Adófolyószámlák felülvizsgálata

Kérdés: Miért nem vizsgálja felül a NAV az adófolyószámlákat január 1-jével? Mindig elévült tételekbe ütközünk. Nyilvántarthat elévült folyószámlatételeket a NAV?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a NAV rendszeresen felülvizsgálja az adófolyószámlákat, arra azonban, hogy ennek a felülvizsgálatnak mikor kell dátumhoz kötötten megtörténnie, nincs konkrét szabály az Art.-ben. Az egyes rendelkezések összefüggéseiből az adódik, hogy az adózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.
Kapcsolódó címke:

Adófizetés elévülése

Kérdés: Adófolyószámlánkon adójogilag elévült túlfizetés van. Főkönyvünkben igazodhatunk-e az APEH egyenlegéhez? Ha igen, hogyan kell azt könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 69. §-a szerint a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. A leltárba bekerülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 19.
Kapcsolódó címkék: