Társasházi közösség önálló döntési jogkörű épületei
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 404. számában (2019. április 18.), 7905. kérdésszám alatt

Kérdés: 6 épületből álló társasházi közösség (6 x 16 lakás és 6 x 8 garázs) egy helyrajzi számmal és egy adószámmal rendelkezik. A 6 épület - az SZMSZ-ben szabályozott módon - önálló döntési jogkör mellett elkülönítetten gazdálkodik, emellett a közös területek üzemeltetésére és karbantartására, felújítására közös üzemeltetési és felújítási alapot is képez. A gyakorlatban a döntési jogköröknek való megfelelés érdekében a társasháznál az egyes épületek elkülönült gazdálkodása és a 6 épület tulajdonosai által képzett közös alapok tekintetében elkülönült a könyvvezetés, az éves beszámoló és költségvetés, illetve a döntés. Az egyes épületek elkülönült gazdálkodása, beszámolója és költségvetése tekintetében az érintett tulajdonosok, a közös alapok beszámolója és költségvetése tekintetében pedig a nagyközgyűlés dönt. A részközgyűlés és a nagyközgyűlés által elfogadott beszámolók alapján a társasház egészére vonatkozó adatokat - a bevételek és kiadások tekintetében a duplikálódás kiszűrése mellett - összesítjük. Megítélésünk szerint az összesített adatok tekintetében döntési helyzet már nem áll fenn. Az igazságügyi könyvszakértő szerint a gyakorlatunk nem felel meg a jogszabályoknak. Lenullázhatja-e a nagyközgyűlés az elkülönült gazdálkodáshoz kapcsolódó döntési jogkört? Az elkülönült gazdálkodás épületenként 16 lakás- és 8 garázstulajdonost érint. Hogyan dönthetne erről 96 lakás- és 48 garázstulajdonos? Miért kellene az összesített adatokban újabb döntést hozni? Hogyan lehet ezt az anomáliát feloldani? Az adatvédelmi törvényben foglaltaknak ebben a formában hogyan, milyen módon tudunk megfelelni?
Válasz (részlet): […]beszámolóját, a beszámoló adatai felhasználásával a következő évi költségvetést, és a költségvetés alapján meghatározzák a tulajdonosok által fizetendő közös költséget stb. A törvényi előírások figyelembevételével összeállított - csak a társasházon belül használható - beszámolót és költségvetést a szervezeti egység (az épület) tulajdonosai által alkotott részközgyűlésnek kell elfogadnia és jóváhagynia.Ha a szervezeti egységhez tartozó tulajdonosok a közös költségen belül vagy attól függetlenül a közös üzemeltetési és felújítási alapba is teljesítenek befizetést, akkor azt a szervezeti egységnek a bevételei csökkentésével kell a megfelelő - a társasház szintjén vezetett - alapba átadnia.Bár a társasházakról szóló törvény a részközgyűlés hatásköréről,[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére