Jegyzett tőke emelésével egyidejűleg a tőketartalék növelése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 393. számában (2018. október 11.), 7725. kérdésszám alatt

Kérdés: Az Szt. 36. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja eltérően fogalmazza meg a jegyzett tőke emeléséhez kapcsolódó tőketartalékba helyezést. Tartalmilag is van eltérés? Lehet-e ezen tőketartalékba helyezés bizonylata a tulajdonosok nyilatkozata? Miért kell a tőketartalékba helyezésnek a jegyzett tőke emeléséhez kapcsolódnia? Más esetekben nem lehet a tőketartalékba helyezni? Mikor kell könyvelni a tőketartalékba helyezést? Hol kell a befektetőnél kimutatni? Van-e korlátja a tőketartalékba helyezésnek?
Válasz (részlet): […]társaság alapításához, a jegyzett tőke emeléséhez, ezért egyik bizonylata maga az alapszabály, az alapítói okirat, a társasági szerződés, illetve azok módosításai, továbbá a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, amelyek a jegyzett tőke összegén túlmenően tartalmazzák a tőketartalékba helyezendő összeget is, az ezeket megtestesítő eszközöket piaci értéken, az eszközök rendelkezésre bocsátását tulajdonosonként és időponttal stb. A másik bizonylat a cégbíróság végzése a jegyzett tőke, illetve a jegyzett-tőke-emelés cégjegyzékbe történt bejegyzése megtörténtéről. A jegyzett tőke, illetve növekedésének cégbírósági bejegyzésével egyidejűleg nőhet legkorábban a tőketartalék akkor, ha a tőketartalékba helyezendő összeg eszközeit a társaság rendelkezésére[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére