Bérelt eszközök nyilvántartása


Társaságunk tárolóeszközöket (ládák, rekeszek, konténerek) bérel külföldről, amelyeket továbbad bérbe magyar partnereinek. Az eszközök nyilvántartása és nyomonkövethetősége miatt a bérelt eszközök értéke bekerül a könyvekbe, emellett az értékük pedig kötelezettségként kerül kimutatásra a bérbeadó felé, hiszen elszámolási kötelezettség áll fenn. Hogyan kell helyesen kimutatni mind az eszközértéket, mind a kötelezettség értékét a magyar számviteli szabályok szerint, figyelembe véve az Szt. 23. §-a (1) bekezdését, miszerint a bérbe vett eszközök nem mutathatók ki a mérlegben eszközként? Másik a társaság rendelkezik saját tulajdonú tárolóeszközökkel is. Ezek értékét melyik soron kell feltüntetni a mérlegben (készletek között)?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2020. június 18-án (427. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8238

[…] országhatár nem változtat.)Mit lehet akkor tenni? A számviteli törvény 160. §-a rendelkezik a 0. számlaosztályról, másként nevezve: a nyilvántartási számlák számlaosztályáról. A 0. számlaosztályon belül kimutathatók a mérlegen kívüli tételek is. Mérlegen kívüli tétel lehet a külföldről bérelt- eszközök eszközértéke, mint göngyölegszámlán lévő érték hasonló tartalmú ellenszámlával szemben, illetve- a külföldről bérelt eszköz miatti kötelezettség (szállító) a hasonló tartalmú ellenszámlával szemben.Hasonló módon mutatható ki a 0. számlaosztályban a belföldi partnereknek bérbe adott külföldi tárolóeszközök- eszközszámlája göngyöleg ellenszámlával szemben, továbbá- a belföldi partnerekkel szembeni követelés (vevő) a követelés ellenszámlával szemben.A 0. számlaosztályban a könyvelés: Tartozik a számla, Követel az ellenszámla azonos összegben, a tétel megszüntetésekor fordítottan.A második kérdésre adandó válaszhoz az Szt. 23. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. A saját tulajdonú tárolóeszközök […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.