Nem jelentős adóhatósági megállapítások könyvelése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 384. számában (2018. április 26.), 7586. kérdésszám alatt

Kérdés: Társaságunkat az adóhatóság 2015. évre vonatkozóan vizsgálta az összes adónemben. A hatóság több megállapítást tett, amelyek összértéke sem éri el a jelentős összegű hibát. A jogerős határozat 2017. év októberében született. Hogyan történik az egyes adónemekre tett megállapítások számviteli elszámolása? Például a 2015. évre megállapított társasági adót hogyan szerepeltessük a 2017. évi beszámolóban, taobevallásban, illetve a könyvekben?
Válasz (részlet): […]megkülönböztetés, mivel az érintett tételek társasági adóját már megfizették, így azokkal a 2017. évi társaságiadó-alapját a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének u) pontja alapján csökkenteni, illetve a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének p) pontja alapján növelni kell. (Valójában ezáltal a társasági adó 2017. évi alapja nem fogja tartalmazni a 2015. évet érintő módosítások hatását.)Mivel a társasági adó 2015. évet érintő módosítását az adóhatósággal külön bevallással korábban rendezni kellett, de könyvelni adóként csak 2017-ben lehetett, a[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére