Visszlízingelt készletek az iparűzési adónál
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 381. számában (2018. március 8.), 7538. kérdésszám alatt

Kérdés: Az 1990. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése 2013. január 1-től szigorító intézkedésként az eladott áruk beszerzési értékét (elábé) és a közvetített szolgáltatások értékét csak sávosan engedi meg levonni. Az arányosítás főként a nagykereskedelemmel foglalkozó cégeket érintő, az adóalap védelmét szolgáló előírás. Ugyanakkor a nettó árbevétel és az eladott áruk beszerzési értéke bizonyos esetekben csak technikai jellegű elszámolásokat tartalmaz, növelve az iparűzési adó összegét, így nem szolgálja az arányos és igazságos közteherviselést. Nagykereskedelemben gyakori finanszírozási forma, hogy a finanszírozó pénzintézetek a kereskedő raktári készletének finanszírozására zárt végű pénzügyilízing-szerződést kötnek. Számviteli elszámolása és áfatörvénybeli kezelése a termékértékesítés szabályai szerint történik. Ebben az esetben a nagykereskedő beszerzési áron eladja a raktáron lévő készletét a lízingcégnek, amely a lízingszerződés alapján szintén nagykereskedelmi áron visszaszámlázza azt. A lízingelt eszközt újra készletre veszik, és a kereskedő később értékesíti tényleges vevői felé, amikor is a lízingszerződést felbontották. A lízingszerződés megkötésekor végrehajtott számlázással a nagykereskedő árbevétele megnövekszik a beszerzési áron kiszámlázott összeggel, egyidejűleg az eladott áruk beszerzési értéke is nő a beszerzési áron eladott készlet értékével. Mivel eredményt nem realizál e műveleten, úgy lenne indokolt, hogy adóznia se kelljen, azonban az 1990. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése szerinti arányosítás miatt mégis keletkezik adóalap, a bevétel 15-25-30%-os mértékében. Be kell-e vonni az arányosításba a lízingcéggel a finanszírozás miatt könyvelendő technikai elábét, hiszen a könyvelésre nem tényleges kereskedelmi forgalom miatt kerül sor? Csak azért történik az elszámolás, hogy a könyvekben a lízingszerződés alapján kapott finanszírozási forrás - a lízingtartozás - megjelenjen.
Részlet a válaszból: […]dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenységet végzőnél a dohánytermék értékesítéséhez kapcsolódik. Utóbb hivatkozott rendelkezés a pénzügyi lízinget végző hitelintézet, pénzügyi vállalkozás esetén fogalmazza meg, hogy a pénzügyi lízingbe adott eszközök kapcsán felmerült elábé összegével teljes egészében csökkenthető a nettó árbevétel. Ezen esetek egyike sem feleltethető meg a kérdésben említett nagykereskedelmi tevékenységet végző ügyletének. Ugyanakkor - mint a kérdésben helyesen szerepel - árbevételt és elábét kell elszámolni akkor is, ha a nagykereskedő a lízingcégnek adja el a beszerzett árut, és akkor is, amikor azt visszavásárolja, majd eladja a kiskereskedőnek. Ezért a "technikai" (lízingcégnek való értékesítéssel összefüggő) elábé összege is csak[…] részlet vége a válaszból.

Nem előfizetőnk?

Erre a kérdésre a választ adatai megadása után e-mailben azonnal megküldjük Önnek*. Kérjük először adja meg munkahelyi e-mail címét!*Ennek feltétele, hogy egy éven belül még nem használta oldalunk ezen funkcióját. (Ugyanis ingyenes választ és/vagy grátisz példányt nem előfizetőinknek évente csak egy alkalommal küldünk.)

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére