Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott áfa (le nem vonható) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Le nem vonható áfa elhatárolása

Kérdés: Társaságunk 4 éves futamidejű nyílt végű lízingben vett több személygépkocsit. A szerződés szerint az első részlet kiemelt részlet volt, a teljes lízingdíj 20%-a. Az első részletre felszámított áfa 50%-át a társaság levonásba helyezte, hogy az autók részbeni hivatali célú használatát igazolni tudja. A másik 50%-ot le nem vonható áfaként teljes egészében az egyéb ráfordítások közé könyvelte. Nem kellett volna az első részletre felszámított nem levonható áfát megosztani a futamidő alapján adott évre jutó ráfordítás és az aktív időbeli elhatárolás között?
Részlet a válaszból: […]a szolgáltatás ellenértéke, amely áfaköteles, a szolgáltatás igénybe vevőjénél pedig a felszámított áfa - a kérdésben leírt módon - levonható. A számviteli előírások szerint viszont a lízingdíj (ideértve az első részletet is) a beszerzési érték törlesztőrészlete, a lízingdíjban elismert kamat pedig pénzügyi ráfordítás. A beszerzéshez kapcsolódó, le nem vonható áfa akkor része a bekerülési értéknek, ha teljes összegében le nem vonható. Ha csak részben le nem vonható, akkor viszont nem része a bekerülési értéknek, és így a felmerüléskor már az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. [Az Szt. 47. §-ának (3) bekezdéséből következik.]A kérdés szerinti esetben nem beszerzéshez (az autók beszerzéséhez)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8420
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Le nem vonható áfa elszámolása

Kérdés: A március 19-i számukban a 8159. Biztosító kártérítésének könyvelése című válaszukban azt írták, hogy a gépjárműjavítás 50%-ban levonható áfarészét az egyéb ráfordításokba kell könyvelni. Ez számomra ellentétes a számviteli törvény 78. § (3) bekezdésével. [A kérdező pontosan idézi a számviteli törvény 78. §-ának (3) bekezdését.] Kérem visszajelzésüket, hogy jól gondolom-e. Ha mégsem, akkor melyik előírás tartalmazza az egyéb ráfordítások alkalmazását?
Részlet a válaszból: […]elszámolni. A törvényi előírás lényege tehát az, hogy a le nem vonható áfát is magában foglalja a számlázott, fizetett, szerződésben meghatározott összeg.A kérdésben hivatkozott esetben a számlázott összeg 100%-ban tartalmazza az áfát, de annak csak 50%-a a le nem vonható áfa. Így az igénybe vett szolgáltatások értékeként nem lehet a teljes összeget elszámolni (mert az előzetesen felszámított áfa 50%-ban levonható), így nem teljesül az Szt. 78. §-a (3) bekezdésének előírása teljes mértékben.Az Szt. 81. §-ának (1) bekezdése alapján, ami nem lehet költség (igénybe vett szolgáltatások költsége, értéke), az egyéb ráfordítás, amely a rendszeres tevékenység során merül fel.A kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan idézzük az Szt. 47. §-ának (3) bekezdését (az igénybe vett szolgáltatások gyakran kapcsolódnak az eszközök beszerzéséhez is)."A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8200

3. találat: Le nem vonható áfa levonásba helyezett összegének helyesbítése

Kérdés: Ügyfelünk kft.-ként 1/1 arányban tulajdonol egy nagy forgalmú, jól prosperáló kft.-t. A vállalkozás megvásárlása előtt az átvilágítási munkálatokhoz kapcsolódó tanácsadási munkákat ügyfelünk nettó módon mutatta ki könyveiben, a számlák előzetesen felszámított áfáját levonásba helyezte. A NAV az anyavállalatnál 2015-ben adó­ellenőrzés során adóbírságot állapított meg (ami 2016 januárjában jogerőre emelkedett), arra való hivatkozással, hogy a felszámított áfa nem volt levonható. Kérdéseink: a bekerülési értéknél figyelembe nem vett áfát hogyan kell könyvelni? (A kapcsolódó számlák a bekerülési érték részeként lettek kimutatva!) Költségkénti elszámolásnál van-e társaságiadóalap-módosítás? Szükséges-e erre céltartalékot képezni? A beszámoló készítésekor az adóhatósági megállapítást ismeri a vállalkozás, azt a 2015. évi beszámolóban figyelembe kell-e venni?
Részlet a válaszból: […]átvilágítási munkálatokhoz kapcsolódó tanács­adási (ügyvédi, adókockázati elemző) munkák díjait, költségeit az üzletrész bekerülési értékében nem lehet számításba venni.A leírtak alapján tehát nemcsak az adóhatósági megállapítás könyvelésével van gond, de a kapcsolódó számlákkal is.Amennyiben - a kérdés szerint - az üzletrész bekerülési értékében vették számításba az átvilágítással kapcsolatos költségeket, akkor először ezt kell helyesbíteni a felmerülés időszakára történő, az igénybe vett szolgáltatások költségei közötti elszámolással (T 454 - K 171 és T 529 - K 454). Ezt követően kell a levont, de le nem vonható áfát helyesbíteni (T 454 - K 466 és T 529 - K 454). Amennyiben a felmerülés időszaka 2015. üzleti év volt (az átvilágítás 2015-ben történt), és a helyesbítés a 2015. évi üzleti évről készített beszámoló elfogadását megelőzően megtörténik, akkor ennek további következményei (az adóbírság könyvelésén túlmenően) nincsenek. Ha viszont a felmerülés időszaka a 2014. év (vagy azt megelőző évek), akkor a helyesbítést önellenőrzés keretében kell végrehajtani, ami a társasági adó alapját is érinti, és így a társaságiadó-bevallás módosításával is foglalkozni kell. (Adatok hiányában nem tudunk arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6947

4. találat: Munkavállalók részére biztosított szolgáltatások, eszközök áfája

Kérdés: A Számviteli Levelek 283. számában az 5822. kérdéshez kapcsolódóan kérdezem. A szolgáltatások esetén könyvelésileg ez azt jelenti, hogy a költségek elszámolásakor (T 529, 4661 - K 454) kapcsolódó tételeként könyvelem a T 55 - K 467-et, és az áfabevallásban is szerepeltetem? Az eszközök beszerzésekor bruttó módon könyvelek (T 161 - K 454), nem vonok le áfát, az értékcsökkenés elszámolásakor pedig T 55 - K 571 kapcsolódó tételt könyvelem? Ha magasabb értéken szereztem be az eszközt, mint a támogatás, akkor a különbözetet hogyan könyvelem?
Részlet a válaszból: […]előzetesen felszámított áfája ugyan levonható, de a szolgáltatások költségkénti elszámolásakor a fizetendő áfát fel kell számítani a személyi jellegű egyéb kifizetésekkel szemben. Nem írtuk oda, mert az előzményekből már következik, hogy az igénybe vett szolgáltatást is a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni. Így a könyvelési tételek: T 529, 466 - K 454 és T 559 - K 529, 467, de könyvelhető úgy is: T 559 - K 454 (áfát is magában foglaló összeggel).A munkavállalók részére - a program keretében - biztosított eszközök előzetesen felszámított áfája a bekerülési érték része. Ha kis értékű tárgyi eszközökről van szó, már a rendeltetésszerű használatbavételkor a teljes bekerülési érték, ha nem kis értékű, a rendeltetésszerű használatbavételt követően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5936
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Le nem vonható áfa elszámolása

Kérdés: A nonprofit kft.-nek ebben az évben csak állami támogatásból származó, áfakörön kívüli bevétele volt. Nem volt ellenérték fejében végzett tevékenysége. Ennek megfelelően - véleményünk szerint - a kft.-t nem illette meg az áfalevonás joga. A beszerzések időpontjában tudtuk, hogy olyan tevékenységhez lesznek igénybe véve, amelyek áfa levonására nem jogosítanak. A beszerzéseket bruttó módon az 5. számlaosztályban könyveltük, nem használtuk a 86. számlacsoportot. Helyesen jártunk el?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított. A hivatkozott előírásból következik, ha a nonprofit kft. nem végez áfaköteles tevékenységet (és így nem lehet fizetendő áfát is tartalmazó számlázott bevétele), akkor az így végzett tevékenységhez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatás-igénybevételek előzetesen felszámított áfája nem vonható le, az a beszerzett eszköz, az igénybe vett szolgáltatás bekerülési értékének része lesz. Természetesen a beszerzett anyag le nem vonható áfát is magában foglaló bekerülési értékét csak akkor lehet anyagköltségként elszámolni, ha a beszerzett anyagot ténylegesen felhasználták. A szolgáltatások le nem vonható áfát is magában foglaló bekerülési értékét pedig akkor, azzal az időponttal, amikor azt igénybe vették az igénybe vett szolgáltatások költségei között. Ha a beszerzett eszközök között tárgyi eszköz és/vagy immateriális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4835
Kapcsolódó tárgyszavak: ,