Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közvetített szolgáltatás-e a vásárolt fuvarozás?

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. október 29. (Számviteli Levelek 434. szám, 8346. kérdés)

Kérdés: Társaságunk szállítmányozással foglalkozik, s ennek alapján szállítmányozási szerződés alapján vesz igénybe különféle szolgáltatásokat, közte közúti, vasúti fuvarozási szolgáltatást. A számlán a megjegyzés rovatban szerepel, hogy az közvetített szolgáltatást tartalmaz. A helyi iparűzésiadóalap-számítás kapcsán merült fel az a kérdés, hogy levonható-e közvetített szolgáltatásként a vásárolt fuvarozási szolgáltatás? A Ptk. 6:302. §-a szerint a szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére, a megbízó díj fizetésére köteles. Úgy vélem, hogy ebből következik, hogy a szerződés során a szállítmányozó változatlan formában közvetít szolgáltatást, nem szükséges a szerződésben külön rendelkezni arról, hogy a társaság közvetíti a fuvaros cég szolgáltatását, amelyre egyébként sincs módja, mert nincs fuvareszköze.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]számlázásra vonatkozó követelmény nem tekinthető puszta formalitásnak. Ezek épp olyan alapvető - anyagi jogi - fogalmi elemei a közvetített szolgáltatások definíciójának, mint a szolgáltatások azonossága.Azon feltétel, miszerint a szerződésből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a közvetítés lehetőségének, nemcsak a "közvetítés lehetőségének" szó szerinti feltüntetésével valósulhat meg, hanem akkor is, ha a szerződést elolvasva leszögezhető, hogy a vállalkozó nemcsak a saját szolgáltatásának nyújtására kötelezett, hanem az általa vállalt kötelezettséget nem kizárólag saját maga köteles teljesíteni, ahhoz - a vásárolt szolgáltatás megváltoztatása nélkül - más vállalkozás szolgáltatását is felhasználhatja. (Nem teljesül ugyanakkor e feltétel, ha a közvetítés lehetősége nem a szerződésből, a vállalkozó piaci szerepének elemzésével vagy egyéb objektív tényezők alapján közvetett módon állapítható meg, vagyis arra a szerződés szövegéből nem következtethetünk.)Ennek kapcsán egyetértünk a kérdésben rögzített azon állásponttal, miszerint a Ptk. szerinti szállítmányozási szerződés ab ovo magában hordozza a küldemény továbbításával összefüggő[…]

Figyelmébe ajánljuk

Cégünk szárazföldi személyszállítási tevékenységet végez. A megrendelők sokszor telefonon, e-mailben juttatják el igényüket hozzánk, s e-mailben igazoljuk vissza a megrendelést, valamint azt a tényt, hogy a szolgáltatás a közzétett szerződéses feltételek szerint...

Tovább a teljes cikkhez

Egy magyarországi székhelyű kft. reklám-, marketingszolgáltatást, kiállítás-, konferenciaszervezési szolgáltatást végez ügyfelei részére. Négy külföldi és egy belföldi székhelyű cég megbízta a kft.-t a magyarországi konferenciájuk megszervezésével. A megkötött...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk árbevételszerző tevékenysége külföldi franchise-díj-fizetési kötelezettséggel terhelt (a nettó árbevétel arányában kell a franchise-díjat fizetni). El lehet-e számolni közvetített szolgáltatásként a franchise-díjat?

Tovább a teljes cikkhez

Vállalkozó bérleti szerződésben rögzített feltételekkel - vállalkozási tevékenysége során az üzletházban kialakított üzleteket bérbe adhatja úgy, hogy a tulajdonos jogos érdekeit nem sérti - egy összegben meghatározott bérleti díj ellenében egy üzletházat vesz bérbe...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére