Szlovák cég magyar tulajdonosának adózása

Kérdés: Magyar belföldi illetőségű magyar állampolgárnak Szlovákiában működik fuvarszervezéssel foglalkozó 100 százalékos tulajdonában lévő, Szlovákiában belföldi illetőségű cége. Kérdés, hogy a magyar állampolgár tulajdonosnak kell-e adót fizetnie Magyarországon a fenti társaságától kapott osztalék után (Szlovákiában nincs osztalékadó), ha igen, mennyit? A magyar állampolgár a tulajdonában álló cég egyik ügyvezetője, és annak tevékenységében kereskedelmi igazgatóként részt vesz. Mi a konkrét feltétele annak, hogy az osztalék után ne kelljen Magyarországon adóznia, vonatkozzon rá az 1996. év C. tv. 10. cikk 4. pontja? Mit értünk az alatt, hogy "az érdekeltség, amelynek alapján az osztalékot fizették, ténylegesen ehhez a telephelyhez vagy állandó bázishoz tartozik"?
Részlet a válaszából: […] A Szlovákiában illetőséggel rendelkező társaságtól kapottosztalék után Magyarországon 25 százalék mértékkel kell az osztalékadótmegfizetni az Szja-tv. 66. §-ának (8) bekezdése alapján.A Szlovák Köztársasággal a kettős adóztatás elkerülésérekötött, 1996. év C....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 11.
Kapcsolódó címkék:    

Külföldön levont adó

Kérdés: Egy társaság 2002-ben, ill. 2003-ban Romániában végzett mérnöki szakértői tevékenységet. Illetőségi igazolás hiányában a román partner a belföldi társaság bruttó követeléséből levont 15% adót, amit a román adóhatóság részére megfizetett. A külföldön megfizetett adóhoz kapcsolódó adóalap-növelési kötelezettséget, illetve adó-visszatartási lehetőséget az adott évek társaságiadó-megállapítása során nem vették figyelembe. A fentiek miatt a társaság gyakorolhatja-e önellenőrzési jogát, továbbá az adó-visszatartási lehetőség miatt feltárt adótöbbletet visszaigényelheti-e?
Részlet a válaszából: […] A külföldön megfizetett adó adóalaphoz történő hozzáadásánakelmulasztása miatt indokolt az adókötelezettséget önellenőrizni. Ugyanakkor azadót nem lehet beszámítani a fizetendő adóba, tekintettel arra, hogy RomániávalMagyarország egyezményt kötött a kettős adóztatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 25.
Kapcsolódó címke: