Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

19 találat a megadott elhatárolt veszteség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Elhatárolt veszteség

Kérdés: Egy általunk könyvelt 1996-ban alakult társaságnak 1997-ben jelentős vesztesége keletkezett, melyből a 2017. évi adóbevallás során a maximális lehetséges összeget igénybe kívánja venni. Egy szakmai kiadó által kiadott, 2017. évi társasági adóra vonatkozó kézikönyv az elhatárolt veszteség felhasználásáról az alábbiakat tartalmazza:
"Az elhatárolt veszteség - attól függően, hogy mikor keletkezett - különböző időszakok szerinti előírásokra figyelemmel érvényesíthető az adóalapnál. A felhasználásra nyitva álló határidőt tekintve a 2004-2014 közötti adóévek veszteségei 2025-ig írhatóak le, illetve 2004. 01. 01. előtt, valamint 2015. 01. 01-jétől (ismét) 5 adóéves időkorlátot tartalmaz a szabályozás. (A 2004 előtti szabályok körében - például a 2001-2003 adóévekben keletkezett veszteségre, ha az az alapítás éve vagy az azt követő 3 adóévi veszteség - korlátlan idejű leírás is szerepelt, amelynek érvényesítése felmerülhet akár 2017-ben is.) Ha a veszteség:
- 2015-ben vagy azt követően keletkezett, akkor a keletkezése adóévét követő 5 adóévben érvényesíthető [Tao-tv. 17. § (1) bek.];
- 2004-2014 között keletkezett, akkor a 2014. 12. 31-én hatályos előírások szerint írható le, utoljára a 2025. 12. 31-ét magában foglaló adóévben [Tao-tv. 29/A. § (6) bek.];
- 2001-2003 között keletkezett, akkor a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint érvényesíthető [Tao-tv. 29/F. § (2) bek.];
- 1997-2000 között keletkezett, akkor a Tao-tv. 17. § 2000. 12. 31-én hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával használható fel [Tao-tv. 29/C. § (13) bek.];
- 1997 előtt keletkezett, úgy annak - a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény előírásai szerint elhatárolt - összege az elhatárolás időpontjában érvényes feltételek szerint írható le."
Részlet a válaszból: […]átmeneti rendelkezésekben foglaltakra), akik 1998-2003 között jogelőd nélkül alakultak, az addig keletkezett veszteségüket tekintve."A 2000. december 31-én hatályos Tao-tv. 17. § (2) bekezdését úgy értelmeztük, hogy az 1997-ben keletkezett elhatárolt veszteséget a 2017. évre vonatkozó társaságiadó-bevallásban az adóalap 100%-áig figyelembe vehetjük csökkentő tételként. A NAV tájékoztatásában szereplő, 1998-2003 közötti alakulásra vonatkozó kitétel azonban elbizonytalanított bennünket.Figyelembe vehető az 1997-ben keletkezett veszteség az adóalap 100%-áig az 1996-ban alakult társaságra vonatkozóan a 2017. évi taobevallásban?Az 1996-ban jogelőd nélkül alakult adózó 1997. évi vesztesége tekintetében a Tao-tv. 29/C. § (8) bekezdése az irányadó. E szerint az adózó a 2000. december 31-ig (a 2000. december 31-én előtársaságként működő adózó az első adóévében keletkezett negatív adóalapra) a 17. § 2000. december 31-én hatályos rendelkezéseit alkalmazza, figyelemmel a 29. § (2) bekezdésére is.A 2000. december 31-én hatályos Tao-tv. 17.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7608
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Elhatárolt veszteség kiva-alanynál

Kérdés: A kiva-adózás veszteségelhatárolásának értelmezésével kapcsolatban van kérdésünk. Nevezetesen 2013-ban 150 M Ft, 2014-ben pedig 45 M Ft volt a pénzforgalmi veszteségünk. 2015-ben viszont várhatóan kb. 100 M Ft-nyi pénzforgalmi eredményünk lesz, mellyel szemben a lehetséges mértékben veszteséget kívánunk elszámolni. Kérdés, hogy mennyit lehet? Csak a 2013. évi veszteség 1/10-ét vagy 2/10-ét, mert már 2 év telt el? És ugyanakkor elkezdhetjük-e már egyidejűleg elszámolni a 2014. évi veszteség 1/10-ét is? Ez azért kérdés, mert a Katv. szerint a veszteségeket a keletkezésük sorrendjében kell elszámolni, azaz esetleg meg kell-e várni, amíg a 2013-i veszteség kifut? Mi lesz a folytatás? A két kezdeti veszteséges év után lesz pl. 3 évig pozitív a pénzforgalmi eredmény, majd vagy 2 évig újabb veszteséges évek következnek, akkor a 6. évben az első évi veszteség hányadrésze számolható el (6/10 vagy 3/10), mikor fut ki, és mi lesz a később keletkező veszteségekkel stb.?
Részlet a válaszból: […]elhatárolt összegek 10 százaléka. Ha azonban valamely adóévben nincs annyi pozitív eredmény, amelyből e veszteségeket levonva legfeljebb nulla lesz a módosított pénzforgalmi eredmény, akkor dönthet az adóalany, hogy- él a levonással, de ezzel a levont összeg és a 10 százalék közötti különbözet későbbi levonásáról lemondott, vagy- 10 százaléknál kisebb összegű levonást nem érvényesít.A veszteség ugyanis 10 adóévben vehető csökkentésként figyelembe, és egyik évben sem haladhatja meg egy adott évről elhatárolt veszteség 10 százalékát. A 10 adóév nem jelent feltétlenül 10 egymást követő adóévet. Például a kérdéses esetben, ha a 2015-2017. adóévekben pozitív a pénzforgalmi szemléletű eredmény, majd 2018-2019-ben ismét negatív, illetve 2020-tól ismét pozitív, akkor 2020-tól a 2013-2014. adóévről elhatárolt összeg alapján történő csökkentés folytatható, mindaddig, amíg nem volt 10 olyan adóév, amelyben az elhatárolt veszteségek alapján levonás történt. Érvényesíthető továbbá 2020-tól a 2018-2019. adóévek elhatárolt veszteségének 10-10%-a is (feltéve, hogy az eredmény ezt lehetővé teszi). A kérdésben megadott adatok alapján az elmondottak a következőt jelentik:- a 2015. adóévben a 2013. évi veszteség 10%-a és a 2014. évi veszteség 10%-a, összesen 19,5 M forint vehető igénybe csökkentésként;- a 2016-2017. adóévi pénzforgalmi szemléletű eredmény ugyancsak a 2013. évi és a 2014. évi veszteség 10-10%-ával, összesen 19,5 M forinttal csökkenthető,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6882
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Elhatárolt veszteség

Kérdés: A kft. 2008-ban alakult. Működése során 2008-2010-ig felhalmozott kb. 20 millió Ft veszteséget (működésének minden évében negatív volt az adóalapja). 2012-ben új tulajdonosa lett a társaságnak, aki egyszemélyi 100%-os tulajdonos. 2015-ben (a 2015-ös adóévi adóalap csökkentéseként) és azt követő években felhasználhatja előző évi veszteségeit? Ha felhasználhatja, milyen feltételeknek kell teljesülniük az előző évi veszteségek felhasználásához?
Részlet a válaszból: […]a veszteség, ha- a többségi befolyást megszerző társaság által kibocsátott részvényeknek legalább egy részét a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra már bevezették, vagy- a kft. a tevékenységét a többségi befolyás megszerzését követő két adóévben tovább folytatja.A tevékenység továbbfolytatása akkor valósul meg, ha a kft. a tevékenységből bevételt, árbevételt ér el, és a tevékenység természete jelentősen nem tér el a többségi befolyás megszerzését megelőzően végzett tevékenységtől. A Tao-tv. szerint a tevékenység jelentős változását jelenti különösen az üzleti tevékenység során nyújtott szolgáltatások, értékesített termékek, kezelt vagyon, értékesítési piac, ügyfélkapcsolatok körének az alapvető változása, ideértve ha a kereskedelmi, termelői, szolgáltatói tevékenységet vagyonkezelői tevékenység váltja fel.3. Ha a többségi befolyást szerző adózónak minősült, de nem volt a megelőző két adóévben folyamatosan kapcsolt vállalkozása a kft.-nek, és a 2. pontban foglaltak sem teljesülnek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6881
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Elhatárolt veszteség

Kérdés: A társaságiadó-törvény 17. §-a szerint, ha a társaságiadó-alap bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő öt adóévben döntése szerinti megosztásban (különböző kitételekkel) csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A kérdésem ezzel kapcsolatban a következő: ha az adózott eredmény pozitív, és az adóalap a növelő és csökkentő korrekciós tételek miatt válik negatívvá, abban az esetben is elhatárolható a negatív adóalap, és a későbbi években ezzel az összeggel csökkenthető a társaságiadó-alap?
Részlet a válaszból: […]adóalapot lehet, azaz ha az adózás előtti eredmény pozitív, és az adóalap a növelő és csökkentő korrekciós tételek miatt válik negatívvá, akkor ez a negatív összeg határolható el. Ha viszont az adózás előtti eredmény negatív, de a növelő és csökkentő tételekkel módosítva az adóalap pozitív vagy nulla lesz, akkor a negatív eredmény nem határolható
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6864
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Elhatárolt veszteség figyelembevétele a kiva-alapnál

Kérdés: A 6573-as szakmai válasz szerint a kiva-alany a 2014-ben beszerzett 2000 E Ft tárgyi eszköz értékének megfelelő összeggel akkor csökkentheti a 2014. adóévi adóalapját, ha a beruházás ellenértékét 2014-ben kifizette. Kérdésünk, hogy nincs-e évszámelírás a Számviteli Levelek válaszában a 2014. évi adóalapra vonatkozóan (nem 2015-évet akartak-e írni?), mivel a KIVA tv. 20. § (11) bekezdése szerint a tárgyévi beruházás értékével csak a következő évek (pl. 2015, 2016 stb.) adóalapja csökkenthető?
Részlet a válaszból: […]a 2014. adóévben kifizetett összeg nem az adóév (nem 2014), hanem a következő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6624
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Elhatárolt veszteség figyelembevétele a kivaalapnál

Kérdés:

Belföldi, kisvállalati adó hatálya alá tartozó gazdasági társaság várható 2014. évi pénzforgalmi eredménye + 10 000 E Ft lesz. A társaság 2014. év folyamán 2000 E Ft értékű, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközt szerzett be. A 2012. évi CXLVII. tv. 20. §-ának (11) bekezdése szerint csökkentheti-e a gazdasági társaság a következő évek (2015, 2016 stb.) adóalapját a 2014. évben beszerzett tárgyi eszköz (2000 E Ft) értékével, mint "elhatárolható veszteséggel", függetlenül attól, hogy a 2014. évi pénzforgalmi eredménye pozitív lesz? A NAV e kérdésre vonatkozó válasza a törvény 20. §-a (9) bekezdésének idézésére korlátozódott, amelyből nem tudtunk egyértelmű válaszra következtetni.

Részlet a válaszból: […]összeggel akkor csökkentheti a 2014. adóévi adóalapját (nem csak a pénzforgalmi szemléletű eredményét), ha a beruházás ellenértékét 2014-ben kifizette, és rendelkezik a Katv. 20. §-ának (9) bekezdése szerinti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6573
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Elhatárolt veszteség, veszteségelhatárolás

Kérdés: A kft. 2008-as 50 millió forintos negatív adóalapjából a 2009-es beszámolóban a pozitív adózás előtti eredményét 10 millió forinttal csökkentette (így adóalapja nulla lett), mert a 2008-as negatív adóalapból 10 millió forintot elhatárolt. A 2010. évi adózás előtti eredménye várhatóan 5 millió forint lesz, és a kft. élni kíván további 5 millió forintos elhatárolással (2008-as negatív adóalap fennmaradó része erre még lehetőséget nyújt). A kft. a 2010. évi beszámolójában elhatárolhat-e 5 millió forint veszteséget? Hány évig lehet még a 2008-as negatív adóalapot a következő évek pozitív adózási eredményeinek terhére elhatárolni? (A kft. - a következő évek várható eredményeit figyelembe véve - még kb. 5-6 évig el tudná határolni a 2008. év veszteségét!)
Részlet a válaszból: […]negatív adóalapját időkorlát nélkül - le lehet vonni az adózás előtti eredményből, legfeljebb olyan összegben, hogy az adóalap ne váljon negatívvá. Ha a 2008. adóévi negatív adóalap 50 millió forint volt, amelyet az adózó 2008-ban saját hatáskörben ténylegesen elhatárolt (elhatárolhatott), vagy ha a 2008-ban hatályos Tao-tv. 17. §-ának (8) bekezdését kellett alkalmazni, és rendelkezik az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4864
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Elhatárolt veszteség igénybevétele végelszámolás alatt

Kérdés: A gazdasági társaság (alapítás ideje: 2005. 08. hó) 2008. október 1-jétől végelszámolás alatt áll. A 2008. 09. 30-i fordulónappal készített beszámolója szerint az adózás előtt eredménye -60 millió Ft. A végelszámolási időszak alatt (2008. 10. 01.-2009. 01. 31. között) kb. 1 millió Ft adózási eredménye lesz. A kft.-nek a végelszámolási időszakot lezáró beszámolója elkészítésekor a -60 millió Ft-os veszteséget el lehet-e határolni a végelszámolási időszak alatt képződött pozitív (1 millió Ft) eredmény terhére?
Részlet a válaszból: […]általános előírások alapján határozza meg az adóalapját. Ebből következően a korábbi adóévekben jogszerűen elhatárolt veszteséggel jogosult csökkenteni adózás előtti eredményét. Itt jegyezzük meg, nincs szó a kérdésben arról, hogy a kft.-nek milyen összegű a saját tőkéje. Ha 60 millió
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4095
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Előtársaság elhatárolt veszteségének leírása

Kérdés: A kft. 2007. 09. 01.-10. 15-ig előtársaság volt, majd 2007. 10. 16.-12. 31-ig mint bejegyzett társaság működött. Az előtársaság időszakában költség és ráfordítás volt 300 E Ft értékben, bevételek nem voltak, így a veszteség 300 E Ft. Az APEH felé lejelentés nem történt. A 2008. évben várható eredmény 2000 E Ft. Az adóalapnál levonható-e az előtársasági veszteség a 2008-as évben?
Részlet a válaszból: […]követő negyedik adóévben (átalakulással létrejött adózónál a jogelőd adókötelezettsége keletkezésének évét és az azt követő adóéveit is figyelembe véve) és az azt követő adóévekben keletkezik. Tekintettel arra, hogy a kft.-nél a negatív adóalap az adókötelezettsége keletkezése évében keletkezett, az adózó jogosult volt a veszteséget saját hatáskörben elhatárolni,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4094
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Elhatárolt veszteség leírása

Kérdés: A kft. 10 éve nyereséges volt, majd a 12. évben, 2006. és a 2007. évben is veszteséget mutatott ki. A 2006. évi bevételek 101 M Ft, a költség és ráfordítások 140 M Ft, a társaságiadó-alap -42 M Ft. Ugyanezen adatok 2007. évben (65 M Ft, 64 M Ft, társaságiadó-alap -17 M Ft, elvárt adóalap -9 M Ft). Az APEH felé bejelentés nem történt sem a 2007., sem a 2008. évben, az szerintünk nem volt indokolt. A 2008-as évben jelentős a nyereség. A veszteségek elhatárolhatóak, leírhatóak-e pl. 2008. évben az adóalapból?
Részlet a válaszból: […]adózónál a jogelőd adókötelezettsége keletkezésének évét és az azt követő adóéveit is figyelembe véve) és az azt követő adóévekben keletkezik, az adózó adózás előtti eredménye negatív, továbbá a) az adóévben az árbevétel nem éri el az elszámolt költségek és ráfordítások együttes értékének 50 százalékát, vagy b) az adózó adóalapja a megelőző két adóévben is negatív volt. Tekintettel arra, hogy a példa szerinti esetben az a) és b) egyike sem állt fenn, az adózó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4087
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést