Kataadóalany felnőttképzési jogviszonyt létesít

Kérdés: Főállású kataadóalany 2023. szeptembertől felnőttképzési jogviszonyt létesített. Ez nem zárja ki őt a kataadózás alól?
Részlet a válaszából: […] ...2019. évi LXXX. törvény 83. § (1) bekezdés.] Ha a munkaviszony eléri legalább a heti 36 órás foglakoztatást, akkor az kizárja a kata-adóalanyiságot, mivel ebben az esetben az egyéni vállalkozó már nem minősül főfoglalkozásúnak. [Katv. 2. § 2. pont a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

A kivaalanyiság választása megalapozatlan volt

Kérdés:

Az adózó bejelentkezett a kivába 2018 decemberében, 2019. 01. 01. kezdéssel, és azóta is folyamatosan kivaadóalany, de bejelentkezése jogsértő volt, nem tehette volna meg, mert kapcsolt vállalkozásával együttesen a létszáma meghaladta az 50 főt. Az a kérdés, hogy jövőre, öt év elteltével és az azt követő években az adóhivatal kifogásolhatja a bejelentkezést? Mert ha igen, akkor a 2023 utáni években az el nem évült évekre megállapíthatja a kiva, a tao és a szocho közti adóeltéréseket, ha nem, akkor 5 év után a kivás adózást már jogszerűen alkalmazhatja? Vagyis a kérdés arra irányul, hogy a helytelen bejelentkezés is elévül-e 5 év múlva, vagy azt bármilyen későbbi időpontban kifogásolhatja a NAV?

Részlet a válaszából: […] ...a Katv. szerinti módon bejelenti az adóhatóság felé. Az adózó kivaalanyiság alá történő bejelentkezésének elfogadása, pontosabban az adóalanyiság tényének, időpontjának a nyilvántartásba vétele [amely nyilvántartás a Katv. 1. § (6) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

Visszavásárolt üzletrész bevonása

Kérdés:

Egy jelenleg kivás kft. a 2022. évben 3 tagtól visszavásárolta a jegyzett tőke (3000 E Ft) 50%-át, azaz 1500 E Ft névértéket, összesen 64 millió forint értékben. A kft. mérlegében a szabad eredménytartalék 326.010 E Ft, melyből társasági adós időszak alatt 201.249 E Ft keletkezett. (A kivás időszak alatt keletkezett eredménytartalék 124.761 E Ft.) A visszavásárolt üzletrész könyv szerinti értékére lekötött tartalékot képeztünk a társasági adós eredménytartalékkal szemben. A kft. az üzletrészt szeretné bevonni. Jelenleg kivás adózási módban van. Kell-e a kiva adóalapját növelni az eredménytartalék csökkenése miatt, ez még a társasági adós időszak alatt keletkezett? Az eredménytartalékot a keletkezés sorrendjében fel lehet használni. Ha kell kivát fizetni a "tőkekivonás" miatt, akkor 2023-tól visszalépne a társasági adó hatálya alá, ekkor viszont a kivás eredményt kell a kivás időszak alatt beszerzett tárgyi eszközök nettó értékével csökkenteni, a 2022. év eredménye nélkül?

Részlet a válaszából: […] ...esetén késedelmi pótlékot nem kell érvényesíteni. Lekötött tartalék képzése helyett választható az is, hogy ezen összegre a Katv. adóalanyiság utolsó napján hatályos, a Tao-tv. 19. §-a szerinti adókulccsal megállapítja a kft. az adót, és azt a kiva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.

Közigazgatási bírság továbbszámlázása

Kérdés: A közigazgatási bírság továbbszámlázása áfaköteles?
Részlet a válaszából: […] ...alá.Ezt erősíti meg az a tény, hogy az Áfa-tv. 7. § (1) bekezdése alapján nem minősül gazdasági tevékenységnek, és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Kisadózó helyett valami más megoldás

Kérdés: Jelenleg tételesen adózó kisadózó vállalkozó vagyok. A katatörvény megváltozott előírásai miatt egyéni vállalkozói tevékenységemet nem tudom a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény szerint folytatni (ügyfeleim között gazdálkodó szervezetek is vannak). Milyen lehetőségeim vannak az eddigi vállalkozói tevékenységem folytatására? Milyen formában tudom az eddigi tevékenységemet folytatni, milyen feltételekkel? Hogyan tudom jelenlegi tevékenységemet befejezni, illetve miként tudom nem "katásként" – megszakítás nélkül – folytatni a vállalkozói tevékenységemet?
Részlet a válaszából: […] ...bejelentse, hogy adókötelezettségeit e törvény rendelkezései szerint teljesíti. A 4. § (1) bekezdése szerint a kisadózói adóalanyiság a választást követő hónap első napjával jön létre.Természetesen a kisadózó vállalkozó egyidejűleg nem tartozhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.

Kata tételes adóját választó adózó a vállalkozói tevékenységét egyéni vállalkozóként folytatja

Kérdés: Jelenleg tételesen adózó kisadózó vállalkozó vagyok. A katatörvény megváltozott előírásai miatt egyéni vállalkozói tevékenységemet nem tudom a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény szerint folytatni (ügyfeleim között gazdálkodó szervezetek is vannak). Milyen lehetőségeim vannak az eddigi vállalkozói tevékenységem folytatására? Milyen formában tudom az eddigi tevékenységemet folytatni, milyen feltételekkel? Hogyan tudom jelenlegi tevékenységemet befejezni, illetve miként tudom nem "katásként" – megszakítás nélkül – folytatni a vállalkozói tevékenységemet?
Részlet a válaszából: […] ...szerint tehet eleget.Ha a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó a 2022. évi XIII. törvény szerinti adóalanyiság választására nem jogosult 2022. augusztus 31-én, választhatja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.

Kata tételes adóját választó adózó vállalkozói tevékenységét gazdasági társaságban folytatja

Kérdés: Jelenleg tételesen adózó kisadózó vállalkozó vagyok. A katatörvény megváltozott előírásai miatt egyéni vállalkozói tevékenységemet nem tudom a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény szerint folytatni (ügyfeleim között gazdálkodó szervezetek is vannak). Milyen lehetőségeim vannak az eddigi vállalkozói tevékenységem folytatására? Milyen formában tudom az eddigi tevékenységemet folytatni, milyen feltételekkel? Hogyan tudom jelenlegi tevékenységemet befejezni, illetve miként tudom nem "katásként" – megszakítás nélkül – folytatni a vállalkozói tevékenységemet?
Részlet a válaszából: […] ...más vállalkozókkal, befektetőkkel gazdasági társaság alapításában részt vesz.A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság – a 2012. évi CXLVII. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint – megszűnik a bejelentés hónapjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.

A vállalkozási tevékenység folytatása a kata alól kikerülő gazdálkodó szervezetnél

Kérdés: A katára vonatkozó előírások változása miatt – ügyvédi irodaként – nem tudom kisadózóként folytatni a vállalkozási tevékenységemet a 2022. évi XIII. törvény szerint. Mi a teendőm? Az ügyvédi iroda a számviteli törvény hatálya alá kerül szeptember 1-jétől akkor is, ha egyetlen tagja van?
Részlet a válaszából: […] ...szervezet nem (így az ügyvédi iroda sem).A törvényi háttér hiányában a 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá való tartozást (az adóalanyiságot) meg kell szüntetni, legkésőbb 2022. augusztus 31-ig. Ezen törvény 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.

Katabevétel-e az augusztusi szakképzési hozzájárulás?

Kérdés: Duális képzéssel foglalkozó katásnál havonta a 08-as bevallásban bevallott és a tárgyhónapot követő 12-én szakképzési támogatásként jóváírt szociális hozzájárulást eddig – a NAV tájékoztatása alapján – katás bevételként számolta el a vállalkozás a folyószámlán a megjelenés időpontjában. Így a szeptember 12-én jóváírásra kerülő augusztusi szakképzési támogatásként jóváírandó szociális hozzájárulás összege lehet-e a nyitómérlegben követelés? Ha lehet, akkor ez még a katabevételhez számítandó? Vagy nem kell követelésként szerepeltetni a nyitómérlegben, és már taós bevétel lesz szeptemberben ez az augusztusra járó támogatási összeg?
Részlet a válaszából: […] ...alapján a kisadózó vállalkozás bevétele megszűnés esetén az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg. Mivel az augusztus hónapra vonatkozó 08-as bevallás még a katás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.

Végelszámolás alatt társaságiadó-alanyiság

Kérdés: Ha a katás bt. egyszerűsített végelszámolással megszűnik, a megszűnés kezdőnapja 2022. 08. 15. Ebben az esetben is visszatér a Tao-tv. alá a megszűnés napjával?
Részlet a válaszából: […] ...a Katv. 5. § (1) bekezdés k) pontja szerint az adóalanyiság – többek között – megszűnik a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal. Ez pedig azt jelenti, hogy a végelszámolás időszaka alatt a bt. a társasági adó alanya lesz.(Kéziratzárás: 2022. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.
1
2
3
17