Könyvelés számlagyűjtők alapján
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 398. számában (2019. január 10.), 7807. kérdésszám alatt

Kérdés: A könyvelőiroda a szállító társaság által kiállított egyedi számlákat nem könyveli, hanem a szállító társaság által kiállított számlagyűjtők alapján, összevontan könyveli az elábét, a szállítói tartozásokat, számolja el a számlagyűjtőben szereplő áfát. A számlagyűjtőben több időpontra vonatkozó számla van, de nem találhatók meg az egyedi számlákra vonatkozó valós adatok, teljesítési és fizetési időpontok. A szállítói társaság számlái le vannak fűzve csoportosítás és megjegyzés nélkül. A szállító társaság az általa kibocsátott számlagyűjtőn felhívja a figyelmet, hogy az könyvelésre és az áfa visszaigénylésére nem jogosít. Véleményem szerint nem teljesül az Szt. 165. §-a (2) bekezdésének a szabályszerű bizonylattal szembeni követelménye sem. Szerintem az áruvásárlás bizonylata a számla. Elfogadható-e a számlagyűjtők alapján történő könyvelés? Ha igen, milyen feltételekkel?
Válasz (részlet): […]elsődlegesen a főkönyvi számlával szoros kapcsolatban álló analitikus nyilvántartásokban rögzítsék, és onnan vezessék át a főkönyvi számlákra. A vevőnél a szállító főkönyvi számlájának azonban nem lehet analitikus nyilvántartása a szállító által készített számlagyűjtő.Az Áfa-tv. 164. §-a ad arra lehetőséget, ha az adóalany ugyanannak a személynek, szervezetnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, számlakibocsátási kötelezettségéről úgy is gondoskodhat, hogy azokról egy számlát (gyűjtőszámlát) bocsát ki. A gyűjtőszámla tehát nem azonos a kérdés szerinti, a szállító társaság által kiállított számlagyűjtőkkel.A törvény előírásából egyértelműen következik, hogy minden egyes gazdasági eseményről a törvényi követelményeknek[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére