Behajthatatlan követelések önellenőrzése


Adóellenőrzéssel lezárt adóévünkben (2019) van több olyan követelésünk, amelyek behajthatatlanok lettek. Viszont a felszámolás kezdete óta csak idén telt el a két esztendő. Erre az évre így is beadható áfás önellenőrzési bevallás ezen követelésekre vonatkozóan?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. október 27-én (474. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9002

[…] hogy ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja. Az önellenőrzés benyújtásának tehát feltétele az, hogy az adott bevallás (bevallási időszak) tekintetében az adóhatóság ne folytasson le ellenőrzést. Mivel jelen esetben az alapügylet ellenőrzéssel lezárt időszakban került teljesítésre, emiatt ez az adóalap-korrekció a fenti Art. szabály miatt önellenőrzéssel már nem végezhető el.Fentiek ugyanakkor nem jelentik azt, hogy az adó­alany elesne a behajthatatlan követelésből eredő adóalap-csökkentés lehetőségétől, csupán azt, hogy az önellenőrzéssel nem érvényesíthető. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 89. § (2) bekezdése alapján a végleges határozattal lezárt ellenőrzés esetén ismételt ellenőrzésnek van helye. Az Air. 92. § b) pontja szerint az adóellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében az adó, költségvetési támogatás ismételt vizsgálatára kerülhet sor az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új tény, körülmény tisztázása a korábbi ellenőrzés megállapításai­nak megváltoztatását eredményezné, feltéve, hogy az új tény, körülmény […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.