Egyszerűsített végelszámolással megszerzett ingatlan


Egyszerűsített végelszámolással szeretne egy 30 éve működő, két nyugdíjas taggal rendelkező, évek óta vegetáló, folyamatosan a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban szereplő betéti társaság megszűnni. Amennyiben a bt.-nek sem követelése, sem kötelezettsége nincsen, de van egy több mint tíz éve vásárolt ingatlana, amelyet szerződéssel jelenleg bérbe ad, milyen teendői vannak? A beltag magánszemély - a vagyonfelosztási javaslat szerint - megtartaná az ingatlant, és folytatná a bérbeadást. A bt.-nek legkésőbb mikor kell felmondania az ingatlanára vonatkozó bérleti szerződést, ha a beltag magánszemély folytatni szeretné a jelenlegi szerződővel az ingatlan bérbeadását? Amennyiben az ingatlan piaci értéke eltér a könyv szerinti értékétől, akkor hogyan kell a piaci értéket megállapítani, illetve igazolni? A vagyonfelosztási javaslatban nevesített 68 éves, már 5 éve nyugdíjas magánszemélynek - az ingatlan tekintetében - az szja-n kívül - milyen egyéb kötelezettségei (pl. szocho, tb-járulék, illeték stb.) lesznek, és ezen kötelezettségei mely időponttal válnak esedékessé? Fenti kötelezettségeket a bt. mint kifizető állapítja és fizeti meg? A nyugdíjas magánszemélynek a bt. felé kell-e az esedékes tartozásait rendezni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. március 7-én (501. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9475

[…] történik az eladás!), tehát a bt.-nek a bérleti jogviszonyt - hatályosan - a végelszámolást lezáró beszámoló fordulónapja előtt meg kell szüntetnie.A cégtörvény előírásai alapján a vagyont csak akkor lehet kiadni, ha a Cégbíróság a betéti társaságot a cégjegyzékből törölte. A vagyont jellemzően a tulajdoni hányadok arányában kell kiadni. Ahhoz, hogy a beltag a piaci értéken értékelt ingatlant a vagyonfelosztási javaslat szerint megkapja, az szükséges, hogy a bt. egyéb piaci értéken értékelt eszközeinek és pénzeszközeinek együttes értéke fedezze a kültag tulajdoni hányadára jutó vagyoni hányadot. (A tulajdonosokkal szembeni összes kötelezettséggel [a bt. saját vagyo­nával] a bt. kiadásra kerülő eszközei piaci értékének együttes összege egyezzen meg!)Amennyiben az előző bekezdésben leírtak nem teljesülnek, azaz a beltagnak kiadni tervezett ingatlan piaci értékével csökkentett vagyon kevesebb, mint a kültagot megillető összeg, akkor a következők szerint indokolt eljárni.Még az egyszerűsített végelszámolás befejezése előtt a bt.-nek piaci értéken (indokolt esetben az áfa felszámításával) értékesítenie kell a beltag részére a szóban forgó ingatlant. A számlázott ellenértéket a beltaggal szembeni követelésként kell kimutatni. A cég törlése után a vagyon kiadásakor a beltagnak az őt - a tulajdoni hányada alapján - megillető vagyoni hányad miatti kötelezettség összegébe a beltaggal szembeni követelést be kell számítani, és csak a beszámításra nem kerülő vele szembeni követelést kell pénzügyileg a beltagnak rendeznie.Adózási szempontból külön kell választani az ingatlanszerzést, illetve a társaság megszűnéséhez kapcsolódó vállalkozásból kivont jövedelmet.Az ingatlan megszerzése - akár adásvétellel, akár a vállalkozásból történő kivonással - vagyonszerzésnek minősül, és így a beltagot visszterhes vagyonátruházásiilleték-fizetési kötelezettség terheli, amelyet az adóhatósághoz […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.