Becsléssel megállapított árbevétel következményei

Kérdés: A kft.-nél az adóhatóság a 2019. évi áfaellenőrzés során olyan árbevételi számlákat talált, amelyek nem kerültek könyvelésre. Ezen túlmenően becslés alapján is áfahiányt állapított meg. Akft. 2021-ben kapta meg a jogerős határozatot. Ez esetben mi legyen a társasági adó alapja az önellenőrzés során? Elegendő csak a feltárt árbevételi számlákat figyelembe venni? A becsült árbevételtől el lehet tekinteni? A társasági adó alapjához a készletet is kivezethetjük? A hiba jelentős. A 2019. évi helyesbített egyszerűsített éves beszámolót közzé kell tenni?
Részlet a válaszából: […] ...könyvelni, árbevételként kimutatni.A becsült árbevételt természetesen nem lehet könyvelni! A becsült árbevétel alapján megállapított áfahiányt viszont az egyéb ráfordításokkal szemben fizetendő áfaként elő kell írni (T 867 - K 467). Amennyiben az adóhatóság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Nem jelentős összegű hiba könyvelése

Kérdés: X kft. rendszeresen végzett cégünknél karbantartási tevékenységet. Belső ellenőrzésünk 2019-ben megállapította, hogy a k ft. 2016-2018. évi számlái - több esetben - el nem végzett munkákat is tartalmaztak. A kft. a túlszámlázásokat elismerte, az érintett számlákat helyesbítette. Hogyan könyveljük az egyik évben sem jelentős összegű helyesbítő számlákat?
Részlet a válaszából: […] ...és így kevesebb adót fizetett, tehát társaságiadó-hiánnyal kell számolni. (Több előzetesen felszámított áfát vont le, tehát az áfahiány is fennáll!)A kérdés szerinti években célszerűen:- a helytelen számlákat sztornírozni kell: T 454 - K 523/2016., 466;-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Óvadékot nem adja vissza a bérbeadó

Kérdés: A cég lakást ad bérbe magánszemélynek. A bérbeadásra nem választott áfakötelezettséget. Szerződés szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizettek, melyről számlát nem állítottak ki. Az óvadék összege a bérbeadónak okozott károk ellentételezésére használható fel. A bérleti szerződés megszűnik, mivel az ingatlanban károk keletkeztek. Szóban megállapodtak, hogy az óvadékot a bérlő nem kapja vissza. A bérbeadó erről írt egy feljegyzést, de a bérlő már nem fogja aláírni, és az óvadékot sem fogja visszakövetelni. A bérbeadónak van-e számlázási kötelezettsége a nála maradt óvadékkal kapcsolatban? A károk helyreállítási költsége meghaladja az óvadék összegét. Elképzelhető, hogy a bérlő nem minden kárt állít helyre az eredeti állapotnak megfelelően, ez esetben kevesebb lesz a költség, mint az óvadék összege. Hogyan kell könyvelni a cégnél maradt óvadékot?
Részlet a válaszából: […] ...- számláznia kell. Ha számlázni kellett a pénz átvételekor, akkor a fizetendő áfát is be kellett (volna) vallania, mert különben áfahiány lenne.Az óvadékügyletet a bérbeadó feljegyzésével nem lehet lezárni, az ilyen gyakorlat jogellenes. A bérlőt nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 13.

Önellenőrzés áfahiány miatt

Kérdés: A kft.-t az adóhatóság ellenőrzése során 2017 augusztusában 5 millió forintra büntette meg, és megállapított 10 millió forint áfahiányt is, ami a 2016. évet érintette. A jogerős határozat 2017. december 26-án érkezett meg. A 2017. évről a beszámolót a taggyűlés már elfogadta. Kell-e önellenőrizni a 2017. évet? 2018 márciusában az adóhatóság az adóhiány részletekben történő megfizetését engedélyezte. Módosítható-e ezzel a 2016. évi eredmény? Milyen összeggel kell a társaságiadó-alapot növelni, ha a kft. 2016. évi mérlegének főösszege 126 millió forint volt?
Részlet a válaszából: […] ...választ nehezíti, hogy a kérdésben nincs nevesítve, hogy az adóhatóság az áfahiányt mire alapozta? A kft. helytelen áfakulcsot alkalmazott? Vagy olyan áfát is levonásba helyezett, ami egyébként az Áfa-tv. szerint nem volt levonható? Esetleg becsült árbevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 12.

Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata

Kérdés: Az adóhatóság 2013. 12. 14-i II. fokú jogerős végzésével áfahiányt állapított meg 2008-2009. évekre. (A NAV szerint szójabeszállítónk - kereskedőcég - nem rendelkezett az áruval, amit nekünk iratokkal szerződés szerint leszállított, és bankszámlájukra átutalással kifizettünk.) A végzéssel szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet adtunk be, illetve kértük a végrehajtás felfüggesztését a per végéig. A bíróság kérelmünknek helyt adott, az első tárgyalásra 2014. március hónapban kerül sor. 2013. évre el kell számolni ezt az adóhiányt? Ha igen, hogyan, milyen könyvelési tétellel?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy igen, el kell számolni!Az Szt. 19. §-a (3) bekezdésében foglaltak alapján az adóhatóság jogerős határozatát könyvelni kell még akkor is, ha a cég bírósági felülvizsgálati kérelmet adott be, és a bíróság jogerős végzése még nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 18.

Adóköteles ügyletet adómentesnek számoltak el

Kérdés: A felek a közöttük létrejött ügyletet adómentesnek tekintették, ezért az eladó a számlát az áfa feltüntetése nélkül állította ki. Árbevételt könyvelt, áfát nem. Az adóhatóság utólag megállapította, hogy az ügylet adóköteles volt. Az eladó nem tudja a vevőt utolérni. Hogyan kell az adóhatóság megállapítását könyvelni? Módosul az árbevétel összege? Szíveskedjenek a könyvelés kontírozását bemutatni!
Részlet a válaszából: […] ...és a számla alapján elő­írni a fizetendő áfát az adóhatósággal szembeni kötelezettségként a vevővel szemben: T 311 - K 467.Az áfahiányhoz kapcsolódóan könyvelni kell az adóbírságot (T 8632 - K 463 - 11), a késedelmi pótlékot, esetleg mulasztási bírságot (T...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.

Áfahiány elszámolása

Kérdés: Az 5939-es válaszban azt írták, hogy ha a NAV megállapítja, hogy az áfa nem lett volna levonható, akkor azt az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Szerintünk a le nem vonható áfát ugyanoda kell könyvelni, ahová az áfa alapját, azaz költségként könyveljük, ezért a le nem vonható áfát is az adott költségnemre könyvelnénk. Nem járunk el helyesen?
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 289. számában az 5939. kérdésre adott válaszunkat azzal kezdtük, hogy a kérdésre egyértelmű válasz nem adható, mivel a kérdés nem tartalmazza azt, hogy milyen adóhiányt állapított meg a NAV. Így a választ csak általánosan lehetett megfogalmazni.Jelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 8.

Termékvásárláshoz adott kupon számlázása

Kérdés: Társaságunk termékét nagykereskedőknek és saját üzletünkben magánszemélyeknek is értékesíti. A marketingtevékenység érdekében háromfajta kupon van, amelyeket a gyártott termék dobozában helyezünk el. Az 1. kupon esetében a vevő azt a következő vásárlásnál leadja, és a termék árából 5 százalék engedményt kap. A 2. kupon esetében a vevő azt a következő vásárlásnál leadja, és kap egy ajándék poharat. A 3. kupon esetében a vevő odaadja azt annak az egészségügyi dolgozónak, aki a vevő részére a terméket ajánlotta, aki a kuponon szereplő kedvezményt a saját vásárlásánál igénybe veheti. A fenti három esetet hogyan kell számlázni? Milyen áfa-, társaságiadó-, esetleg szja-, ehofizetési kötelezettség merül fel?
Részlet a válaszából: […] ...kell a könyvviteli nyilvántartásokban. Az engedményt adó cégnél sem szja-, sem társaságiadó-fizetési kötelezettség nem keletkezik, áfahiány sem lesz, ha a termékekre azonos áfakulcs alkalmazandó.Itt azonban meg kell jegyezni, hogy ha a partner nagykereskedő, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 31.

Cél szerinti tevékenység ráfordítása

Kérdés: A Számviteli Levelek 248. számában az 5093. kérdésre adott válaszukhoz kapcsolódóan lenne két kiegészítő kérdésünk. A válaszban említett eset egy vadásztársaságra is vonatkozik. Kérdéseink: Abban nem vagyunk biztosak, hogy az áfa hiánya és annak következményeként felmerült késedelmi pótlék és bírság összege 100%-ban könyvelhető-e az alaptevékenység, illetve a cél szerinti tevékenység ráfordításaként? A vadásztársaság alapszabályában nevesítette a bérvadásztatás bevételét a cél szerinti tevékenységei között. (Bérvadásztatás TEÁOR 92.62, Tao-tv. 6. számú melléklete A/1. pont.) Az áfa hiánya a bérvadásztatással függött össze. A tárgyévre vonatkozó társaságiadó-bevallásban pedig a társasági adó alapjának növelését, a megfelelő soron 100%-ban kell figyelembe venni? [A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklete.]
Részlet a válaszából: […] ...írja ahivatkozott Korm. rendelet 100%-ban adóalap-növelő tételként a bírságot, akésedelmi pótlékot.]Más a helyzet az áfahiánnyal. Az áfahiány a megállapításüzleti évének a ráfordítása és azon tevékenység eredménylevezetéséhezkapcsolódik, amellyel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.

Áfaellenőrzés megállapításának könyvelése

Kérdés: 2009-ben az APEH áfaellenőrzést tartott 2007. III. negyedévi bevallással kapcsolatban. Romániába búzát exportáltunk. Papírjaink alapján nem számítottunk fel áfát, mivel Közösségen belüli értékesítés volt. Utólag az APEH megállapította, hogy ezt jogtalanul tettük, mivel a román társaság nem létezik. Ezért jogtalan volt az áfa nélküli számla kibocsátása. Az ügy bíróságra került, de nem nyertünk, így a határozat jogerőre emelkedett 2010-ben, a bírság, a késedelmi pótlék, az elmaradt áfa összegét is akkor utaltuk át. Kérdésem, a 2007. évet önellenőrizni kell? Vagy csak 2010-ben a háromoszlopos beszámoló miatt? Azt hogyan kell elkészíteni? Hogyan kell kontírozni?
Részlet a válaszából: […] ...minősült az áfa szempontjábólKözösségen belüli értékesítésnek, de feltételezzük, hogy ténylegesen voltértékesítés. Ez esetben az áfahiányként befizetett összeget, a bírságként,késedelmi pótlékként megállapított összeget 2010-ben kellett az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 4.
1
2
3
4