Részesedés értékesítése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 386. számában (2018. május 31.), 7623. kérdésszám alatt

Kérdés: "A" kft.-nek 10 M Ft tartós részesedése van "B" kft.-ben. Az "A" kft. eladja részesedését "B" kft.-nek 15 M Ft-ért. Hogyan könyveljük az ügyletet, van-e ennek adóvonzata, illetve hatása a társasági adóra?
Válasz (részlet): […]eredménykimutatásban.Mivel a részesedések értékesítésének árfolyamnyereségével a társaságiadó-alap meghatározása során az adózás előtti eredményt nem lehet csökkenteni (a Tao-tv. 7. §-a nem ad erre lehetőséget), az 5 M Ft-ot a társasági adó alapja (az adózás előtti eredmény) magában foglalja.A kérdésben leírtakhoz kapcsolódóan észre kell venni, hogy valójában a "B" kft. a saját üzletrészét vásárolta vissza az "A" kft.-től. A saját üzletrész megszerzésének azonban törvényi feltételei vannak.A Ptk. 3:174. §-a alapján a társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A megszerzéshez a taggyűlés határozata szükséges. A társaság saját üzletrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek összege nem haladhatja meg[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére