Biztosító közvetlen, illetve közvetett térítésének elszámolása


Gyakorlati tapasztalat, hogy a biztosító a gépjármű-felelősségbiztosítás keretében - a biztosítási szerződésben foglaltaknak megfelelően - vagy megjavítja (megjavíttatja), esetleg kicseréli a kárt szenvedett gépjárművet, vagy fizet közvetlenül a biztosítottnak, vagy közvetlenül a javítást végző szerviznek. Hogyan kell ezen esetekben a biztosító térítését elszámolni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2017. szeptember 7-én (371. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7396

[…] 138, 139 - K 132, T 148, 149 - K 142). Az új (csereként kapott) gépjárművet állományba kell venni, annak forgalmi, piaci értékén az egyéb bevételekkel szemben (T 132, 142 - K 9647). Az így elszámolt egyéb bevételt halasztott bevételként időbelileg el kell határolni, az elhatárolást az Szt. 45. §-a (2) bekezdésében előírtak szerint kell megszüntetni.Ha a biztosító közvetlenül a biztosítottnak fizet (az elszámolás szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a biztosító a teljes kárt vagy annak csak egy részét, vagy csak az áfa nélküli összeget téríti meg), akkor a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt - tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó - összeget az egyéb bevételek között kell elszámolni (T 384 - K 968, illetve T 368 - K 968). A biztosítottnál felmerült javítási költségeket pedig a felmerüléskor kell a megfelelő költségnemszámlán kimutatni.Ha a biztosító közvetlenül a szerviznek fizet, akkor a kártérítési jegyzőkönyv adatai (esetleg a biztosító nevére kiállított számla másolata) alapján a biztosított a szerviznek fizetett összeget az egyéb bevételek között mutatja ki. A kártérítés összegének egyéb bevételkénti elszámolásával egyidejűleg a bevétellel azonos összegben el kell számolni a javítási költséget is az igénybe vett szolgáltatások költségei között (T 523 - K 968).Ha a biztosító közvetlenül a szerviznek fizet, de a javítási költségek […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.