Személyi jövedelemadó 1%-ának elszámolása


Egyesületünk az szja 1% felajánlásából az adóhatóság által 2012 októberében átutalt teljes összeget a 2012. évi mérlegben passzív időbeli elhatárolásként könyvelte, mivel 2012-ben már nem merültek fel olyan költségek, amelyeket az szja 1%-a felhasználásaként könyvelhettünk volna. A 2013. évben felmerült költségeket szeretnénk ennek az összegnek a terhére elszámolni a passzív időbeli elhatárolás megszüntetésével. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a 2012-ben átutalt összeget még 2013-ban nem használhatjuk fel, és azt nem passzív időbeli elhatárolásként, hanem az adóhatósággal szembeni kötelezettségként kellene kimutatni. Ha a mérlegkészítés időpontját előbbre hoznánk, az elszámolást már 2014. január 2-án beküldenénk az adóhatósághoz, akkor elszámolhatnánk 2013. évre?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2014. július 24-én (309. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6372

[…] jellegű költségeket is - együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg 25%-át, de legfeljebb 25 millió forintot.Nyilvánvaló, hogy az októberben kapott támogatást december 31-ig - jellemzően - nem lehet a jogszabályi követelményeknek megfelelően elkölteni. Ezért a költségek fedezetére a személyi jövedelemadó 1%-ából kapott támogatást az egyéb bevételek közötti elszámolás után (T 384 - K 9671), az Szt. 44. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján passzív időbeli elhatárolásként kell elhatárolni (T 9671 - K 4811). (A kiutalás évében nem szabad az adóhatósággal szembeni kötelezettségként kimutatni, mivel csak a tartalékolás időszakát követő beszámolással egyidejűleg kell a fel nem használt részt visszautalni.)Az Szftv. 6/C. §-ának (1) bekezdése alapján az átutalt támogatás az átutalást követő év december 31. napjáig felhasználható (a kérdés szerinti esetben 2013. 12. 31-ig), a felhasználásra vonatkozó beszámolási kötelezettségnek pedig az átutalást követő második év (itt 2014.) május 31-ig kell eleget tenni. [Itt kell megjegyezni, van arra lehetőség, hogy az említett beszámolóban a kedvezményezett meghatározza a támogatás esetleges, az átutalást követő második év (itt 2014.) december 31. napjáig terjedő tartalékos tényét, célját és összegét.Az Szftv. 6/C. §-a (1) bekezdésének 2014. január 1-jétől hatályos előírására utaltunk. Bár a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, fontos előírása a 8/C. § (2) bekezdésének, hogy a 6/C. § (1) bekezdésének hatálybalépése előtt kiutalt támogatások tartalékolása esetén (eredetileg hároméves tartalékolás volt!) ezen összegeket 2015. december 31-ig kell felhasználni.]Ha az szja-támogatás jogszerű felhasználása megtörtént, akkor a passzív időbeli elhatárolást fel kell oldani (T 4811 - […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.