Adószám törlése, visszaállítása után az áfa levonása


Kérdésem az Áfa-tv. módosított 137. § (2)-(3) bekezdéseivel kapcsolatos:
-ha egy cégnek 2020. 09. 25-én törölték az adószámát, majd kérésre 2020. 10. 06-án visszaállították, a jelen szabályok alapján a 09. 25-ig le nem vont áfa le nem vonhatóvá válik, a törlés időszakára eső teljesítésű bejövő számlák áfája pedig szintén nem levonható, hiszen adószám nélkül nem végezhet gazdasági tevékenységet;
-a módosítás vajon hasonló esetekben az elévülés idejére lehetővé teszi a törlés miatt le nem vont áfa levonásba helyezését? Tehát a mi esetünkben a 2020. 09. 25-én törölt adószám esetén is alkalmazható a levonás, a módosítás hatálybalépése után? Vagy ez a szabály csak a hatálybalépés után törölt adószám esetére ad megoldást?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2021. február 4-én (439. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8422

[…] törlésére okot adó körülmény megszűnésére tekintettel, az adóalany kérelmére, az adószám visszaállításra került, a törlés időpontjáig keletkezett levonható adó újból érvényesíthetővé válik.A hivatkozott módosító törvény ehhez a szabályhoz tartalmaz egy külön hatályba léptető rendelkezést is, amely kimondja, hogy az új rendelkezést alkalmazni kell abban az esetben is, ha az adószámot az állami adó- és vámhatóság a módosító törvény hatálybelépését megelőzően, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül állapította meg ismételten (Áfa-tv. 341. §). Vagy­is, a törlést megelőzően keletkezett levonási jog gyakorolható akkor is, ha a módosítás hatálybalépését megelőzően került sor az adószám ismételt megállapítására. A törvénymódosítás kimondja azt is, hogy ilyen esetben az adóalany adólevonási jogát az Art. szerinti elévülési időre figyelemmel, önellenőrzés útján érvényesítheti.Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy az Art. 16. § (2) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet – a 32. §-ban és az Áfa-tv.-ben foglalt kivétellel – csak az állami adó- és vámhatósághoz […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.