolt üzletrészt bevonják, az a 2012. évi szabályok alapján 24,4 […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.