Bérbeadás után értékesítés

Kérdés: Megbízónk eszközök bérbeadásával foglalkozik. Az eszközök hasznos élettartama átlagosan 5 év. A bérleti időszakok rövidek, átlagosan 3-6 hónap, majd új felhasználóhoz kerül az eszköz, aki szintén 3-6 hónapig bérli, egészen a hasznos élettartam végéig. Eddig az eszközök tárgyi eszközként kerültek kimutatásra a könyvekben. Felmerült lehetőségként, hogy a gyártó engedélyével, igény szerint értékesítésre kerülnének az eszközök az épp aktuális bérbevevőnek: ez jelentheti azt is, hogy a könyvekbe kerülést követő 3 hónap múlva, vagy azt is, hogy egy 3 éve használatban lévő eszköz kerül értékesítésre. Mi ilyenkor a helyes eljárás? Az eredetileg tárgyi eszközként besorolt eszköz, amelyet bérbe vettek, helyesen kerül kimutatásra tárgyi eszközként akkor is, ha 3 hónap múlva értékesítik? Értékesítés előtt a tárgyi eszközt könyv szerinti értéken (vagy piaci értéken) a készletek közé kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 23. §-ának (4) bekezdése szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni, természetesen a rendeltetésszerű használatbavételkor, a kérdés szerinti eszközöket az első bérbeadáskor, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 12.

Bérelt eszközök nyilvántartása

Kérdés: Társaságunk tárolóeszközöket (ládák, rekeszek, konténerek) bérel külföldről, amelyeket továbbad bérbe magyar partnereinek. Az eszközök nyilvántartása és nyomonkövethetősége miatt a bérelt eszközök értéke bekerül a könyvekbe, emellett az értékük pedig kötelezettségként kerül kimutatásra a bérbeadó felé, hiszen elszámolási kötelezettség áll fenn. Hogyan kell helyesen kimutatni mind az eszközértéket, mind a kötelezettség értékét a magyar számviteli szabályok szerint, figyelembe véve az Szt. 23. §-a (1) bekezdését, miszerint a bérbe vett eszközök nem mutathatók ki a mérlegben eszközként? Másik a társaság rendelkezik saját tulajdonú tárolóeszközökkel is. Ezek értékét melyik soron kell feltüntetni a mérlegben (készletek között)?
Részlet a válaszából: […] A külföldről bérelt tárolóeszközök nyilvántartása vonatkozásában a kérdésből is az derül ki, hogy a társaság is tisztában van azzal, hogy az általuk alkalmazott nyilvántartás nem szabályos. A külföldről bérelt eszközök esetében is alkalmazandók a számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Bérelt fuvareszközök javításának közvetítése

Kérdés: Társaságunk főtevékenységként vasúti áruszállítással foglalkozik. A megrendelőink Közösségen belüli vállalkozások, és a szállítások is Közösségen belülinek számítanak. A fuvareszközöket jellemzően béreljük, vagy a megrendelő tulajdonába tartoznak. Amennyiben a szállítási útvonalon ezek az eszközök meghibásodnak és javításra szorulnak, ezeket a költségeket a megrendelő viseli. A kérdésünk az, hogy ebben az esetben a javítási szolgáltatást (mely nálunk közvetített szolgáltatás) áfásan kell számlázni, vagy közösségi értékesítésnek számít?
Részlet a válaszából: […] A Közösségen belüli teherközlekedéshez járulékosankapcsolódó javítási szolgáltatás közvetítése esetén, amennyiben az más nevébenés javára történik, akkor a teljesítés helyét a megrendelő adóalanynyilvántartásba vételi helye határozza meg, ha ez nem azonos a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.

Vállalkozásba adott vagy saját vállalkozásban végzett beruházás

Kérdés: Ugyanazon beruházást lehet-e két részre bontani, lehet-e saját és idegen kivitelezésű? Mi dönti el, hogy saját vállalkozásban végzett vagy vállalkozásba adott (idegen kivitelezésű) a beruházás? A lebonyolító helyzete vagy a tényleges munkavégzés? Ha egy beruházás egy részét a társaság végzi saját dolgozóival, anyagaival, de egy nagyobb szakértelmet kívánó részt anyaggal, munkadíjjal külső cég vállalja el, akkor ez teljes egészében saját vállalkozásban végzett, vagy megoszlik saját és idegen részre? Saját erővel nem vesznek részt a beruházásban, a vállalkozókkal én kötöm a szerződést anyaggal és munkadíjjal, vagy csak a vállalkozói díjra, a beruházáshoz én szerzem be az anyagot. Ez milyen beruházás? És milyen beruházás akkor, ha generálkivitelezésre szerződök?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak számos esetben felmerülnek. ASzámviteliLevelek 117. számában a 2402. számú kérdésre adott válaszban foglalkoztunk asaját vállalkozásban végzett beruházás elszámolásával. A kérdések egy részérerészben ott már válaszoltunk, azokra a jelen válaszban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 19.

Operatív lízing és kisvállalkozói kedvezmény

Kérdés: Kizárja-e a kisvállalkozói kedvezmény igénybevételét, ha az egyéni vállalkozó operatív lízinggel oldotta meg új eszközeinek finanszírozását?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó a kisvállalkozói kedvezményt akkor érvényesítheti, ha az általa beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése nála történik meg, ha az eszközt a könyveiben ő mutatja ki. Az operatív (üzleti) lízing esetén a lízing időtartama alatt a lízingbeadó mutatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 11.

Bérleti díj késedelmes számlázása

Kérdés: A kft. a 2001-ben végzett adóköteles tevékenység után 2002-ben tárgyi adómentes tevékenységre tért át. Az adóköteles tevékenységhez bérelt eszközök bérleti díjáról a felek 2001-ben nem tudtak megegyezni. Milyen teljesítési időponttal kell 2002-ben a számlát kiállítani az eszközök bérbeadójának? Levonható-e az áfa?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2001-2002-ben hatályos rendelkezései alapján a bérlet folyamatos teljesítés fogalmának felelt meg, így az adófizetési kötelezettség a felek által meghatározott egyes részkifizetések esedékességéhez igazodott.Mivel a kérdés szerint a felek az eszközök 2001. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 6.

Bérelt ingatlan használatbavétele

Kérdés: A társaság magánszemélytől ingatlant bérel. Mikor minősül használatba vettnek a bérelt ingatlan? A használatbavétel függ-e a működési és egyéb engedélyek megszerzésétől? Visszahat-e ez az elvégzett javítási munkák megítélésére?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 47. §-a szerint az eszköz bekerülési értékének része az eszköz rendeltetésszerű használatbavétele érdekében a rendeltetésszerű használatbavételig, az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz hozzákapcsolható tételek, tevékenységek költségei.Ez az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. március 14.