Könyvek, régiségek készletre vétele


A 2000. évi C. törvény 45. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint: A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni az egyéb bevételként vagy a pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt
– térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti – értékét.
Civil szervezetek esetén is irányadó a fent említett jogszabályi hivatkozás. Jelentős mennyiségű és értékű, részben több száz éves könyvek készletre vételével kapcsolatban a következő kérdések, problémák merültek fel:
– Nem ismert a piaci érték a készletre vétel időpontjában,
= elegendő-e a "0"-s számlaosztályban, analitikában mennyiségi nyilvántartásba venni az értékesítésig?
= van-e időbeli korlátja a piaci érték megállapításának, az értékesíthető könyvek piaci értéke csak az árverésen derül ki?
= elegendő-e az értékesítéssel egy időben készletre venni a passzív időbeli elhatárolással szemben, és egyúttal ki is vezetni?
– Vannak olyan könyvek, amelyek értékesítését jogszabály tiltja, a 22/2005. NKÖM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése szerinti muzeális dokumentumok, végleges megőrzési kötelezettség áll fenn, ezeket eladni nem lehet, csak átadni a közgyűjteményeknek, közkönyvtáraknak, ezek érték nélkül maradhatnak-e a nullás számlák között? Ez utóbbi könyvek, amennyiben átadásra kerülnek az Országos Széchényi Könyvtár részére, az keletkeztet-e áfafizetési kötelezettséget, illetve társaságiadó-kötelezettséget?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. május 23-án (506. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9567

[…] megbízható és valós összkép bemutatására való törekvés jegyében fogalmazódtak meg. Ezért kell a térítés nélkül átvett eszközöket piaci értéken nyilvántartásba venni, azzal, hogy az így nyilvántartásba vett eszközök elkülönített forrása a passzív időbeli elhatárolások között legyen. Ebből következően, nem elegendő értékben a régi könyveket csak a 0. Számlaosztályban kimutatni (leltározásához így is, úgy is szükséges az analitikus nyilvántartás is, anélkül nem azonosíthatók), azokat a Vásárolt készletek, illetve a Tárgyi eszközök elkülönített főkönyvi számláján kell szerepeltetni. A régi könyvek, a muzeális dokumentumok valós piaci értéke valóban az árverésen válik megismerhetővé. Az árverés viszont a civil szervezet vezetősége által kialakított kikiáltási árral indul. Ezen könyvek, dokumentumok várható kikiáltási árát határozza meg a civil szervezet vezetősége, esetleg hozzáértő szakértő bevonásával. Az így kialakított kikiáltási árat tekintsék piaci értéknek, és ezen a piaci értéken vegyék a könyveket, dokumentumokat állományba az Szt. kérdésben is hivatkozott előírása figyelembevételével. A térítés nélkül átvett eszközök piaci értékét a térítés nélküli átvételkor kell meghatározni, akkor is, ha annak valós nagyságát az ÉLET (az árverés) nem igazolja vissza. Nem lehet egyetérteni azzal, hogy a térítés nélkül átvett könyveket az értékesítéssel egyidejűleg vegyék készletre, […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.