Le nem vonható áfa elhatárolása

Kérdés: Társaságunk 4 éves futamidejű nyílt végű lízingben vett több személygépkocsit. A szerződés szerint az első részlet kiemelt részlet volt, a teljes lízingdíj 20%-a. Az első részletre felszámított áfa 50%-át a társaság levonásba helyezte, hogy az autók részbeni hivatali célú használatát igazolni tudja. A másik 50%-ot le nem vonható áfaként teljes egészében az egyéb ráfordítások közé könyvelte. Nem kellett volna az első részletre felszámított nem levonható áfát megosztani a futamidő alapján adott évre jutó ráfordítás és az aktív időbeli elhatárolás között?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem kell megosztani!A nyílt végű pénzügyi lízing sajátossága az, hogy az Áfa-tv. szerinti elszámolási szabályoktól a számviteli elő­írások érdemileg eltérnek. Az Áfa-tv. szerint a nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatás, a számvitel szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 4.
Kapcsolódó címkék:  

Le nem vonható áfa elszámolása

Kérdés: A március 19-i számukban a 8159. Biztosító kártérítésének könyvelése című válaszukban azt írták, hogy a gépjárműjavítás 50%-ban levonható áfarészét az egyéb ráfordításokba kell könyvelni. Ez számomra ellentétes a számviteli törvény 78. § (3) bekezdésével. [A kérdező pontosan idézi a számviteli törvény 78. §-ának (3) bekezdését.] Kérem visszajelzésüket, hogy jól gondolom-e. Ha mégsem, akkor melyik előírás tartalmazza az egyéb ráfordítások alkalmazását?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott törvényi előírásból az következik, hogy az igénybe vett szolgáltatások értékeként a részben levont (50%-ban) áfát nem lehet elszámolni. A törvényi előírás ide vonatkozó része ugyanis azt írja, hogy az igénybe vett szolgáltatások értékeként .....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 23.

Le nem vonható áfa levonásba helyezett összegének helyesbítése

Kérdés: Ügyfelünk kft.-ként 1/1 arányban tulajdonol egy nagy forgalmú, jól prosperáló kft.-t. A vállalkozás megvásárlása előtt az átvilágítási munkálatokhoz kapcsolódó tanácsadási munkákat ügyfelünk nettó módon mutatta ki könyveiben, a számlák előzetesen felszámított áfáját levonásba helyezte. A NAV az anyavállalatnál 2015-ben adó­ellenőrzés során adóbírságot állapított meg (ami 2016 januárjában jogerőre emelkedett), arra való hivatkozással, hogy a felszámított áfa nem volt levonható. Kérdéseink: a bekerülési értéknél figyelembe nem vett áfát hogyan kell könyvelni? (A kapcsolódó számlák a bekerülési érték részeként lettek kimutatva!) Költségkénti elszámolásnál van-e társaságiadóalap-módosítás? Szükséges-e erre céltartalékot képezni? A beszámoló készítésekor az adóhatósági megállapítást ismeri a vállalkozás, azt a 2015. évi beszámolóban figyelembe kell-e venni?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 49. §-ának (3) bekezdése szerint a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke vásárláskor a részvényekért, üzletrészekért, egyéb társasági részesedésekért fizetett ellenérték (vételár). Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 14.

Munkavállalók részére biztosított szolgáltatások, eszközök áfája

Kérdés: A Számviteli Levelek 283. számában az 5822. kérdéshez kapcsolódóan kérdezem. A szolgáltatások esetén könyvelésileg ez azt jelenti, hogy a költségek elszámolásakor (T 529, 4661 - K 454) kapcsolódó tételeként könyvelem a T 55 - K 467-et, és az áfabevallásban is szerepeltetem? Az eszközök beszerzésekor bruttó módon könyvelek (T 161 - K 454), nem vonok le áfát, az értékcsökkenés elszámolásakor pedig T 55 - K 571 kapcsolódó tételt könyvelem? Ha magasabb értéken szereztem be az eszközt, mint a támogatás, akkor a különbözetet hogyan könyvelem?
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 283. számában az 5822. kérdés szerint a munkavállalók részére egészségfejlesztési és prevenciós programokat szerveznek, melyek keretében különböző szolgáltatásokat nyújtanak, eszközöket szereznek be. A válaszban megállapításra került, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.
Kapcsolódó címkék:  

Le nem vonható áfa elszámolása

Kérdés: A nonprofit kft.-nek ebben az évben csak állami támogatásból származó, áfakörön kívüli bevétele volt. Nem volt ellenérték fejében végzett tevékenysége. Ennek megfelelően - véleményünk szerint - a kft.-t nem illette meg az áfalevonás joga. A beszerzések időpontjában tudtuk, hogy olyan tevékenységhez lesznek igénybe véve, amelyek áfa levonására nem jogosítanak. A beszerzéseket bruttó módon az 5. számlaosztályban könyveltük, nem használtuk a 86. számlacsoportot. Helyesen jártunk el?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak alapján a rövid válasz az, hogy helyesenjártak el.Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalany abban a mértékben,amilyen mértékben - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adókötelestermékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.
Kapcsolódó címkék: