Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott adószám felfüggesztése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adószám-felfüggesztés szankciója

Kérdés: A régi Art. 24/A. §-a adószám-felfüggesztés szankcióját módosították a 2018. január 1-től hatályos új 2017. évi CL. törvény átmeneti rendelkezései a következők szerint: "271. § (10) E törvény hatálybalépése időpontjában fennálló adószám-felfüggesztést és fokozott adóhatósági felügyeletet az állami adó- és vámhatóság határozat kiadása nélkül, e törvény hatálybalépésének időpontjában hivatalból megszünteti. Ebben az esetben az adószám felfüggesztésének, illetve a fokozott adóhatósági felügyelet időtartama a felfüggesztés, illetve a fokozott adóhatósági felügyelet megszüntetésének időpontjáig tart". Tehát az új Art. szerint 2018. január 1-től már nincs érvényben az adószám-felfüggesztés szankciója. Az adószám-felfüggesztés szankciója visszamenőleges hatállyal került-e törlésre? Olvasatom szerint 2018. január 1-től került kivezetésre ennek a szankciónak az alkalmazása. Áfaönellenőrzéssel lehet-e levonással élni a 2018. január 1-jét megelőző adószám-felfüggesztés időszakára?
Részlet a válaszból: […]meg az adószám-felfüggesztést az állami adó- és vámhatóság 2018. január 1-jei időponttal.Ha tehát egy adózó adószáma 2017. december 31-én felfüggesztés hatálya alatt volt, és a felfüggesztés időszakában keletkezett levonási jogával mind a mai napig nem élt - amennyiben a levonási jog Áfa-tv.-ben foglalt feltételeinek megfelel -, érvényesítheti azt, figyelemmel az Art. 54. § (6) bekezdésének rendelkezésére. Ebekezdés szerint önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.Az Áfa-tv. 2017. december 31-én hatályos 153/A. § (1) bekezdése az elszámolási időszakban megállapított fizetendő adó és az ugyanezen adómegállapítási időszakban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó, vagy ezt megelőzően, de legfeljebb ezen adómegállapítási időszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható előzetesen felszámított adó figyelembevételét tette lehetővé.Az Áfa-tv. 153/A. § (3) bekezdése pedig úgy rendelkezett, hogy az Art. szerint el nem évült, az előzőek szerint nem érvényesített levonható előzetesen felszámított adó összegét a belföldön nyilvántartásba vett adóalany abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni az előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként, amelyben az adólevonási jog keletkezett.Az Áfa-tv. 153/A. §-ában foglaltak értelmében tehát lehetőség van arra, hogy az adószám-felfüggesztés hatálya alól kikerült adóalany a levonható adót az annak keletkezésétől számított elévülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8614
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Adószám felfüggesztése alatti tevékenység

Kérdés:

Az adóhatóság adószámunkat felfüggesztette, mert a székhelyellenőrzésnél nem találták a cég képviselőjét. A cég működik, és kértük a felfüggesztés törlését. A cég a felfüggesztés alatt folytatott üzleti tevékenységet. Mit kell tenni az általa kiállított szolgáltatási számlák, valamint a befogadott számlák és kifizetett tételek tekintetében? A partner cégeinket értesíteni kell, és a számlákat visszajuttatni részükre? A kiállított számlákat jóváírni? Ha az adóhatóság visszaállítja az adószámot, utólag az általunk korábban teljesített szolgáltatás kiszámlázható későbbi időponttal, de a felfüggesztés időszakára vonatkozó időszaki elszámolások alapján? A befogadott és felfüggesztés alatt részünkre teljesített, költségként korábban elszámolt számlákról kérhetünk újat?

Részlet a válaszból: […]jogszabály azt a céget sújtja, amely cégnek az adószámát felfüggesztették. Még egyértelműbben szabályoz az Áfa-tv. 137. §-a. Abban az esetben, ha az állami adóhatóság az adó­alany adószámát felfüggeszti, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően - az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül - nem gyakorolhatja. Abban az esetben, ha az állami adóhatóság az adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy nem törli az adóalany adószámát, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően - az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeinek sérelme nélkül - ismételten gyakorolhatja. Ez azt jelenti, ha a kérdező cég havi bevalló, az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napja május 6., a felfüggesztés jogerős megszüntetésének napja pedig június 21., akkor sem az áprilisi, sem a májusi bevallásában nem szerepeltethet levonható áfát. A hivatkozottakból egyértelműen következik az, hogy az adószám felfüggesztésének időtartama alatt kibocsátott, illetve befogadott számlák visszavonása, illetve visszaadása, azok újbóli kibocsátása, illetve befogadása ellentétes lenne a jogszabályi előírásokkal. Tudomásul kell venni, hogy az adószám felfüggesztésének időtartama alatti szerződés szerinti beszerzések, igénybe vett szolgáltatások előzetesen felszámított áfája utólag sem vonható le, azt a termék, illetve a szolgáltatás bekerülési értékében kell számításba venni.   Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 252. számában - 2011.10.06.) Észrevétel: Több olvasónk észrevétele szerint az 5100. kérdésre adott válaszunkban téves az a megállapítás, miszerint a felfüggesztés időszakában keletkezett előzetesen felszámított adó a felfüggesztést követően sem válik levonhatóvá. Ezt erősíti meg az APEH 2009. 06. 11-én megjelent tájékoztatója is. Ezért helyreigazítást kérnek. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasóink! A Számviteli Levelek 248. számában az 5100. kérdésre adott válaszban az adószám felfüggesztése alatti tevékenységről írtunk. A válaszban hivatkoztunk az Art. 24/A. §-ának (6) bekezdésére, amely szerint az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedése és a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozat jogerőre emelkedése közötti időszakra az adózó visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetésitámogatás-igénylést a felfüggesztés megszüntetését követően sem érvényesíthet, illetve ezen időszakban túlfizetés visszatérítését sem kérheti. Az adóhatóság az adózó felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedését megelőző időszakra vonatkozó adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, illetve költségvetési támogatás iránti kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően teljesítheti. A válaszban hivatkoztunk az Áfa-tv. 137. §-ára, abból azonban valóban tévesen vontuk le azt a következtetést, hogy az adószám felfüggesztésének időtartama alatti szerződés szerinti beszerzések, igénybe vett szolgáltatások előzetesen felszámított áfája utólag sem vonható le. Az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5100
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: