Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott adóellenőrzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Áfaellenőrzés megállapításának könyvelése

Kérdés: 2009-ben az APEH áfaellenőrzést tartott 2007. III. negyedévi bevallással kapcsolatban. Romániába búzát exportáltunk. Papírjaink alapján nem számítottunk fel áfát, mivel Közösségen belüli értékesítés volt. Utólag az APEH megállapította, hogy ezt jogtalanul tettük, mivel a román társaság nem létezik. Ezért jogtalan volt az áfa nélküli számla kibocsátása. Az ügy bíróságra került, de nem nyertünk, így a határozat jogerőre emelkedett 2010-ben, a bírság, a késedelmi pótlék, az elmaradt áfa összegét is akkor utaltuk át. Kérdésem, a 2007. évet önellenőrizni kell? Vagy csak 2010-ben a háromoszlopos beszámoló miatt? Azt hogyan kell elkészíteni? Hogyan kell kontírozni?
Részlet a válaszból: […]lehet az, hogy ezt a 2007. évet vagy a 2010. évet érintően kell könyvelni? Erre a válasz az, hogy a társaság 2007-ben jogszerűen nem számolt el áfát a Közösségen belüli értékesítéskor. Ezen nem változtat az a tény, hogy utólag kiderül, az ügylet nem minősült az áfa szempontjából Közösségen belüli értékesítésnek, de feltételezzük, hogy ténylegesen volt értékesítés. Ez esetben az áfahiányként befizetett összeget, a bírságként, késedelmi pótlékként megállapított összeget 2010-ben kellett az egyéb ráfordítások között elszámolni (T 8632 - K 464-11 és T 463-11 - K 384), az eredménykimutatásban a tárgyév (2010) adatai között szerepeltetni azzal, hogy azok összegével az adózás előtti eredményt a társasági adó alapja megállapítása során növelni kell. Abban az esetben, ha 2007-ben ténylegesen nem volt termékértékesítés (erre a kérdező nem utalt, valószínű ilyent az adóhatóság nem állapított meg), akkor a Romániába exportált búza árbevételként elszámolt összegével a 2007.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5093
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Előző évet érintő adóellenőrzés könyvelése

Kérdés: Előző évek adóellenőrzése során feltárt adóhiányt hogyan kell könyvelni, ha a hiba nem lényeges, és nem jelentős?
Részlet a válaszból: […]hogy az előző év(ek)re megállapított nem jelentős összegű hibákat a mérleg és az eredménykimutatás tárgyévi adatai tartalmazzák. Ezen nem jelentős hibákat a tárgyév adatai között úgy kell elszámolni, mintha a tárgyévben merültek volna fel. Ebből következően, ha az adóellenőrzés szerint azért lett adóhiány, mert például az előzetesen felszámított áfa nem volt visszaigényelhető, akkor a levonásba nem helyezhető áfát a számviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3663
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Adóellenőrzés hatása a következő évben

Kérdés: Az adóellenőrzés 2001. évre a készletek helytelen elszámolása miatt adózás előtti eredménynövekedést, így társaságiadó-fizetési kötelezettséget állapított meg. Ez 2002-ben fordított előjellel kell hogy jelentkezzen, az adóellenőrzés azonban csak 2001-ről hozott határozatot. 2003. évben hogyan kell elszámolni és könyvelni a 2001. évi megállapítást, és mi a teendő a 2002. évi kihatással?
Részlet a válaszból: […]szereplő érték különbözetét. Ez a különbözet a készletek értékét növelte, amelyet - nyilvánvaló - csak a költségek csökkentésével (T 21-22 - K 51, T 26-28 - K 814), illetve a saját termelésű készletek állományváltozásával szemben (T 23-25 - K 581) lehet készletre venni. Ez esetben 2003-ban - önellenőrzés keretében - a 2002. évi adatokat korrigálni kell, mivel a megnövekedett készletértéket (amelyet szintén 2003-ban könyveltek) a könyvekből ki kell vezetni, anyagköltségként, eladott áruk beszerzési értékeként, illetve a saját termelésű készletek állományváltozásaként könyvelni kell (T 51 - K 21-22, T 814 - K 26-28, T 581 - K 23-25). Azt is feltételezhetjük, hogy a társaság nem mutatott ki készletet, vagy azt nem támasztotta alá leltárral, vagy az adóellenőrzés a leltárt nem találta megfelelőnek, de nem tételesen korrigálta azt, azaz az adóellenőrzés csak feltételezte a készletet, csak becsülte a készletet, de tételesen, leltárral nem támasztotta azt alá, akkor - mivel a készletváltozás később nem követhető, nem bizonylatolható - csak a készletek miatt becsült eredményváltozás adója az, amit a 2001. évi adózott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1511
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Áfaellenőrzés megállapításainak könyvelése

Kérdés: Társaságunknál az adóhatóság 2002-ben 1998-2000. évekre átfogó ellenőrzést tartott. Megállapította, hogy a 25 százalékos áfakulcs alá tartozó termékértékesítésekhez kapcsolódóan a postai szolgáltatást nem lehet tárgyi adómentesnek tekinteni. Emiatt 639 E Ft fizetendő áfát állapított meg három évre. Ugyanakkor 201 E Ft összegben társasági adót igényelhettünk vissza. Vevőink 254 E Ft-ban megtérítették az áfát. Hogyan kell könyvelni a hiányzó 184 E Ft-ot, ha már nincs lehetőségem az önellenőrzésre?
Részlet a válaszból: […]kell előírni befizetési kötelezettségként, azaz 2002-ben (T 8671 - K 467) az egyéb ráfordításokkal szemben. Emiatt tehát nem csökkenhet az 1998-2000. évek adózás előtti eredménye, más oka lehetett a társasági adó visszaigényelhetőségének! Mivel a vevők felé az indokoltnál kisebb mértékű áfát számítottak fel, indokolt az adóhatóság által felszámított áfát továbbhárítani. Amit a vevők megtérítenek (a kérdés szerint a 639 E Ft-ból 254 E Ft-ot), azzal a ráfordításként elszámolt összeget kell a pénzügyi rendezéskor csökkenteni (T 384 - K 8671). Amit viszont a vevők nem térítenek meg, azt nem lehet a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak tekinteni, így annak összegével (a kérdés adatai alapján 385 E Ft-tal) a társasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1338
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,