Lízingelt személygépkocsi le nem vonható áfája

Kérdés:

A kft. nyílt végű pénzügyi lízing keretében szerzett be személygépkocsit. Az előleg előzetesen felszámított áfájának 50%-át levonásba helyeztük. A le nem vonható 50% áfa a bekerülési érték része lesz, vagy egyéb ráfordításként kell elszámolni?

Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy egyéb ráfordításként kell elszámolni!Az Szt. 47. §-ának 2022. január 1-jétől érvényes (3) bekezdése szerint: "A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Adóhatóság által megállapított le nem vonható áfa

Kérdés: Átfogó ellenőrzés során le nem vonható áfát állapított meg az adóhatóság: a szolgáltatás nyújtójának nem voltak bejelentett alkalmazottai, nem voltak eszközei a feladat ellátásához, és mi nem jártunk el kellő körültekintéssel ezek feltárásában. A le nem vonható áfát, ami karbantartási szolgáltatáshoz kapcsolódott, igénybe vett szolgáltatásként vagy egyéb ráfordításként kell könyvelnünk 2022-ben, tekintettel arra, hogy a hiba+hibahatás összege nem jelentős?
Részlet a válaszából: […] A kérdező cég az előzetesen felszámított áfát levonásba helyezte, mert a szolgáltatást adóköteles tevékenységéhez vette igénybe. Így az Áfa-tv. előírásai szerint járt el. Az adóhatóság az átfogó ellenőrzés során valójában azt állapította meg, hogy az adólevonási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Le nem vonható áfa könyvelése

Kérdés: Adóköteles tevékenységet végző cégnél a le nem vonható áfát mikor kell 86-os egyéb ráfordításként és mikor kell költségként elszámolni? Pl. a telefon 30% le nem vonható áfarész, személygépkocsi-bérlés 50%-os le nem vonható áfa, jóléti eszközök (mikró) le nem vonható áfa?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-ának (3) bekezdése szerint: a bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított áfa, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint megosz­tott előzetesen felszámított áfa le nem vonható há­nyada.A számvitel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Arányosítással megosztott, le nem vonható áfa

Kérdés: Arányosítással megosztott, le nem vonható áfa számviteli kezelésével kapcsolatos a kérdésem. Az Szt. 47. §-a (3) bekezdésének hatályos előírása alapján a bekerülési (beszerzési) érték tekintetében a közvetlen hozzárendelhetőség elsődleges követelmény, ezért a törvénymódosítás rögzíti, hogy az egyéb módszerekkel történő megosztás esetén sem lehet a bekerülési érték része az áfa megosztott, le nem vonható hányada, az így le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell elszámolni. A telefonszámla 30%-ára eső le nem vonható áfát telefonköltségként vagy egyéb ráfordításként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a telefonszámla 30%-ára jutó le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell könyvelni.Az Szt. 47. §-ának (3) bekezdését módosító, a 2021. évi LXIX. törvény 147. §-ának 2. pontja szerinti rendelkezés a hivatkozott bekezdésből az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Zöld rendszámú személygépkocsi adókedvezménye

Kérdés: Ügyfelem 2020 júliusában zöld rendszámos személygépkocsit vásárolt. Az autóvásárlással kapcsolatosan beszerezte a kormányrendelet szerinti igazolást, amely alátámasztja, hogy a beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, ami a társaságiadó-kedvezmény igénybevételéhez szükséges. A ténylegesen beszerzett energiatakarékos autó, valamint az árajánlatban megjelölt nem energiatakarékos autó beszerzési ára közötti különbséget szeretnénk igénybe venni mint adókedvezményt. Az első kérdésem az, hogy ezt a kedvezményt az árajánlat alapján is igénybe lehet venni, vagy kell, hogy legyen már meglévő üzemeltetett személygépjármű a cégben? A második kérdésem, ha az autó pénzügyi lízing keretében került beszerzésre, ahol az autó nettó áron kerül be a könyvekbe, és az áfa egy része levonható a lízing futamideje alatt, a kedvezmény alapja a nettó (nyilvántartásba vett elszámolható költség alapja) árak alapján kerül megállapításra? Ügyfelem arra hivatkozva, hogy a személyautó-beszerzés áfamentes, nem igényelhető rá vissza az áfa, a bruttó árak alapján szeretné a kedvezményt igénybe venni, ami így a különbözet áfaösszegével magasabb. Az eszköz a könyvekben nettó áron szerepel.
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 22/E. § (1) és (4) bekezdése alapján az adókedvezmény igénybevételének nem feltétele, hogy a cégnél legyen már meglévő üzemeltetett személygépkocsi.A Tao-tv. 22/E. § (4) bekezdése szerint az adókedvezmény alapja a beruházás tárgyát szolgáló tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 25.

Le nem vonható áfa elhatárolása

Kérdés: Társaságunk 4 éves futamidejű nyílt végű lízingben vett több személygépkocsit. A szerződés szerint az első részlet kiemelt részlet volt, a teljes lízingdíj 20%-a. Az első részletre felszámított áfa 50%-át a társaság levonásba helyezte, hogy az autók részbeni hivatali célú használatát igazolni tudja. A másik 50%-ot le nem vonható áfaként teljes egészében az egyéb ráfordítások közé könyvelte. Nem kellett volna az első részletre felszámított nem levonható áfát megosztani a futamidő alapján adott évre jutó ráfordítás és az aktív időbeli elhatárolás között?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem kell megosztani!A nyílt végű pénzügyi lízing sajátossága az, hogy az Áfa-tv. szerinti elszámolási szabályoktól a számviteli elő­írások érdemileg eltérnek. Az Áfa-tv. szerint a nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatás, a számvitel szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 4.

Adószám törlése, visszaállítása után az áfa levonása

Kérdés: Kérdésem az Áfa-tv. módosított 137. § (2)-(3) bekezdéseivel kapcsolatos:
-ha egy cégnek 2020. 09. 25-én törölték az adószámát, majd kérésre 2020. 10. 06-án visszaállították, a jelen szabályok alapján a 09. 25-ig le nem vont áfa le nem vonhatóvá válik, a törlés időszakára eső teljesítésű bejövő számlák áfája pedig szintén nem levonható, hiszen adószám nélkül nem végezhet gazdasági tevékenységet;
-a módosítás vajon hasonló esetekben az elévülés idejére lehetővé teszi a törlés miatt le nem vont áfa levonásba helyezését? Tehát a mi esetünkben a 2020. 09. 25-én törölt adószám esetén is alkalmazható a levonás, a módosítás hatálybalépése után? Vagy ez a szabály csak a hatálybalépés után törölt adószám esetére ad megoldást?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 137. § (1) bekezdése alapján, ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát törli, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával elenyészik. A fenti rendelkezést az egyes adótörvények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 4.

Biztosító kártérítésének könyvelése

Kérdés: Véleményem szerint a céges autók káreseményének elszámolásával kapcsolatban nem történt változás. Mégis, míg a 6468. kérdésre (314. szám) adott válaszuknál a vissza nem igényelhető áfát az 522. főkönyvi számlára kell könyvelni, addig a 8159. kérdésre (422. szám) adott válaszuknál a vissza nem igényelhető áfa összegét a 867. számlára. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni a fentiek alapján arról, hogy mi változott!
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a kérdésben leírtaknál nincs változás!Köszönet a kérdezőnek azért, mert felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi, a 8159. kérdésre adott válaszunk más, mint a korábbi.A számviteli törvény a le nem vonható áfával kapcsolatosan két paragrafusban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Le nem vonható áfa elszámolása

Kérdés: A március 19-i számukban a 8159. Biztosító kártérítésének könyvelése című válaszukban azt írták, hogy a gépjárműjavítás 50%-ban levonható áfarészét az egyéb ráfordításokba kell könyvelni. Ez számomra ellentétes a számviteli törvény 78. § (3) bekezdésével. [A kérdező pontosan idézi a számviteli törvény 78. §-ának (3) bekezdését.] Kérem visszajelzésüket, hogy jól gondolom-e. Ha mégsem, akkor melyik előírás tartalmazza az egyéb ráfordítások alkalmazását?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott törvényi előírásból az következik, hogy az igénybe vett szolgáltatások értékeként a részben levont (50%-ban) áfát nem lehet elszámolni. A törvényi előírás ide vonatkozó része ugyanis azt írja, hogy az igénybe vett szolgáltatások értékeként .....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 23.

Csoportos adóalanyiság esetén a le nem vonható áfa

Kérdés: Adott egy áfacsoport, ahol van olyan csoporttag, aki olyan tevékenységet is végez, amely áfa alóli mentességet is élvez. Így a beszerzéseinél tekintettel kell lenni arra is, hogy a beszerzett eszközt áfaköteles vagy áfamentes tevékenységhez használja fel. A tételes elkülönítés nem valósítható meg, pontos arányt sem tud meghatározni, így arányosításba vonja azokat a beszerzéseket, ahol nem állapítható meg egyértelműen a kapcsolódó felhasználás. Ezért az Áfa-tv. szabályai alapján számított arányszámmal vezeti át az időszak végén a levonható áfát. Kérdésünk, hogy csoportos áfaalanyiság esetén is így működik? Minden tagnak úgy kell eljárnia, hogy arányosításba veszi az adott beszerzés áfaösszegét? A képviselő pedig az áfabevallás összeállításakor a csoport minden áfás és mentes értékesítése figyelembevételével állapítja meg az arányt. Az arány megállapítása után az egyes tagokra jutó arányos áfa feladását kell lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] A probléma érzékeltetésére hosszabban idéztük a kérdező fejtegetését a le nem vonható áfa csoportos áfaalanyiságú tagjánál. Helyes vagy nem helyes módjára közvetlenül és egyértelműen, röviden nem tudunk válaszolni.A válaszhoz az Áfa-tv. 8. §-a vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.
1
2
3