Adószám-felfüggesztés szankciója

Kérdés: A régi Art. 24/A. §-a adószám-felfüggesztés szankcióját módosították a 2018. január 1-től hatályos új 2017. évi CL. törvény átmeneti rendelkezései a következők szerint: "271. § (10) E törvény hatálybalépése időpontjában fennálló adószám-felfüggesztést és fokozott adóhatósági felügyeletet az állami adó- és vámhatóság határozat kiadása nélkül, e törvény hatálybalépésének időpontjában hivatalból megszünteti. Ebben az esetben az adószám felfüggesztésének, illetve a fokozott adóhatósági felügyelet időtartama a felfüggesztés, illetve a fokozott adóhatósági felügyelet megszüntetésének időpontjáig tart". Tehát az új Art. szerint 2018. január 1-től már nincs érvényben az adószám-felfüggesztés szankciója. Az adószám-felfüggesztés szankciója visszamenőleges hatállyal került-e törlésre? Olvasatom szerint 2018. január 1-től került kivezetésre ennek a szankciónak az alkalmazása. Áfaönellenőrzéssel lehet-e levonással élni a 2018. január 1-jét megelőző adószám-felfüggesztés időszakára?
Részlet a válaszából: […] Az Ön által is idézett jogszabályi rendelkezés [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 271. § (10) bekezdése] azt jelentette, hogy az Art. hatálybalépésének időpontjában (2018. január 1.) adószám-felfüggesztés hatálya alatt álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.
Kapcsolódó címke:

Adószám felfüggesztése alatti tevékenység

Kérdés:

Az adóhatóság adószámunkat felfüggesztette, mert a székhelyellenőrzésnél nem találták a cég képviselőjét. A cég működik, és kértük a felfüggesztés törlését. A cég a felfüggesztés alatt folytatott üzleti tevékenységet. Mit kell tenni az általa kiállított szolgáltatási számlák, valamint a befogadott számlák és kifizetett tételek tekintetében? A partner cégeinket értesíteni kell, és a számlákat visszajuttatni részükre? A kiállított számlákat jóváírni? Ha az adóhatóság visszaállítja az adószámot, utólag az általunk korábban teljesített szolgáltatás kiszámlázható későbbi időponttal, de a felfüggesztés időszakára vonatkozó időszaki elszámolások alapján? A befogadott és felfüggesztés alatt részünkre teljesített, költségként korábban elszámolt számlákról kérhetünk újat?

Részlet a válaszából: […]   A kérdés szerint a cég az adószám felfüggesztésének időtartama alatt is működik, folytatja a tevékenységét. Önmagában az adószám felfüggesztése nem változtatja (nem változtathatja) meg a cég szerződéses kapcsolatait, a teljesítések elszámolásának időpontjait....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 4.
Kapcsolódó címke: