2023. évi áfabevallások helyesbítése

Kérdés: Sajnos munkatársaink rosszul csináltak meg egy 2023-as negyedéves áfabevallást, amit most vettünk észre. Önrevíziót hogyan nyújthatunk be? (Mind a 4 negyedév rossz.)
Áfaellenőrzés
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a korábbi bevallásokban az adóalapot, az adó összegét szükséges módosítani, mert azt nem megfelelően állapították meg, vagy számítási hiba, elírás miatt azok összege hibás, a bevallást önellenőrzéssel módosíthatják.Az önellenőrzést ugyanazon a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Fizetendő áfa önellenőrzése

Kérdés: Társaságunk 2018. évben hibás vevő részére állított ki számlákat. Érvénytelenítő számlákat kell kiállítanunk, valamint a tényleges vevő részére új számlákat. Az érvénytelenítő, valamint az új számlákon a számlakiállítás dátuma a 2020. év, az összes többi dátum az eredeti 2018. évi számlákon szereplő dátum lesz. Jól gondoljuk, hogy a 2018. évre önellenőrizni kell a fizetendő áfát a tényleges vevő részére kiállított számlák áfatartalmával, az érvénytelenítő számlában szereplő "negatív" fizetendő áfát pedig a 2020. évi áfabevallásban vesszük figyelembe? A 2018. évre más önellenőrzési teendőnk nincs?
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem jól gondolják!A kérdésben leírt esetben nemcsak az áfát, de az árbevételt és a követelést is önellenőrizni kell, mert megváltozik a vevő neve. Az önellenőrzött számlákat (az érvénytelenítő számlákat is, meg az új, a valódi vevő nevére kiállítottakat is) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.

Elengedett áfa könyvelése

Kérdés: Áfa adónemre mérséklést nyújtottunk be a NAV-hoz. A fizetendő áfa összegéből 20 százalék értéket elengedtek. Segítségüket kérem a könyvelési tételekben és a kontírozásban.
Részlet a válaszából: […] A számviteli előírások szerint a fizetendő áfa a 467. számla Követel oldalán jelenik meg.A kérdés szerint a NAV kérelemre – feltételezhetően írásban – a fizetendő áfából 20 százalékot elengedett. Az elengedett összeget az áfabevallásban feltétlenül fel kell tüntetni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 16.

Áfa önellenőrzése

Kérdés: Kell-e önellenőrizni egy 2014-ben nem könyvelt szállítói – nem jelentős összegű – számla áfáját? A könyvelők fórumán nem tudtunk egységes álláspontra jutni.
Részlet a válaszából: […] A választ egyrészt a számviteli elszámolás oldaláról, másrészt az áfabevallásba történő beállítás oldaláról fogalmazzuk meg.Számviteli szempontból a 2014-ben megtörtént gazdasági eseményt, illetve az azt dokumentáló számlát 2014-ben könyvelni kellett. Ha ez akkor nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 15.

Áfabevallás, könyvelés eltérő árfolyamon

Kérdés: Az április havi áfabevallás ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy az importhoz kapcsolódó számla nem a vámhatározat szerinti árfolyamon került a könyvekbe, hanem a számla kelte szerinti árfolyamon. Az ügyfél az áfabevallás kapcsolódó sorában ugyan az adott hónapban a vámhatározatok szerint megfizetett áfát tüntette fel visszaigényelhető áfaként, de azt sem a pénzügyi, sem a főkönyvi moduljából nem tudja analitikával alátámasztani. Az ügyfél könyvelője nem tekinti jelentősnek az eltérést, majd azt válaszolta, hogy a helyes könyvelés elvégzése nem fedezi a befektetett munkát. Az ügyvezető a könyvelő válaszát elfogadta. Kérdéseink: Az áfabevallás és a főkönyvi könyvelés közötti elérés megengedett? A NAV tételesen ellenőrzi az áfabevallások egyezőségét? Az ügyvezetőnek, a beszámolót összeállító, illetve elektronikusan megküldő könyvelőnek mi a felelőssége a beszámolóért?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésből egyértelműen kiderül, ha két jogszabály (jelenesetben az Szt. és az Áfa-tv.) valamely kérdést eltérő módon (eltérőteljesítési időponttal, eltérő árfolyam használatával) szabályoz, abból csakproblémák adódnak, amelyek – a rosszabbik esetben – akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Áfaellenőrzés (eva)

Kérdés: A Számviteli Levelek 252. számában az 5165. kérdésre adott válaszban a cím szerinti témával foglalkoztak. Véleményem szerint, a fenti összeget a bt. nem kapja meg a vevőtől, mert az eredeti számlán szereplő végösszeggel kell a helyes számlát kiállítani. A zárójelben lévő mondathoz kapcsolódó válasz más módon is megközelíthető.
Részlet a válaszából: […]  Valóban lehet más válasz is, ha ehhez a bt. a vevővel kötöttszerződést is módosítja úgy, hogy a szolgáltatás ellenértékét X+25 százalék áfaösszegben állapítják meg, és az X+25 százalék az eredeti számlán szereplővégösszeggel egyezik meg. Ez esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 20.

Áfa ellenőrzése (eva)

Kérdés: A betéti társaság 2008-ban tárgyi mentesen számlázta ki szolgáltatását, amelyről most megállapítást nyert, hogy áfaköteles. A társaság akkor a társasági adó és az áfa alanya volt, 2009. évtől eva hatálya alá tartozik. A kiállított számlákat most önellenőrizzük, amelynek kapcsán 675 E Ft fizetendő áfa és 110 E Ft önellenőrzési pótlék keletkezik. (A fenti összeget a bt. nem kapja meg a vevőtől, mert az eredeti számlán szereplő végösszeggel kell a helyes számlát kiállítani.) Kérdésem, a jelenleg bevételi nyilvántartást vezető társaság ráfordításait tekintve "elbukja-e" az áfát, vagy önellenőrizheti a 871-es evabevallását? Ha ez utóbbi, akkor a könyvelést és a mérleget hogyan és mely évben befolyásolja a tétel? (A hiba összege a mérlegfőösszeg 5%-a.)
Részlet a válaszából: […] A kérdésben zárójelek között lévő szöveg második felenehezen érthető, mivel a számlával egy tekintet alá eső okiratnak (a helyesbítőszámlának) az Áfa-tv. 170. §-a alapján – többek között – tartalmaznia kell ahivatkozást arra a számlára, amelynek adattartamát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 6.

Cégnyilvántartásból törölt cég számláinak kifizetése

Kérdés: Építőipari tevékenységet folytató ügyfelünk 2008. év elején olyan cégtől fogadott be és könyvelt le számlákat, amely céget a cégbíróság már az év elején törölte a cégnyilvántartásból. Ügyfelünk szerint a már törölt cég a munkát ténylegesen el is végezte, és így a számla kifizetésre került. Az elvégzett munka a fordított adózás alá tartozott, és így is került bevallásra. Az áfa önellenőrzését elvégeztük. A lekönyvelt számlák elszámolhatók-e társaságiadó-alapot csökkentő költségként?
Részlet a válaszából: […] Először a könnyebb kérdésre adunk választ. Az áfaönellenőrzése – ha szabályosan hajtották végre – azt jelentette, hogy azeredeti számla áfára vonatkozó adatait a törölt cég által kibocsátotthelyesbítő számla adatai alapján korrigálták. Ilyen helyesbítő számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 11.