Közvetített szolgáltatás értelmezése, számlázása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 393. számában (2018. október 11.), 7722. kérdésszám alatt

Kérdés: A társaság a Ptk. szerint megkötött építési vállalkozási szerződés keretében lakó- és irodaépület építését és átadását vállalta. Ehhez kétféle formában vesz igénybe alvállalkozókat:
a) olyan vállalkozókat, akik az Építményjegyzék szerinti termék vagy építési szakasz elkészítésére vállalkoztak, ezek továbbszámlázására a számviteli törvény nem tartalmaz előírást, így ezekre a számlában utalni nem kell;
b) olyan vállalkozókat, akik szolgáltatói típusú munkákat végeznek (festést, mázolást, villanyszerelést stb.), ezekkel a vállalkozókkal a Ptk. szerinti vállalkozói szerződést kötöttek, csak ezeket kell közvetített szolgáltatásként elszámolni.
Hogyan kell rögzíteni a fővállalkozó által kiállított számlán a közvetítés tényét?
Válasz (részlet): […]- ez esetben - a vásárolt anyagot, szerkezeti elemeket a beépítéssel egyidejűleg anyagköltségként, a szállítási és rakodási szolgáltatás értékét (ha azt a beszállított termék bekerülési értékében nem vette figyelembe) az igénybe vett szolgáltatás költségeként számolja el, ezt viszont közvetíteni nem lehet.Tévesen értelmezi a kérdező a közvetített szolgáltatást, a termékértékesítés sohasem tartozott az alvállalkozói teljesítmény fogalmába, ma sem tartozik a közvetített szolgáltatások közé. A közvetített szolgáltatás sem értelmezhető az eladott áruk beszerzési értékeként, de fordítottan sem, az eladott áruk beszerzési értéke nem közvetített szolgáltatás.A közvetített szolgáltatás fogalmából a számlázással kapcsolatosan a következőkre kell felhívni a figyelmet[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére