Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott adószám törlése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adószám törlése, visszaállítása után az áfa levonása

Kérdés: Kérdésem az Áfa-tv. módosított 137. § (2)-(3) bekezdéseivel kapcsolatos:
-ha egy cégnek 2020. 09. 25-én törölték az adószámát, majd kérésre 2020. 10. 06-án visszaállították, a jelen szabályok alapján a 09. 25-ig le nem vont áfa le nem vonhatóvá válik, a törlés időszakára eső teljesítésű bejövő számlák áfája pedig szintén nem levonható, hiszen adószám nélkül nem végezhet gazdasági tevékenységet;
-a módosítás vajon hasonló esetekben az elévülés idejére lehetővé teszi a törlés miatt le nem vont áfa levonásba helyezését? Tehát a mi esetünkben a 2020. 09. 25-én törölt adószám esetén is alkalmazható a levonás, a módosítás hatálybalépése után? Vagy ez a szabály csak a hatálybalépés után törölt adószám esetére ad megoldást?
Részlet a válaszból: […]törlésére okot adó körülmény megszűnésére tekintettel, az adóalany kérelmére, az adószám visszaállításra került, a törlés időpontjáig keletkezett levonható adó újból érvényesíthetővé válik.A hivatkozott módosító törvény ehhez a szabályhoz tartalmaz egy külön hatályba léptető rendelkezést is, amely kimondja, hogy az új rendelkezést alkalmazni kell abban az esetben is, ha az adószámot az állami adó- és vámhatóság a módosító törvény hatálybelépését megelőzően, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül állapította meg ismételten (Áfa-tv. 341. §). Vagy­is, a törlést megelőzően keletkezett levonási jog gyakorolható akkor is, ha a módosítás hatálybalépését megelőzően került sor az adószám ismételt megállapítására. A törvénymódosítás kimondja azt is, hogy ilyen esetben az adóalany adólevonási jogát az Art. szerinti elévülési időre figyelemmel, önellenőrzés útján érvényesítheti.Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy az Art. 16. § (2) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet - a 32. §-ban és az Áfa-tv.-ben foglalt kivétellel - csak az állami adó- és vámhatósághoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8422
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Adószám törlése, visszaállítása (számlák, áfa)

Kérdés: A bt. adószámát törölték be nem adott beszámoló miatt. A hiánypótlás után kértük az adószám visszaállítását, ami meg is történt. A törölt adószám hónapjai alatt érkezett számlák (közüzemi díj) és költségek (bankköltség) elszámolhatók-e költségként, az áfájuk levonásba helyezhető-e? A beszámoló időszaka teljes év, vagy csak az adószám visszaállításának dátumától kezdődik?
Részlet a válaszból: […]hivatalból jár el, és a céget - az állami adóhatóság kezdeményezését követő húsz munkanapon belül - megszűntnek nyilvánítja. Elő­fordulhat, hogy - amint az a leírt esetben is történt - az adószám törlésére okot adó mulasztás pótlásával az adó- és vámhatóság visszaállítja a társaság adószámát, így a cég megszűntnek nyilvánítására sem kerül sor. A társaság tehát ilyen esetben működhet, és - bár gazdasági tevékenységet nem folytathat - nem zárható ki, hogy költségszámlái keletkezzenek.Az áfalevonási jog tekintetében az Áfa-tv. 137. §-a, szankciós jelleggel, kifejezetten rendelkezik az adószám törlése esetén követendő eljárásról. Eszerint, ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát törli, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával elenyészik. Nincs azonban tiltó rendelkezés az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válását követően keletkezett, levonható adó levonását illetően. Vagyis ha a társaság az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységét az adószám törlése ellenére, azt követően is folytatja, az adószám törlését követően keletkezett adólevonási jog érvényesítésének nincs akadálya (természetesen amennyiben egyébként az adólevonás valamennyi törvényi feltétele fennáll).Az áfával szemben a Tao-tv. nem tartalmaz szankciós jellegű előírást az adószám törléséhez kapcsolódóan. Bár általános érvénnyel igaz az, hogy adószám hiányában gazdasági tevékenység nem folytatható, de az ez alatt az időszak alatt keletkezett, egyébként a vállalkozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8330
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,