Elhatárolt veszteség
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 385. számában (2018. május 10.), 7608. kérdésszám alatt

Kérdés: Egy általunk könyvelt 1996-ban alakult társaságnak 1997-ben jelentős vesztesége keletkezett, melyből a 2017. évi adóbevallás során a maximális lehetséges összeget igénybe kívánja venni. Egy szakmai kiadó által kiadott, 2017. évi társasági adóra vonatkozó kézikönyv az elhatárolt veszteség felhasználásáról az alábbiakat tartalmazza:
"Az elhatárolt veszteség - attól függően, hogy mikor keletkezett - különböző időszakok szerinti előírásokra figyelemmel érvényesíthető az adóalapnál. A felhasználásra nyitva álló határidőt tekintve a 2004-2014 közötti adóévek veszteségei 2025-ig írhatóak le, illetve 2004. 01. 01. előtt, valamint 2015. 01. 01-jétől (ismét) 5 adóéves időkorlátot tartalmaz a szabályozás. (A 2004 előtti szabályok körében - például a 2001-2003 adóévekben keletkezett veszteségre, ha az az alapítás éve vagy az azt követő 3 adóévi veszteség - korlátlan idejű leírás is szerepelt, amelynek érvényesítése felmerülhet akár 2017-ben is.) Ha a veszteség:
- 2015-ben vagy azt követően keletkezett, akkor a keletkezése adóévét követő 5 adóévben érvényesíthető [Tao-tv. 17. § (1) bek.];
- 2004-2014 között keletkezett, akkor a 2014. 12. 31-én hatályos előírások szerint írható le, utoljára a 2025. 12. 31-ét magában foglaló adóévben [Tao-tv. 29/A. § (6) bek.];
- 2001-2003 között keletkezett, akkor a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint érvényesíthető [Tao-tv. 29/F. § (2) bek.];
- 1997-2000 között keletkezett, akkor a Tao-tv. 17. § 2000. 12. 31-én hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával használható fel [Tao-tv. 29/C. § (13) bek.];
- 1997 előtt keletkezett, úgy annak - a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény előírásai szerint elhatárolt - összege az elhatárolás időpontjában érvényes feltételek szerint írható le."
Válasz (részlet): […]bekezdését úgy értelmeztük, hogy az 1997-ben keletkezett elhatárolt veszteséget a 2017. évre vonatkozó társaságiadó-bevallásban az adóalap 100%-áig figyelembe vehetjük csökkentő tételként. A NAV tájékoztatásában szereplő, 1998-2003 közötti alakulásra vonatkozó kitétel azonban elbizonytalanított bennünket.Figyelembe vehető az 1997-ben keletkezett veszteség az adóalap 100%-áig az 1996-ban alakult társaságra vonatkozóan a 2017. évi taobevallásban?Az 1996-ban jogelőd nélkül alakult adózó 1997. évi vesztesége tekintetében a Tao-tv. 29/C. § (8) bekezdése az irányadó. E szerint az adózó a 2000. december 31-ig (a 2000. december 31-én előtársaságként működő adózó az első adóévében keletkezett[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére